نماز در گفتار اولیاء

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار
معراج مؤمن

پیامبر (ص ) :

الصلاة ، معراج المؤمن

نماز، معراج مؤمن است .


( کشف الاسرار، ج 2، ص .676 سرالصلوة ، ص 7، اعتقادات مجلسی ، ص 29 )

********


نماز نور مؤمن

پیامبر (ص ) :

الصلاة نور المؤمن

نماز نور مؤمن است .


( شهاب الاخبار، ص .50 نهج الفصاحه ، ص 396 )نشانه ایمان

پیامبر (ص ) :

علم الایمان الصلاة

علامت و نشانه ایمان نمازاست .


( شهاب الاخبار، ص 59 )

********


نماز ستون دین

پیامبر (ص ) :

الصلاة عماد دینکم

نماز، پایه و ستون دین شماست .


( میزان الحکمه ، ج 5، ص 370 )

********


تقرب به وسیله نماز

امام کاظم (ع ) :

افضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفة به ، الصلوة

بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب

پیدا می کند، نماز است .


( تحت العقول ، ص 455 )

********


پرچم اسلام

پیامبر (ص ) :

علم الاسلام الصلاة

نماز، پرچم اسلام است .


( کنز العمال ، ج 7، ص ,279 حدیث 1887 )

********


نماز وسیله تقرب مؤمن

پیامبر (ص ) :

ان الصلوة قربان المؤمن

همانانماز خواندن وسیله نزدیکی مؤمن به خداست .


( کنز العمال ، حدیث 18907 )

********


نماز و پایه های دین

امام باقر (ع ) :

بنی الاسلام علی خمس : الصلوة و الزکوة و الصوم و الحج و الولایة

اسلام بر روی پنج پایه بنا شده است : نماز، روزه ،زکات ، حج ، ولایت .


( کافی ، ج 2، ص 17 )

********


اهل بیت (ع ) و اقامه نماز

امام حسین (ع ) :

"الذین ان مکنا هم فی الارض اقاموا الصلاة " قال : هذه فینا اهل البیت

(در تفسیر آیه ) "کسانی که اگر ما به آنها در زمین قدرت و حکومت دهیم ،

نماز را به پا می دارند" فرمود: این در مورد ماخاندان اهل بیت است .( بحار الانوار، ج ,24 ص 166 )

********


نماز آخرین توصیه انبیاء

امام صادق (ع ) :

احب الاعمال الی الله - عز وجل - الصلوة و هی اخر وصایا الأنبیاء

نماز، بهترین کارها نزد خداوند و آخرین وصیتهای پیامبران الهی است .


( میزان الحکمة ، ج 5، ص 397 )

********


جایگاه نماز

پیامبر (ص ) :

موضع الصلوة من الدین کموضع الرأس من الجسد

جایگاه نماز در دین ، مانند جایگاه سر در بدن است .


( کنز العمال ، ج 7، حدیث 18972 )

********


سیمای دین

امام علی (ع ) :

لکل شی ء وجه و وجه دینکم الصلاة

هر چیز دارای سیماست ، سیمای دین شما نماز است .


( بحار الانوار، ج ,82 ص 227 )

********


وصیت امیرالمؤمنین (ع )

امام علی (ع ) :

الله ، الله فی الصلوة ، فانها عموددینکم

خدا را، خدا را درباره نماز، چرا که ستون دین شماست .


( نهج البلاغه ، نامه ها، ص 47 )

********


کلید بهشت

پیامبر (ص ) :

الصلوة مفتاج الجنة

نماز کلید بهشت است .


( نهج الفصاحه ، حدیث 1588 )

********


تداوم نماز و انتظار

پیامبر (ص ) :

لا یزال العبد فی صلوة ما انتظر الصلوة

بنده مادام که منتظر نماز است در حال نماز است .( نهج الفصاحه ، ص ,527 حدیث 2538 )
********


روشنایی چشم پیامبر (ص )

پیامبر (ص ) :

قره عینی فی الصلاة

روشنی چشم من در نماز است .


( نهج الفصاحه ، ص ,283 حدیث .1343 بحار الانوار، ج ,82 ص 193 )
 

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار
نماز و خدمت

امام صادق (ع ) :

ان طاعة الله خدمته فی الارض فلیس شی ء من خدمته یعدل الصلاة

پیروی و اطاعت از پروردگار خدمت کردن به او در زمین است وهیچ چیز در

خدمت به پروردگار معادل نماز نیست .


( میزان الحکمه ، ج 5، ص 318 )

********

حقیقت نماز

پیامبر (ص ) :

مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، اذا ثبت العمودثبتت الاطناب و الاوتاد و

الغشاء، و اذا انکسر العمود لم ینفع وتد و لا طنب و لاغشاء

مثل نماز مانند مثل ستون خیمه است ، هرگاه ستون ثابت باشد طنابها و میخهاو
پرده ها ثابت و سودمند خواهند بود و هرگاه ستون بکشند و در هم فرو
ریزد، نه میخ نافع است و نه ریسمان سودی دارد و نه پرده ای اثری خواهد
داشت .

( من لایحضره الفقیه ، ج 1، شماره 639 )

********

بهترین اعمال در قیامت

امام صادق (ع ) :

ان افضل الاعمال عند الله یوم القیامة ، الصلوة

همانا بهترین عمل در روز قیامت نزد خداوند، نماز است .


