پایداری سایزینگ، عاملی کلیدی برای تولید الیاف شیشه است

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
پایداری سایزینگ یکی از مشخصه های کلیدی است که تولیدکنندگان الیاف شیشه هنگام انتخاب مواد اولیه برای فرمولاسیون های سایزینگشان، مد نظر قرار میدهند.


سایزینگ چیست؟

سایزینگ (Sizing)، ترکیبی از مواد شیمیایی مختلف، معمولاً (اما نه لزوماً) رقیق شده در آب میباشد، که تولیدکنندگان الیاف و پارچه برای پوشش ('سایز') الیافشان از آن استفاده می¬کنند. در بسیاری از مثال¬ها، سایزینگ میتواند به عنوان روکشی (Jacket) یا لباسی که الیاف را میپوشاند و الیاف عرضه شده از طرف یک تولیدکننده را از تولیدکننده دیگر متمایز مینماید، در نظر گرفته شود.
میشلمَن (Michelman) چسبها و فیلم سازهای مورد استفاده در فرمولاسیون سایزینگ را گسترش داده است. درک کاربرد نهایی سایزینگ یکی از پارمترهای کلیدی برای فرموله کردن سایزینگِ درست است.


کاربرد سایزینگ

در تولید الیاف شیشه ای، همانطور که الیاف از بوشینگ های داغ بیرون می آیند (شکل1)، با پاشش هوا و آب، سرد می شوند. سپس الیاف سریعاً توسط غلتک تماسیِ گرافیتیِ استوانه ای شکلِ پوشیده شده از سایزینگ، پوشش داده می شود. غلتک گرافیتی بر روی حوضچه ای محتوی سایزینگ قرار می¬گیرد. هنگامی¬که غلتک می چرخد، سطح آن بطور یکنواخت با لایه ای نازک سایزینگ پوشیده می شود. کنترل درصد مواد جامد سایزینگ، سرعت غلتک، و برخی اوقات گرانروی سایزینگ، برای انتقال میزان کافی سایزینگ توسط غلتک ضروری است. بنابراین، الیاف پوشش داده شده یا خیس پیچیده میشوند، یا خرد میشوند، سپس اگر خیس باشند با کوره های هوای داغ یا تشعشع الکترومغناطیس فرکانس بالا خشک می شوند. این فرایند نسبتاً سریع و پیوسته است.
حفظ کیفیت سایزینگ، بحرانی است، چون مشکلات سایزینگ می تواند منجر به کاهش قابل ملاحظه ی راندمان در حین تولید الیاف شیشه گردد.
Figure-1-Sizing-stability.jpg

سایزینگ آماده شده درون حوضچه نگهدارنده که در آن دائماً هم زده میشود قرار میگیرد. بسته به تعداد بوشینگهای به کار رفته با یک سایزینگ مشخص، عمر مواد سایزینگ میتواند بین یک تا پنج روز باشد. هنگامیکه حجم مواد در مخزن نگهدارنده کاهش می یابد، سایزینگ جدیدی تولید و با نمونه قبلی آمیخته میشود. به علاوه، سایزینگ بین حمام اعمال سایزینگ و مخزن نگهدارنده دائماً در حال گردش میباشد. به دلیل برش اعمال شده در حین این فرایند، انتظار میرود سایزینگ کف نداشته یا کف کمی داشته باشد. معمولاً مخزن نگهدارنده سرد میشود تا از تخریب سایزینگ بعلت افزایش اندازه ذرات، گرانروی و یا بعلت پیدایش ذرات روی غلطک جلوگیری نماید. برای داشتن تولید پیوسته و یکنواخت سایزینگ باید به خوبی زمان اولیه ی تولیدش باقی بماند. بنابراین، در حین فرایند تواید الیاف (Fiberisation)، کیفیت سایزینگ از طریق بررسی PH، درصد مواد جامد، گرانروی و غیره کنترل میشود. حفظ کیفیت سایزینگ بحرانی است، چون مشکلات سایزینگ میتواند منجر به کاهش قابل ملاحظه ی راندمان در حین تولید الیاف شیشه گردد (جدول 1).
Table-1-2-Sizing-stability.jpg
تولیدکنندگان الیاف شیشه در حین توسعه و افزایش ظرفیت تولید زمان قابل ملاحظه ای را صرف بهبود و تولید سایزینگ پایدار مینمایند. میزان تلفات بالقوه در حین فرایند تولید الیاف، می تواند بر اساس میزان الیاف تولیدی تخمین زده شود. لذا، اگر یک بوشینگ با نرخ 91 کیلوگرم بر ساعت تولید نماید، و به مدت 10 دقیقه برای تمیز کردن حوضچه سایزینگ معطل بماند، زمان تلف شده معادل 15 کیلوگرم الیاف شیشه ی اتلافی برروی صرفاً یک بوشینگ است! لذا استفاده از یک سایزینگ پایدار، تلفات حاصله در تولید الیاف شیشه را کاهش و راندمان تولید را افزایش میدهد.


