کمک فوری دوستان اگه مطلبی دارین کمک کنید

saeed jamshidi

عضو جدید
سلام دوستان اگه مقاله ای در باره موضوعات زیر دارید ممنون میشم بفرستید برا سمینارم لازمشون دارم
jamshidi_006@yahoo.com

1 قابلیتهای مختلف استفاده از داده های ماهواره GRACE در ژئودزی

-2 بررسی روش PSI (persistent Scatterers Interferometry) در مطالعات علوم زمین

-3 قابلیت InSAR در تعیین و اندازه گیری پدیده های زمین لغزش

-4 بررسی مدل اکادا در مطالعات تغییر شکل پوسته زمین

-5 بررسی اثر انکسار در ترازیابی دقیق

-6 بررسی تصحیح ارتومتریک در ترازیابی دقیق

-7 بررسی خطاهای سیستماتیک در ترازیابی دقیق
 
بالا