کتاب واژه ها و اصطلاحات زنجیره تامین و لجستیک

grnasiri

عضو جدید
دوستان عزیز با سلام- کتاب واژه ها و اصطلاحات زنجیره تامین و لجستیک شامل دهها واژه پرکارد در قطع پالتوئی منتشر شد. نشانی خرید، سایت انتشارات آیلار.
 
بالا