همایش ها و سمینارها

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی گیلان، انجمن علمی انگل شناسی ایران
زمان برگزاری: اردیبهشت ۱۳۹۴
مکان برگزاری: دانشکده پیراپزشکی و پرستاری مامایی شرق گیلان
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
برگزار کنندگان: انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران، سازمان غذا و دارو
زمان برگزاری: ۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۴
ارسال خلاصه مقالات: بیستم فروردین ۱۳۹۴
محل برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی


سایت همایش
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
برگزار کنندگان: مرکز تحقیقات عدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، انجمن متخصصین غدد درون ریز و متابولیسم شاخه اصفهان، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
زمان برگزاری: ۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۴
ارسال مقالات: ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
مکان برگزاری: اصفهان


سایت همایش

 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
برگزار کنندگان: مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم اعصاب
زمان برگزاری: ۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۴
ارسال خلاصه مقالات: ۲۰ اسفند ۱۳۹۴
مکان برگزاری: تهران، تالار امام بیمارستان امام خمینی


سایت همایش

 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
برگزار کنندگان: انجمن جراحان ارتوپدی فارس، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
زمان برگزاری: ۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۴
مکان برگزاری: شیراز، هتل هما شیراز
اطلاعات بیشتر
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
برگزار کننده: انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
زمان برگزاری: ۳ الی ۵ خرداد ۱۳۹۴
ارسال خلاصه مقالات: ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
مکان برگزاری: تهران، سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی


سایت همایش

 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
برگزار کننده: دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت
زمان برگزاری: ۵ الی ۶ خرداد ۱۳۹۴
ارسال خلاصه مقالات: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
مکان برگزاری: تهران، سالن همایش های دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران


سایت همایش

 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
برگزار کنندگان: دانشگاه محقق اردبیلی، انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
زمان برگزاری: ۵ الی ۶ خرداد ۱۳۹۴
ارسال خلاصه مقالات: دهم فروردین ۱۳۹۴
مکان برگزاری: اردبیل


سایت همایش

 
بالا