[ کتاب صوتی ] جسدی روی رودخانه l نویسنده: جورج بللر

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
کتاب جسدی روی رودخانه

نویسنده: جورج بللر


مترجم: مهران زنده‌بودی

ـــــــــــــ

کتاب خوبه در خصوص پیگیری قاتل مردی که گشته شده و در رود خانه انداخته شده از اسمش نترسید ......با گویندگی جناب بهروز رضوی ........ جالبهقسمت اول را بشنوید


قسمت دوم را بشنوید


قسمت سوم را بشنوید


قسمت چهارم را بشنوید


قسمت پنجم را بشنوید

قسمت ششم را بشنوید
 

Similar threads

بالا