کمکم نکنید افتادم! یه ترم دیگه باید برم دانشگاه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

engineersabouri

عضو جدید
سلام
پروژه جمع کننده 4بیتی و نشان دادن توسط 7سگمنت کاتد مشترک با نرم افزار پروتئوس!!!!!!!!
plz help me
 
بالا