واژه های اسلنگ و عبارات مصطلح روسی

mohsen chavoshi

عضو جدید
اکثر شما به عنوان یک زبان آموز با معنای واژه ی "اسلنگ" آشنا هستید. واژه ها و عبارات اسلنگ در زبان رسمی و ادبی پذیرفته شده نیستند. اسلنگ به غیر رسمی ترین مشخّصه های زبان محاوره تعلّق دارد ، اغلب از زبان فرهنگی یک گروه اجتماعی – فرهنگی سرچشمه می گیرد. اسلنگ شامل کلمات جدید الاختراع ، و کلمات معیّن با معانی غیر استاندارد متفاوت است. واژه های اسلنگ در گفتارهای روزانه و مکالمات با افراد خودمانی کاربرد دارد. این کلمات در بین جمعیّت کثیری کاربرد دارند و به وسیله اکثریت جمعیّت روسی مدرن شناخته می شوند. واژه های اسلنگ و عبارات مصطلح ، قسمت بزرگی از دامنه لغات اکتیو روسی را تشکیل می دهند. به عنوان یک قاعده ، این عبارات از لحاظ احساسی پررنگ هستند و برای قدرت دادن به گفتگوی کسی از آنها استفاده می شود.

اگر چه آنها به طور معمول در گفتگوی شفاهی غیر رسمی استفاده می شوند ، ولیکن اغلب در جراید یافت می شوند و بطور مکرّر در برنامه های عامه پسند تلویزیونی و رادیویی نیز شنیده می شوند. از اینها که بگذریم ، استفاده از واژه ها و عبارات اسلنگ برای کسانی که زبانی را به عنوان زبان دوّم خود می آموزند ریسک محسوب می شود. این عمدتاً بدین دلیل است که اکثر اصطلاحات اسلنگ معمولاً بار معنایی بدی دارند و ممکن است زشت و زننده باشند.

جزوه ای که پیش رو دارید ، مجموعه ای از عبارات اسلنگ روسی به همراه معادل انگلیسی آنهاست. از آنجا که اکثر زبان آموزان با معادل انگلیسی این عبارات آشنایی دارند ، این جزوه می تواند کمک شایانی در درک عبارات اسلنگ روسی به زبان آموزان بکند.
 

پیوست ها

  • Ruso-Colloquial-Russian-Phrase.pdf
    178.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا