کارآموزی

درمورد تعمیر و نگهداری سد گتوند علیا مطالبی میخواستم ،اگر کسی حرفی،نظری و راهنمایی داره برام بفرسته
 
بالا