گفتگو و آشنایی با دیگر اعضای تالار مهندسی معماری

maral55

مدیر بازنشسته
این تاپیک محلی برای گفتگو های دوستانه تر پیرامون موضوعات معمارانه و آشنایی بیشتر اعضای تالار معماری با یکدیگر میباشد
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

maral55

مدیر بازنشسته
این تاپیک محلی برای گفتگو های دوستانه تر پیرامون موضوعات معمارانه و آشنایی بیشتر اعضای تالار معماری با یکدیگر میباشد
 

maral55

مدیر بازنشسته
این تاپیک محلی برای گفتگو های دوستانه تر پیرامون موضوعات معمارانه و آشنایی بیشتر اعضای تالار معماری با یکدیگر میباشد
 

maral55

مدیر بازنشسته
این تاپیک محلی برای گفتگو های دوستانه تر پیرامون موضوعات معمارانه و آشنایی بیشتر اعضای تالار معماری با یکدیگر میباشد
 

maral55

مدیر بازنشسته
این تاپیک محلی برای گفتگو های دوستانه تر پیرامون موضوعات معمارانه و آشنایی بیشتر اعضای تالار معماری با یکدیگر میباشد
 

mani_rad31

عضو جدید
آشنایی و سلام و احوال پرسی و ...

آشنایی و سلام و احوال پرسی و ...

سلام برو بچ معمار
منم معماری دانشگاه اصفهان میخونم.بچه ها معمار باشید تا دانشجوی معماری
 

mani_rad31

عضو جدید
آشنایی و سلام و احوال پرسی و ...

آشنایی و سلام و احوال پرسی و ...

سلام برو بچ معمار
منم معماری دانشگاه اصفهان میخونم.بچه ها معمار باشید تا دانشجوی معماری
 

mani_rad31

عضو جدید
آشنایی و سلام و احوال پرسی و ...

آشنایی و سلام و احوال پرسی و ...

سلام برو بچ معمار
منم معماری دانشگاه اصفهان میخونم.بچه ها معمار باشید تا دانشجوی معماری
 

mani_rad31

عضو جدید
آشنایی و سلام و احوال پرسی و ...

آشنایی و سلام و احوال پرسی و ...

سلام برو بچ معمار
منم معماری دانشگاه اصفهان میخونم.بچه ها معمار باشید تا دانشجوی معماری
 

mani_rad31

عضو جدید
آشنایی و سلام و احوال پرسی و ...

آشنایی و سلام و احوال پرسی و ...

سلام برو بچ معمار
منم معماری دانشگاه اصفهان میخونم.بچه ها معمار باشید تا دانشجوی معماری
 

mani_rad31

عضو جدید
سلام برو بچ معمار
منم معماری دانشگاه اصفهان میخونم.بچه ها معمار باشید تا دانشجوی معماری
 

mani_rad31

عضو جدید
سلام برو بچ معمار
منم معماری دانشگاه اصفهان میخونم.بچه ها معمار باشید تا دانشجوی معماری
 

mani_rad31

عضو جدید
سلام برو بچ معمار
منم معماری دانشگاه اصفهان میخونم.بچه ها معمار باشید تا دانشجوی معماری
 

mani_rad31

عضو جدید
سلام برو بچ معمار
منم معماری دانشگاه اصفهان میخونم.بچه ها معمار باشید تا دانشجوی معماری
 

mani_rad31

عضو جدید
سلام برو بچ معمار
منم معماری دانشگاه اصفهان میخونم.بچه ها معمار باشید تا دانشجوی معماری
 

archi_arch

مدیر بازنشسته
سلام! من تازه با این جمع صمیمی و جالب آشنا شدم . امیدوارم بتونم منم برا این جمع مفید باشم . ولی همون جور که میدونید کارام خیلی زیاده؛ کم وقت دارم. آخه تازه ترم دومیم. مرسی ایمان
سلام
به شما هم خوش امد میگم امیدوارم اینجا بیشتر ببینیمت;)
 