مرجع:
McMican R.,“Sizing stability is a key element for glass fibre manufacturing”, Research Applications Chemist in Michelman, Reinforced Plastics, pp. 29-32, 2012.مترجم: آقای مهندس علی اصغر نجف زاده خوئی- عضو انجمن کامپوزیت ایران
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
فرمول برای یک سایزینگ پایدار
پایداری سایزینگ عبارتست از: قابلیت فرمولاسیون برای باقی ماندن در حالت همگن، از لحظه ای که آمیخته میشود تا زمانی که بر روی الیاف اعمال میشود. ساده ترین سایزینگ الیاف شیشه، آب و یک عامل اتصال است.

به دلیل طبیعت غیرآلی شیشه، عوامل اتصال برای پیوند ماتریس رزین ( آلی) به سطح شیشه ( غیرآلی) به کار میروند. اُرگانوسیلان ها، عوامل اتصال بهتری در صنعت الیاف شیشه میباشند. این مولکول ها، وقتی کوچک باشند، اثربخش هستند. به هر حال، اگر صرفاً اُرگانوسیلان ها به کار روند، سایزینگ، الیاف را ترد و برای کاربرد در فرایند مرکب سازی تقریباً غیر قابل استفاده می سازد. بنابراین سایزینگ معمولاً مخلوطی از چندین جزء بوده که اجزاء بر اساس عملکردشان می توانند در گروه های زیر طبقه بندی شوند:
- عوامل اتصال
- مواد تشکیل دهنده فیلم (لایه روکش)
- افزودنیها و
- آب.

عامل اتصال، همانطور که در بالا ذکر شد، سطوح غیرآلی (شیشه) و آلی (ماتریس رزین و لایه روکش) را به هم پیوند میدهد. اُرگانوسیلانها، عوامل اتصال مطلوبی بوده و میتوانند به تنهایی یا به صورت مخلوطی از دو یا سه ترکیب به کار روند. برای تقویت کننده های گرمانرم، γ-آمینوپروپیل¬تری¬اتوکسی¬سیلان، NH2-(CH2)3-Si(OCH2CH3)3 (شکل2) بسیار مفید و حدود 95% مواقع به¬کار می¬رود. علاوه¬بر کارایی، دلایل دیگر برای استفاده از این آمینوسیلان خاص، قیمت و در دسترس بودن ماده می باشد.

دیگر آمینوسیلان های مورد استفاده در محصول الیاف شیشه-رزین گرمانرم شامل:
N-β (آمینواتیل)- γ- آمینوپروپیل تری متوکسی سیلان
NH2-(CH2)2-NH-(CH2)3-Si(OCH3)3 (شکل 3)، و
سیلان با عاملیت تری¬آمینو
NH2-(CH2)2-NH-(CH2)3-Si(OCH3)3 (شکل 4).

