کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی | میراث معماری و میراث شهری

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
آسیب شناسی:
1. جزوه آسیب شناسی دانشگاه شهید بهشتی (اصلی)
2. دوازده درس مرمت (اصلی)
3. آسیب شناسی رضا زاده (اصلی)
4. رطوبت - ماساری (اصلی)
5. آسیب شناسی خوشنویس (اصلی)
6. حفاظت و نگهداری در کاوشهای باستان شناسی (اصلی)
7. پایدار کردن سازه*های آجری (فن*های مداخله) (اصلی)
8. فیلدن (تکمیلی)

سازه:
1. جزوه سازه بناهای سنتی انجمن مهرازی ایران (اصلی)
2. مجله اثر ۲۰ و ۲۴ (اصلی)
3. آژند و آمود - بزرگمهری (اصلی)
4. نیارش سازه های تاقی - معماریان (تکمیلی)
5. مواد و مصالح - آقای حامی (تکمیلی)
6. حفاظت بنا های سنگی - رسول وطن دوست (تکمیلی)
7. علل فرسودگی بناهای سنگ – رسول وطن دوست (تکمیلی)

تاریخ معماری:
1. معماری جهان - زارعی (اصلی)
2. سبک شناسی - پیرنیا (اصلی)
3. جزوات کلاسی دکتر رنجبر (اصلی)
4. سیر هنر در تاریخ ۱ و ۲ (اصلی)
5. فرهنگ مهرازی ایران (اصلی)
6. مقاله معماری نوگرایی ایرانی - وحید قبادیان (اصلی)
7. مقاله پیشکسوتانی که به تهران مدرن شکل دادند - مینا معرفت (اصلی)
8. کتاب ۲ جلدی اصول و روشهای طراحی شهری آقای توسلی (تکمیلی)
9. اقلیم و معماری «توسلی» (تکمیلی)
10. معماری ایران – آرتور پوپ (تکمیلی)
11. جزوات کلاسی آقای معماریان(تکمیلی)
12. کتابهای مرزبان (تکمیلی)
13. هلن گاردنر (تکمیلی)
14. شوازی (تکمیلی)
15. معماری مسکن (اجرای ساختمان در معماری برون گرا و دورنگرا) - آقای معماریان (تکمیلی)
16. ماد، هخامنشی، ساسانی .. (تکمیلی)
17. کتابهای باستانشناسی آقای باستانی پاریزی (تکمیلی)
18. فرهنگ آرامگاهها (از پیش از اسلام تا بعد از اسلام) (تکمیلی)

مبانی نظری مرمت:
1. باز زنده سازی شهرها و بناهای تاریخی – دکتر فلامکی (اصلی)
2. مجلات هفت شهر با موضوعات مرمت و مرمت شهری (شماره های ۳ و ۴و ۱۱ و ۱۲و ۱۳) (تکمیلی و اصلی)
3. مبانی نظری - رضازاده (اصلی)
4. مبانی نظری خوشنویس (اصلی)
5. مبانی نظری حناچی (اصلی)
6. مرمت شهری - دکتر سید محسن حبیبی(اصلی)
7. مجله آبادی شماره ۴۵ و ۴۹ (اصلی)
8. سیری در تجارب جهانی مرمت شهری «از ونیز تا شیراز » - دکتر فلامکی (تکمیلی)
9. تاریخ شکل گیری شهر (ایران و غرب) – دکتر فلامکی (تکمیلی)
10. مجله صفه (تکمیلی)
11. مجله رواق (تکمیلی)
12. مجله معمار (تکمیلی)

زبان :
1. زبان عمومی(اصلی)
2. Architectuer - رستگارپور (دروس ۱۵ و ۷ و ۸ و ۱۴) - دروس از راست به چپ به ترتیب اولویت ذکر شده (اصلی)
3. ۵۰۴ لغت (اصلی)


