گفتگو و آشنایی با دیگر اعضای تالار مهندسی معماری

کورش68

عضو جدید
کاربر ممتاز
نه خیرم....1:50 ای هارو باید... یارانه هاشونو قطع کرد بعد تبعید کنی کویر لوت...:D بعدش با طبر بزنی از وسط نصفشون کنی...:biggrin: یه عده شونم باید با کالیبر 50 به رگبار ببندی.... :cool: بعد از اونم پوستشونو بکنی ازش کاغذ شیت 35*50 درس کنی بدی سال بعد اسکیس 93 با مقیاس 1:100 روش نقشه بکشن...اینجوری دیگه آمارشونم میاد پایین:w08::w11::w11:
داداش غصه نخور همیشه کسایی که یه چیزی رو مثل هم میزنند مردود میشند:biggrin: پس متاسفانه 1.50 game over:D
 

کورش68

عضو جدید
کاربر ممتاز
نه خیرم....1:50 ای هارو باید... یارانه هاشونو قطع کرد بعد تبعید کنی کویر لوت...:D بعدش با طبر بزنی از وسط نصفشون کنی...:biggrin: یه عده شونم باید با کالیبر 50 به رگبار ببندی.... :cool: بعد از اونم پوستشونو بکنی ازش کاغذ شیت 35*50 درس کنی بدی سال بعد اسکیس 93 با مقیاس 1:100 روش نقشه بکشن...اینجوری دیگه آمارشونم میاد پایین:w08::w11::w11:
داداش غصه نخور همیشه کسایی که یه چیزی رو مثل هم میزنند مردود میشند:biggrin: پس متاسفانه 1.50 game over:D
 

کورش68

عضو جدید
کاربر ممتاز
من که صبح تا عصر میرم سر ساختمان با کارگران بحث وگفتمان وگاهی اوقات دعوا و هر 2ساعت یکبار هم با لب تاب میام اینجا نظرات میخونم نظر میدم. یه مسافرت هم باید برم امااا حوصله درس ندارم دیگه آخه نه اینکه خیلی درس خوندم با رتبه ضایعم:biggrin:
 

کورش68

عضو جدید
کاربر ممتاز
من که صبح تا عصر میرم سر ساختمان با کارگران بحث وگفتمان وگاهی اوقات دعوا و هر 2ساعت یکبار هم با لب تاب میام اینجا نظرات میخونم نظر میدم. یه مسافرت هم باید برم امااا حوصله درس ندارم دیگه آخه نه اینکه خیلی درس خوندم با رتبه ضایعم:biggrin:
 

HOTT

عضو جدید
کاربر ممتاز
داداش غصه نخور همیشه کسایی که یه چیزی رو مثل هم میزنند مردود میشند:biggrin: پس متاسفانه 1.50 game over:D

زرشک
جوجه رو اخر پاییز می شمرند:w18:

1/100 بهتره پرچم سفیدشون رو قبل اینکه جوابا بیاد بکشن بالا تا موقع اعلام نتایج صورتشون سرخ نشه:exclaim:
 

HOTT

عضو جدید
کاربر ممتاز
داداش غصه نخور همیشه کسایی که یه چیزی رو مثل هم میزنند مردود میشند:biggrin: پس متاسفانه 1.50 game over:D

زرشک
جوجه رو اخر پاییز می شمرند:w18:

1/100 بهتره پرچم سفیدشون رو قبل اینکه جوابا بیاد بکشن بالا تا موقع اعلام نتایج صورتشون سرخ نشه:exclaim:
 

کورش68

عضو جدید
کاربر ممتاز
زرشک
جوجه رو اخر پاییز می شمرند:w18:

1/100 بهتره پرچم سفیدشون رو قبل اینکه جوابا بیاد بکشن بالا تا موقع اعلام نتایج صورتشون سرخ نشه:exclaim:
البته من رندی کردم اساتید عمرا بفهمند 1.100 یا 1.50 طرح من فکر کنم یا اول شم یا مردود:biggrin:
 

کورش68

عضو جدید
کاربر ممتاز
زرشک
جوجه رو اخر پاییز می شمرند:w18:

1/100 بهتره پرچم سفیدشون رو قبل اینکه جوابا بیاد بکشن بالا تا موقع اعلام نتایج صورتشون سرخ نشه:exclaim:
البته من رندی کردم اساتید عمرا بفهمند 1.100 یا 1.50 طرح من فکر کنم یا اول شم یا مردود:biggrin:
 

HOTT

عضو جدید
کاربر ممتاز
آقا این قضیه رو سیاسی کرد که:D من گرایشم به 1:100 ها نزدیکتره بزن زنگو پرچم بالاست:victory::neutral:

پس موقع اعلام نتایج شما رو می بینییییییم................:wallbash::wallbash::exclaim::exclaim::exclaim::wallbash::wallbash:
ما رو هم می بیییییییییییییینید...................:):):w33::):)
 