archi_arch

مدیر بازنشسته
سلام! من تازه با این جمع صمیمی و جالب آشنا شدم . امیدوارم بتونم منم برا این جمع مفید باشم . ولی همون جور که میدونید کارام خیلی زیاده؛ کم وقت دارم. آخه تازه ترم دومیم. مرسی ایمان
سلام
به شما هم خوش امد میگم امیدوارم اینجا بیشتر ببینیمت;)
 

archi_arch

مدیر بازنشسته
سلام! من تازه با این جمع صمیمی و جالب آشنا شدم . امیدوارم بتونم منم برا این جمع مفید باشم . ولی همون جور که میدونید کارام خیلی زیاده؛ کم وقت دارم. آخه تازه ترم دومیم. مرسی ایمان
سلام
به شما هم خوش امد میگم امیدوارم اینجا بیشتر ببینیمت;)
 

archi_arch

مدیر بازنشسته
سلام! من تازه با این جمع صمیمی و جالب آشنا شدم . امیدوارم بتونم منم برا این جمع مفید باشم . ولی همون جور که میدونید کارام خیلی زیاده؛ کم وقت دارم. آخه تازه ترم دومیم. مرسی ایمان
سلام
به شما هم خوش امد میگم امیدوارم اینجا بیشتر ببینیمت;)
 

archi_arch

مدیر بازنشسته
سلام! من تازه با این جمع صمیمی و جالب آشنا شدم . امیدوارم بتونم منم برا این جمع مفید باشم . ولی همون جور که میدونید کارام خیلی زیاده؛ کم وقت دارم. آخه تازه ترم دومیم. مرسی ایمان
سلام
به شما هم خوش امد میگم امیدوارم اینجا بیشتر ببینیمت;)
 

mina sh

عضو جدید
salam
man mina terme 3 memary hastam emshab avalin bare varede inja shodam ye khorde in mohit mano gij kard akhe nemidonam che torie koja payam bezaram koja javab bedam khahesh mikonam komakam konin rasty man payame nor dars mikhonam yeki az dostan dar in bare gofte bodan ke faal nistan age kar ba inja ro yad begiram ke dar khedmateton hastam:smile:
 

mina sh

عضو جدید
salam
man mina terme 3 memary hastam emshab avalin bare varede inja shodam ye khorde in mohit mano gij kard akhe nemidonam che torie koja payam bezaram koja javab bedam khahesh mikonam komakam konin rasty man payame nor dars mikhonam yeki az dostan dar in bare gofte bodan ke faal nistan age kar ba inja ro yad begiram ke dar khedmateton hastam:smile:
 

mina sh

عضو جدید
salam
man mina terme 3 memary hastam emshab avalin bare varede inja shodam ye khorde in mohit mano gij kard akhe nemidonam che torie koja payam bezaram koja javab bedam khahesh mikonam komakam konin rasty man payame nor dars mikhonam yeki az dostan dar in bare gofte bodan ke faal nistan age kar ba inja ro yad begiram ke dar khedmateton hastam:smile:
 

mina sh

عضو جدید
salam
man mina terme 3 memary hastam emshab avalin bare varede inja shodam ye khorde in mohit mano gij kard akhe nemidonam che torie koja payam bezaram koja javab bedam khahesh mikonam komakam konin rasty man payame nor dars mikhonam yeki az dostan dar in bare gofte bodan ke faal nistan age kar ba inja ro yad begiram ke dar khedmateton hastam:smile:
 

mina sh

عضو جدید
salam
man mina terme 3 memary hastam emshab avalin bare varede inja shodam ye khorde in mohit mano gij kard akhe nemidonam che torie koja payam bezaram koja javab bedam khahesh mikonam komakam konin rasty man payame nor dars mikhonam yeki az dostan dar in bare gofte bodan ke faal nistan age kar ba inja ro yad begiram ke dar khedmateton hastam:smile:
 
بالا