پوشش های تکنولوژیک و بدن تکمیل شده

designer.Ali

عضو جدید


مـنـــــــبـع : www.suckerpunchdaily.com
همانطور که زمینه ی تکنولوژی های قابل پوشش یا پوشیدنی توسعه یافته و مد با هنر به نسبت گذشته گره خورده است. دانش آموزان بررسی هم بندی مد، معماری و تکنولوژی در حالی که از بدن به عنوان یک ماشین استفاده شده، را به چالش کشیده اند. این برنامه راه های جدید تفکر درباره ی تشدید بدن در فضا از طریق طراحی خلاقانه، تولید افزودنی و آزمایشات پیشرفته با مصالحی که تکنولوژی را در بر می گیرند، و با تأکید بر استراتژی های پژوهشی برای دسته بندی آثار و معماری مد جدید تشویق می کند.

دانش آموزان یک دانش کاری از الگوهای صاف سنتی که تکنیک های مانند ال ای دی، بافت های هوشمند، جوهرهای ترموکرومیک، تکنیک های مولد، متحرک و همچنین تکنیک هایی با استفاده از ابزار مدل سازی برای طراحی فرم های پیچیده می سازند، را توسعه می دهند.

...

...

... 
بالا