کورش68

عضو جدید
کاربر ممتاز
ما چون مقیاس های کوچیک زدیم دلمون بزرگه شما موفق بشید ماها خوشحال میشیم:w31::w33:
امااا مساله اینجاست که ما پیروز تر میشیم هوراااااا:w02::w42:
 

کورش68

عضو جدید
کاربر ممتاز
ما چون مقیاس های کوچیک زدیم دلمون بزرگه شما موفق بشید ماها خوشحال میشیم:w31::w33:
امااا مساله اینجاست که ما پیروز تر میشیم هوراااااا:w02::w42:
 

HOTT

عضو جدید
کاربر ممتاز
دل بزرگ یا .............
مهم مقیاس دله که مقیاس ما 1/50 اندازه هفت تا آسمونم اونورتره
ما هم که بخیل نیستیم
ولی مهم مسیره درسته که ما رفتیم......:w21:
.....
همش شوخی بود ناراحت نشن 1/100 ها
 

HOTT

عضو جدید
کاربر ممتاز
دل بزرگ یا .............
مهم مقیاس دله که مقیاس ما 1/50 اندازه هفت تا آسمونم اونورتره
ما هم که بخیل نیستیم
ولی مهم مسیره درسته که ما رفتیم......:w21:
.....
همش شوخی بود ناراحت نشن 1/100 ها
 

کورش68

عضو جدید
کاربر ممتاز
دل بزرگ یا .............
مهم مقیاس دله که مقیاس ما 1/50 اندازه هفت تا آسمونم اونورتره
ما هم که بخیل نیستیم
ولی مهم مسیره درسته که ما رفتیم......:w21:
.....
همش شوخی بود ناراحت نشن 1/100 ها
نه بابا ما میزاریم شما جوانان تا 1شهریور خوش باشید در کنار ما:biggrin:
حالا به دور از شوخی واقعا یه نفس راحت میشه کشید بعد اعلام نتایج یا باز باید خوند؟؟ نه من دیگه باید امسال قبول شم:cry:
 
  • Like
واکنش ها: HOTT

کورش68

عضو جدید
کاربر ممتاز
دل بزرگ یا .............
مهم مقیاس دله که مقیاس ما 1/50 اندازه هفت تا آسمونم اونورتره
ما هم که بخیل نیستیم
ولی مهم مسیره درسته که ما رفتیم......:w21:
.....
همش شوخی بود ناراحت نشن 1/100 ها
نه بابا ما میزاریم شما جوانان تا 1شهریور خوش باشید در کنار ما:biggrin:
حالا به دور از شوخی واقعا یه نفس راحت میشه کشید بعد اعلام نتایج یا باز باید خوند؟؟ نه من دیگه باید امسال قبول شم:cry:
 

milad-karimi

عضو جدید
یک صدم ااااا شیرن مث شمشییییییرن........... یک پنجاهماااااا موشن مث خرگوشن......:w14:
:Ph34r:نینجا های یک پنجاهم کِش همه کَس کُش! ما همه با هم هستیم نترسین نترسین ما همه با هم هستیم ! آیــــــــــــــــــــــــــــــــــ نفس کش:w32::neutral:
 

milad-karimi

عضو جدید
یک صدم ااااا شیرن مث شمشییییییرن........... یک پنجاهماااااا موشن مث خرگوشن......:w14:
:Ph34r:نینجا های یک پنجاهم کِش همه کَس کُش! ما همه با هم هستیم نترسین نترسین ما همه با هم هستیم ! آیــــــــــــــــــــــــــــــــــ نفس کش:w32::neutral:
 

HOTT

عضو جدید
کاربر ممتاز
من که اگه قبول نشم ارشدو برای همیشه می بوسم میگذارم کنار.... راحت میرم دنبال بقیه زندگی...
 

HOTT

عضو جدید
کاربر ممتاز
من که اگه قبول نشم ارشدو برای همیشه می بوسم میگذارم کنار.... راحت میرم دنبال بقیه زندگی...
 

milad-karimi

عضو جدید
بابا جون من حرفایی نزنید مارو یاد بدبختی بعد شهریور بیاره اومدیم اینجا خوش باشیمو سر خودمونو شیره بمالیم... حد اقل این 2 ماهو فک کنیم راهو درست رفتیم:w42:
من که اگه قبول نشم ارشدو برای همیشه می بوسم میگذارم کنار.... راحت میرم دنبال بقیه زندگی...
 

milad-karimi

عضو جدید
بابا جون من حرفایی نزنید مارو یاد بدبختی بعد شهریور بیاره اومدیم اینجا خوش باشیمو سر خودمونو شیره بمالیم... حد اقل این 2 ماهو فک کنیم راهو درست رفتیم:w42:
من که اگه قبول نشم ارشدو برای همیشه می بوسم میگذارم کنار.... راحت میرم دنبال بقیه زندگی...
 
بالا