جزواتی که جزو منابع هستند:
* جزوه مبانی نظری مرمت، دکتر رضازاده، دانشگاه تهران
* مجلات هفت شهر ( شماره های ۱۲ و ۱۳)
* جزوه رهنمود هایی برای طرح مرمت، دکتر جدی و دکتر تهرانی، دانشگاه شهید بهشتی
* جزوه رطوبت در ابنیه تاریخی، ماساری، ترجمه شیرازی
* جزوه شناخت سازه های سنتی ، دکتر تهرانی
* کپی کتاب دوازده درس مرمت
* مجله اثر شماره ۲۰
* مجله اثر شماره ۲۴
* جزوه مرمت از نظرتا عمل (کلیات مرمت) ، دکتر مرادی
** کپی کتاب خلاصه تاریخ مرمت ایران و جهان ( مهندس طبسی )
*جزوه ناگفته های مرمتی ، دکتر جدی ( دانشگاه شهید بهشتی )
* جزوه آشنایی با مرمت ، دکتر خوشنویس
*جزوه مبانی نظری شهری ، دکتر خوشنویس
* جزوه معماری معاصر ، دکتر خوشنویس
*توالی منطقی فعالیت ها برای ارائه طرح مرمت ( دکتر جدی ، دکتر تهرانی ،مهندس قدیری)
*جزوه آسیب دانشگاه آزاد ( اسماعیل طلایی )
 

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
لیست منابع جدید ارشد مرمت و بناهای تاریخی :

[h=3]زبان عمومی و تخصصی[/h] - 504 لغت
- Essentional Words for the TOEFL
- انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری (دکتر رستگارپور - انتشارات سمت)
- انگلیسی برای دانشجویان حفاظت و مرمت (انتشارات دانشگاه یزد)
- زبان تخصصی پیشرفته برای دانشجویان و مهندسان معماری (دکتر مهدوی نژاد - جهاد دانشگاهی تهران)
- انگلیسی برای دانشجویان معماری (دکتر فرهادی - انتشارات سمت)

