وثایق و تضمین ها

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
در معاملات و تسهیلات اعتباری؛ به منظور اطمینان از باز پرداخت به موقع مطالبات بانک؛ وثایق و تضمین هایی توسط بانک از مشتری اخذ میشود. وثیقه سندی است که وام گیرنده به منظور تضمین و تامین تعهدات خود یا فرد دیگری که تسهیلات گرفته است در رهن بانک قرار می دهد. وثایق به دو دسته ی اموال منقول و اموال غیر منقول طبقه بندی میشوند. اموال غیر منقول اموالی هستند که به دلیل جنبه ذاتی آنها که ناشی از وابستگی به زمین است عملا قابلیت انتقال فیزیکی را ندارند مانند خان؛ دفتر کار؛ کارگاه و یا مستحدثات و منصوباتی مانند تاسیسات؛ ماشین آلات و تجهیزاتی که در واحدهای تولیدی نصب شده اند.

معمولا بانک ها تا سقف هفتاد درصد ارزش روز اموال غیر منقول؛ تسهیلات اعتباری به متقاضی پرداخت می کنند. ویژگی های اموال غیر منقول برای این که از نظر بانک مورد پذیرش قرار بگیرند؛ شش دانگ بودن وثیقه؛ ثبتی بودن؛ سهل البیع بودن و بلا معارض بودن مورد وثیقه است.

اموال منقول به اموالی گفته میشود که به راحتی قابلیت انتقال و جا به جایی دارند مانند وجه نقد یا اوراق بهادار، کالا، جواهرات، ماشین آلات و وسایل کار. سپرده گذاری بلند مدت؛ سپرده گذاری کوتاه مدت؛ سپرده سرمایه گذاری مدت دار؛ قرض الحسنه جاری؛ پس انداز ارزی؛ اوراق مشارکت که پرداخت آن به وسیله دولت تضمین شده است، همگی در زمره اموال منقولی هستند که میتوان از آنها به عنوان وثیقه استفاده نمود.

میزان وثایق مورد درخواست بانک؛ با توجه به نوع عقدی که بین وام گیرنده و بانک منعقد میشود متفاوت است.

در عقد قرض الحسنه؛ میزان وثیقه ی مورد نیاز برابر است با ۱۰۰ درصد اصل تسهیلات به علاوه کارمزد سالانه که همان ۴ درصد است.

در عقد مشارکت مدنی میزان وثیقه برابر با ۱۰۰ درصد میزان تسهیلات پرداخت شده ی بانک به علاوه ی پیش بینی سود سهم بانک برای تمام مدت قرارداد میباشد. در عقد فروش اقساطی؛ معادل ۱۰۰ درصد میزان تسهیلات به علاوه سود دوران فروش اقساطی از وام گیرنده وثیقه یا تضمین اخذ میشود. میزان وثایق در عقد مضاربه؛ معادل ۱۲۰ درصد تسهیلات بانک به علاوه ی پیش بینی سود سهم بانک درتمام مدت قرارداد خواهد بود.


تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
Persia1 تضمین های بانکی بانکداری 2

Similar threads

بالا