فیلم ایجاد شده (لایه روکش) از الیاف در حین ساخت و فراوری حفاظت می نماید. زمانی که الیاف تولید میشود، هر "نقطه تماس"، یک نقطه ی شکست احتمالی برای الیاف است، چون این نقاط تماس اجتناب ناپذیرند. بنابراین لایه روکش برای حفاظت از الیاف به کار می رود، تا الیاف بدون آسیب باقی بمانند.
شکلهای 2 - 3 - 4
Figure-2-3-4-Sizing-stabili.jpg
برخی از این نقاط تماس در حین خرد کردن، دوک پیچی، خشک کردن و بسته بندی الیاف ایجاد می شوند. هنگامیکه الیاف با مخلوط کُن ها و با بافنده ها، فراوری میشوند، نقاط تماس بیشتری ایجاد میشود، و الیاف خشک نیز نیاز به محفاظت در برابر این نقاط دارند.
لایه روکش در سایزینگ با بیش از 70% جامد حضور دارد. نتیجتاً، انتخاب نوع لایه روکش، اندازه ی کل ذره ی آمیزه ی سایزینگ را معین می کند. لایه روکش بر روی سطح الیاف نقش مهمی در تعیین خواص کامپوزیت نهایی از قبیل ایجاد چسبندگی بهتر بین الیاف و ماتریس رزین، خواص مکانیکی، مقاومت شیمیایی یا مقاومت به آب، پایداری حرارتی و غیره ایفا می کند.
در بازار، صدها نوع فیلم لایه روکش با محتوی آب از قبیل اپوکسی، پلی اورتان (PU)، پلی پروپیلن (PP)، آکریلیک، پلی-اتیلن (PE)، پلی آمید (PA)، پلی کربنات (PC)، پلی وینیل استات (PVAC) و غیره وجود دارد. بنابراین شیمی مناسبی برای تمام سیستم های رزین گرمانرم و گرماسخت مختلف از قبیل پلی آمیدها، پلی پروپیلن ها، پلیاتیلن ها، پلی استرها، وینیل استرها، اپوکسی ها، و غیره وجود دارد. از منظر تاریخی، صنعت الیاف شیشه اغلب از لایه روکش ساخته شده برای صنایع رنگ و پوشش، صنایع چسب و نساجی استفاده کرده است. به این دلیل، تحقیق و تلاش کمی برای پیشرفت تکنولوژی فیلم ساز در صنعت الیاف صورت پذیرفته است.
افزودنیها برای اهداف زیادی از قبیل پایداری سایزینگ، بهبود در بسته بندی، بهبود روانکاری الیاف، عدم تغییر رنگ کامپوزیت، از بین بردن الکتریسته ساکن در حین فراوری، بهبود فرایندپذیری الیاف، جلوگیری از سایش و برش تجهیزات، و حفاظت سایزینگ در برابر تخریب به کار میروند. به هر حال، افزودنی ها تنها درصد کوچکی از فرمولاسیون کل سایزینگ (10-5%) به شمار می آیند.
امروزه، افزودنی های بسیار معدودی به طور خاص برای الیاف شیشه ساخته میشوند. اغلب افزودنی ها از صنایع رنگ، پوشش، نساجی و پلیمر حاصل می شوند. افزودنی ها میتوانند به عنوان مواد فعال سطحی (Surfactant)، روانسازها، آنتی استاتیکها، آنتی اُکسیدان ها و غیره طبقه بندی شوند.
میشلمَن خانواده ای از روانسازها را همانند محصولات لایه روکش، به طور خاص برای استفاده در سایزینگ الیاف، همانطور که در جدول 3 نشان داده شده است، توسعه داده است.
آب، حامل تمام اجزاء سازنده سطح الیاف بوده و 80% فرمولاسیون سایزینگ تَر به حساب می آید. به علاوه، در سرتاسر فرایند تولید الیاف، پاشیده شده و نقاط تماس را در حین تولید الیاف روانکاری میکند.

جدول شماره 3
Table-3-Sizing-stability.jpgمرجع:
McMican R.,“Sizing stability is a key element for glass fibre manufacturing”, Research Applications Chemist in Michelman, Reinforced Plastics, pp. 29-32, 2012.