[h=3]فرهنگ و هنر ایران و جهان[/h] - آشنایی با سبک شناسی معماری ایران (محمدکریم پیرنیا – انتشارات سروش دانش)
- معماری ایرانی (غلامحسین معماریان – انتشارات سروش دانش)
- سیر هنر در تاریخ 1 و 2 (پيش‌دانشگاهي)
- آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران (پيش‌دانشگاهي – بخش‌هاي مربوط به معماري)
- فرهنگ و هنر ایران و جهان (دوره سه جلدی) (مهدی پرنا – انتشارات آزاده)
- مجلات معماري و فرهنگ شماره‌هاي: 15 و 16 و 18 و 19 – ویژه معماری معاصر ایران
- جزوه “معماری معاصر ایران” (دکتر خوشنویس - انتشارات انجمن مهرازی ایران)
- معماری جهان (ابراهیم زارعی – انتشارات فن آوران)
- معماری اسلامی (هلین براند – ترجمه ایرج اعتصام – انتشارات شهرداری تهران)
- معماری ایران (آرتور پوپ - ترجمه غلامحسین صدری افشار - انتشارات دات)
- مروری بر 50 سال باستان‌شناسی ایران (عزت‌الله نگهبان – انتشارات سبحان نور) (صفحات 19 الی 63 و 481 الی 510 – در جداول فقط محوطه‌های تاریخی مشهور مطالعه گردد)
[h=3]مبانی نظری مرمت[/h] - جزوه "مبانی نظری" (دکتر رضازاده – انتشارت انجمن مهرازی ایران)
- جزوه "مبانی نظری" (دکتر خوشنویس – انتشارت انجمن مهرازی ایران)
- مرمت شهری (دکتر سيد محسن حبيبی – انتشارات دانشگاه تهران)
- رهنمودهایی برای بازآفرینی شهری در منطقه مدیترانه (آیدین جوانی – انتشارات انجمن مهرازی ایران)
- بازآفرینی شهرها، میراثی برای آینده (دکتر حناچی و دکتر مهدوی‌نژاد – انتشارات دانشگاه تهران)
- میراث فرهنگی جهانی (عبدالله نصراللهی – انتشارات آبرخ)
- مبانی نظری مرمت (مهدی پرنا – انتشارات آزاده)
- تاریخ حفاظت معماری (ترجمه‌ی طالبیان – انتشارات روزنه)
- بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان (حناچی و دیگران – انتشارات سبحان نور)
- نوسازی و بهسازی شهری (دکتر فلامکی – انتشارات سمت – مباحث مربوط به لغات و اصطلاحات)
- منظرهای فرهنگی (دکتر طالبیان – انتشارات سازمان میراث فرهنگی)
- تئوری مرمت (سزاره براندی - ترجمه پیروز حناچی – انتشارات دانشگاه تهران)
- راهنمای مدیریت برای محوطه‌های میراث جهانی (یوکایوکیلتو - ترجمه پیروز حناچی – انتشارات دانشگاه تهران)
- سه مقاله تحت عنوان:
1.اندیشه‌پردازان، منشورها، معاهدات و توصیه‌های جهانی مرمت شهری
2. مروری بر قوانین زمین شهری
3.مروری تحلیلی بر سیاست‌های نوسازی و بهسازی شهری در اروپای غربی
(این سه مقاله بسیار مهم قابل تهیه از انتشارات انجمن مهرازی ایران می باشد)
- باز‌زنده‌سازی شهرها و بناهای تاريخی (دکتر فلامکی – انتشارات دانشگاه تهران)
- مجلات هفت شهر با موضوعات مرمت و مرمت شهری (شماره‌های 1 و 2 و 3 و 4و 11 و 12و 13)
- مجلات آبادی شماره‌هاي: 45 و 49 و 51 و 52
- مجموعه مقالات اولین سمینار وجود و آینده مراکز مسکونی تاریخی (به کوشش دکتر فلامکی – انتشارات فضا)
- جزوه‌ی “بافت” دانشگاه شهید بهشتی (گروه مولفان - انتشارات انجمن مهرازی ایران)
- نظریه‌ای بر تئوری مرمت شهری (دکتر فلامکی – انتشارات عمران و بهسازی شهری)
* با توجه به اینکه هر ساله سوالاتی در ارتباط با موضوعات روز در حوزه مرمت و میراث فرهنگی در کنکور مطرح می شود، مطالعه مقالات مرتبط با موضوع مرمت و میراث فرهنگی برای درس مبانی نظری مرمت و فرهنگ و هنر ایران و جهان توصیه می گردد. همچنین لازم است تا در فواصل زمانی یک هفته ای از سایت های مرتبط با مرمت و میراث فرهنگی بازدید داشته باشید تا در جریان تمام اخبار مرتبط قرار بگیرید.
[h=3]فن شناسی بناهای تاریخی[/h] - فن شناسی معماری ایرانی (دکتر محمود گلابچی و آیدین جوانی دیزجی – انتشارات دانشگاه تهران)
- جزوه "سازه‌های سنتی" (دکتر تهرانی – انتشارات انجمن مهرازی ایران)
- مجلات اثر شماره‌های 20 و 24 (انتشارات میراث فرهنگی)
- آمودهای ایرانی (زهره بزرگمهری – انتشارات سروش دانش)
- نیارش سازه های تاقی (غلامحسین معماریان - انتشارات انجمن مهرازی ایران)
- دوازده درس مرمت (گروه مولفان – انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی)

[h=3]آسیب شناسی بناهای تاریخی[/h] - آسیب‌شناسی بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی (آیدین جوانی دیزجی – انتشارات گنج هنر)
- مرمت آثار معماری، شناخت، آسیب‌شناسی، فن‌شناسی (دکتر رضازاده – انتشارات دانشگاه تهران)
- جزوه "آسیب‌شناسی" (دکتر خوشنویس – انتشارات انجمن مهرازی ایران)
- تکنولوژی مرمت معماری (دکتر فلامکی – انتشارات فضا)
- آسیب‌شناسی و فن شناسی بناهای سنتی (مهدی پرنا - انتشارات آزاده)
 

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
منابع اصلاح شده کنکور ارشد مرمت :

زبان :

کتاب 504 **
کتاب toefl **
کتاب زبان تخصصی پیشرفته معماری برای دانشجویان و متخصصان (محمدجواد مهدوی نژاد) **


فرهنگ :

