که ایم...؟!

ali91en

عضو جدید
1330384232.jpg

ماییم که
در گلوی ساعت‌ها
قرقره می‌شویم
که کویر می شویم
و بر سینه‌ی شن‌هامان
باد
بیمارگونه می‌خزد
که با ریشه
به گدازه می‌رسیم
و با برگ به خورشید
ماییم که در سطح خاک
تکثیر می شویم؛
با گلوهامان که در باد
از کلمات خشکیده است
و کویری که در هزارتویِ ذهنِ ریشه می‌خزد


 

Similar threads

بالا