مترجم: آقای مهندس علی اصغر نجف زاده خوئی- عضو انجمن کامپوزیت ایران
نکته: کاربران محترم میتوانند جهت مشاهده بهتر تصاویر و جداول مقاله فوق (مشاهده در سایز بزرگتر) بر روی آن ها کلیک نمایند.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
پایداری آزمون های سایزینگ
هیچ آزمون استانداردی برای پایداری سایزینگ وجود ندارد. فرمولاسیون سایزینگ الیاف شیشه منحصراً متعلق به تولید کنندگان است. علاوه بر این، امروزه پاتنت های موجود در مورد سایزینگ، به طور وسیعی فرمولاسیون هایی را ارائه میکنند که سیستم واقعی را نشان نمیدهد.. با صرف نظر از این کاستی، مواد اولیه میتوانند در حضور آب و اُرگانوسیلان آزمایش شوند.
برای هر سایزینگ الیاف شیشه، لایه روکش یا افزودنی باید در آب در حضور اُرگانوسیلان پایدار باشد. به علاوه، تمام اجزاء سازنده ی سایزینگ باید در تمام طول عمر سایزینگ (5-1 روز) ثابت باقی بمانند. خصوصاً در حالت پراکندگی، ذرات برای تحمل تغییرات دما و برش در حین انتقال بر روی الیاف، باید به اندازه کافی مقاوم باشند.
بر اساس مروری بر چندین پاتنت فرمولاسیون سایزینگ، می توان اظهارات کلی زیر را ارائه نمود:
- اُرگانوسیلان ها در محدوده ی 25-1% کل جامدات مورد استفاده قرار میگیرند.
- مقادیر فیلمساز بین 99-75% کل جامدات متغیر است.
- افزودنیها به میزان کمتر از 5% کل جامدات استفاده میشوند.
- درصد کل جامدات سایزینگ از 12-5% متغیر است.​
با استفاده از این اطلاعات، میشلمَن روشی را برای آزمون محصولاتش به منظور کنترل پایداری سایزینگ الیاف شیشه و بهینه سازی محصولاتش برای بهبود پایداری، طراحی کرده است..
همان طور که انواع توزیع جدیدی ابداع میشوند، آزمون پایداری میتواند برای یافتن سیستم فعال سطحی بهینه بهکار رود تا دستیابی به فرمولاسیون نهایی و پایدار اُرگانوسیلان سریعتر گردد.
در مثال شکل 5، یک لایه روکش با آب و با غلظت های مختلفی از سیلان آمیخته شد. میزان سیلان از چپ به راست افزایش یافت. چون لایه روکش تقریباً همیشه حالت پراکندگی دارد، ذرات می توانند در حضور مواد دیگر، (در این مورد اُرگانوسیلان ها)، تجمع یابند. همانطور که در لوله ی 1 مشاهده می شود، امولسیون با سیلان بدون اینکه تخریب شوند همزیستی دارند، در حالیکه در لوله ی 5 محتوی بیشترین میزان سیلان، امولسیون کاملاً تجزیه شده است.

Figure-5-Sizing-stabili.jpg


نقش بحرانی
پایداری سایزینگ، بخش بحرانیِ فرایند ساخت الیاف شیشه است. اگر لایه روکش در فرمولاسیون کامل پایدار نباشد، نمی تواند در ساخت الیاف شیشه به کار رود. جداسازی نمونه ها برای پایداری می تواند جهت هدایت پیشرفت محصول، صرفه جویی در زمان و منابع مورد نیاز برای تولیدکنندگان الیاف مورد استفاده قرار گیرد.


مرجع:
McMican R.,“Sizing stability is a key element for glass fibre manufacturing”, Research Applications Chemist in Michelman, Reinforced Plastics, pp. 29-32, 2012.


مترجم: آقای مهندس علی اصغر نجف زاده خوئی- عضو انجمن کامپوزیت ایران
 
بالا