سبک شناسی معماری ایران - پیرنیا ***
معماری ایرانی - معماریان ***
سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران - قبادیان ***
آشنایی با معماری جهان - زارعی *
سیر تحول معماری ایران تا از آغاز اسلام تا پیش از حمله مغول - بزرگمهری
از شار تا شهر - حبیبی
معماری ایران - آرتور پوپ
خیابان ولیعصر، میراث معماری و شهرسازی ایران - طالبیان، حناچی و مختاری *
تخت جمشید در تاریخ معاصر - طالبیان *
معماری معاصر ایران - بانی مسعود
تاریخ مختصر شهر و شهرنشینی در ایران - سلطان زاده
میراث معماری مدرن - اسکندر مختاری
مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران - عزت الله نگهبان
معماری اسلامی - هیلن براند


مبانی نظری مرمت :

مجموعه سوالات ارشد عصر کنکاش (2 جلد) - گلشنی کیا ****
تاریخ حفاظت معماری - طالبیان ****
مرمت شهری - حبیبی ***
احیای بافت شهری تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی - حناچی **
مجموعه مقالات مجلات هفت شهر *
حفاظت و پایداری در شهرهای تاریخی - رادول، حناچی **
مجموعه پاورپوینت های دانشگاه تهران - ایزدی، حناچی ****
مبانی نظری مرمت - پرنا (راهیان ارشد)
بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان - حناچی
راهنمای مدیریت برای محوطه های میراث جهانی - فیلدن، هوکلیتو *
بناهای میان افزا در بافتهای تاریخی - محمد مسعود *
مرزبندی نوین شهری - اسمیت، ترجمه زند حسامی
طرد احتماعی و پهنه های مسئله دار در اروپا - منگن، ترجمه اقوامی مقدم
کدام نوزایی شهری - پورتر و شاو - طبیبیان
مدیریت بازآفرینی شهری - رفیعیان
نوسازی شهر لندن - لیز و راکو - رفیعیان
منظرهای فرهنگی - طالبیان *
بازآفرینی شهرها، میراثی برای آینده - حناچی
رهنمودهایی برای بازآفرینی شهری در منطقه مدیترانه - جوانی


آسیب شناسی و فن شناسی :

فن شناسی معماری ایران - جوانی ****
آسیب شناسی بناها، بافتها و محوطه های تاریخی - جوانی **
مرمت آثار معماری - رضازاده ****
دوازده درس مرمت - مرادی ****
مجلات اثر شماره 20 و 24 ***
آمودهای ایرانی - بزرگمهری *
تسهیل دسترسی به بناها و مناظر تاریخی برای کم توانان جسمی - حناچی
آسیب شناسی و ارزیابی فنی بناهای تاریخی - مهدی زاده
حفاظت معمارانه - ارباسلی، حناچی
حفاظت از بناهای تاریخی - فیلدن، مهدی هوشیاری
نیارش سازه های تاقی - معماریان *
پایدار کردن سازه های آجری - جورپه چینی
حفاظت سازه های گلین - جان وارن
پاکسازی بدنه های تاریخی شهر - حناچی


:gol:
منبع : mehrazi.ir
 

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
سرفصل دروس کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناهای و بافت های تاریخی - گرایش میراث معماری : #22
سرفصل دروس کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناهای و بافت های تاریخی - گرایش میراث شهری : #22

+

دانلود آزمون های آزمایشی مرکز معماری و موسسه مهرازی سال 94 :

http://www.mediafire.com/download/084jydgysjf9brb/Azmoon.rar

+

سیلابس آزمون های آزمایشی مرکز معماری و موسسه مهرازی سال 94 :
 

پیوست ها

 • silabes 93.pdf
  202 کیلوبایت · بازدیدها: 4
 • silabes maremat.pdf
  469.3 کیلوبایت · بازدیدها: 5
آخرین ویرایش:

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
جزوه آسیب شناسی دکتر خوشنویس

+

جزوه مبانی نظری مرمت دکتر رضازاده
 

پیوست ها

 • Asib Shenasi - Khoshnevis.rar
  62.8 کیلوبایت · بازدیدها: 10
 • Mabani Nazari - Rezazade.rar
  107.8 کیلوبایت · بازدیدها: 12

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
جزوه آشنایی با مرمت دکتر خوشنویس

+

جزوه مبانی نظری مرمت دکتر خوشنویس
 

پیوست ها

 • ashnaei-maremat-khoshnevis.pdf
  2 مگایابت · بازدیدها: 14
 • Mabani Nazari - Khoshnevis.pdf
  1.2 مگایابت · بازدیدها: 15
بالا