( مستدرک الوسائل ، ج 3، ص 7 )

********

نماز، روش پیامبران

پیامبر (ص ) :

الصلاة من شرایع الدین ، و فیها مرضاة الرب - عز و جل - فهی منهاج الانبیاء

نماز از سنتهای دین ، و مایه خشنودی پروردگار و راه و روش پیامبران است .

( جامع احادیث الشیعه ، ج 4، ص .22 بحار الانوار، ج ,82 ص 231 )

********


نماز، سفره الهی

پیامبر (ص ) :

الا ان الصلاة مأدبة الله فی الارض قد هنأهالاهل رحمته فی کل یوم خمس مرات

آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند آن را روزی پنج

بار برای اهل رحمتش (افراد شایسته رحمت ) گوارا نموده است .


( مستدرک الوسایل ، ج 1، ص 170 )

********

ماهیت نماز

پیامبر (ص ) :

... لان الصلاة تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر وتمجید و تقدیس و قول و

دعوة

چون نماز، تسبیح ، تهلیل ، تکبر، تمجید، تقدیس ،قول ، و دعوت به حق است .( جامع احادیث الشیعه ، ج 4، ص .22 بحار الانوار، ج ,82 ص 232 )

********


نماز، رأس اسلام

پیامبر (ص ) :

الصلاة رأس الاسلام

نماز (به منزله ) رأس اسلام است .


( بحار الانوار، ج ,17 ص .127 میزان الحکمه ، ج 5، ص 367 )

********

آخرین سفارش رسول خدا (ص )

امام صادق (ع ) :

علیک بالصلاة ! فان اخر مااوصی به رسول الله و حث علیه الصلاة

بر تو باد به نماز! زیرا آخرین چیزی که رسول خدا (ص ) به آن سفارش نمود

(و انسان ) را بر انجام آن تاکید نمود، نماز بود.

( بحار الانور، ج ,84 ص 236 )


*******

فریاد ابلیس از نمازگزار

امام علی (ع ) :


ان العبد اذا سجد نادی ابلیس :یا ویله اطاع و عصیت و سجد و ابیت


وقتی که بنده ای سجده کرد، ابلیس فریادمی زند وای بر من ! او اطاعت کرد،

ولی من معصیت کردم ، او سجده کرد و من از این عمل سرباز زدم .

( بحار الانور، ج ,82 ص 233 )

*******

نماز، بهترین عبادت

امام رضا (ع ) :

ان الصلواة افضل العبادة لله

همانا، نماز، بهترین عبادت برای خداست .


( جامع احادیث الشیعه ، ج 4، ص 50 )


********

نماز، نیکوترین صورت خلق

امام رضا (ع ) :

ان الصلوة احسن صورة خلقها الله

به درستی نماز نیکوترین صورتی است که خدا آن را خلق کرد.


( جامع احادیث الشیعه ، ج 4، ص 50 )

********


سفارش اکید برای نماز

امام علی (ع ) :

فیما اوصی به امیرالمؤمنین - علیه السلام - عند وفاته : الصلوة ، الصلوة ، الصلوة

در آن چیزی که امیرالمومنین (ع ) هنگام وفات وصیت کرد، این بود:
نماز،نماز، نماز.


( مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 173 )

********

ارزش نماز

امام صادق (ع ) :

اذا قام المصلی الی الصلاة ، نزلت علیه الرحمة من اعنان السماء الی اعنان
الارض و حفت به الملائکة و ناداه ملک لو یعلم هذاالمصلی ما فی الصلاة ما
انفتل

هنگامی که انسان به نماز ایستاد، رحمت خدا ازآسمان بر او نازل می شود و

ملائکه اطرافش را احاطه می کنند و فرشته ای می گوید: اگراین نمازگزار ارزش
نماز را می دانست هیچ گاه از نماز منصرف نمی شد.


( اصول کافی ، ج 3، ص 265 )

******

علامت عامل دین

امام صادق (ع ) :

قال لقمان لابنه : لکل شی ء علامة یعرف بهاو یشهد علیها و ان للدین ثلاث

علامات : العلم و الایمان و العمل به ، (الی ان قال ) وللعامل ثلاث علامات

الصلوة و الصیام و الزکوة

حضرت لقمان به فرزندانش فرمود:برای هر چیزی علامتی است که به وسیله

آن علامت شناخته می شود و به او شهادت داده می شود، به درستی که برای
دین سه علامت است : 1- علم ، 2- ایمان ، 3- عمل به ایمان تا آنجا که

فرمود: برای عامل به دین سه علامت است :
1-نماز، 2- روزه ، 3- زکات .


( مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 183 )

********

باقیات صالحات

امام صادق (ع ) :

سئلت ابا عبدالله - علیه السلام - عن الباقیات الصالحات ، فقال : هی الصلواة
فحافظوا علیها

(ادریس قمی می گوید: ازامام صادق (ع ) در مورد کارهای نیک ماندگار سؤال

کردم ، امام فرمود: آن نماز است ،پس محافظت بر نماز کنید.

( مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 172 )
 

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار
فضیلت انتظار نماز


1 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : تا نماز را انتظار مى کشید ، از نیکى جدایى ندارید.

2 ـ
انتظار کشیدن نماز پس از نماز، گنجى از گنجهاى بهشت است.

3 ـ
هر کس در مسجد، نماز را انتظار مى کشد ، در نماز است.

4 ـ
آن که در مسجد به انتظار نماز نشسته است ، همچون عبادت کننده است وتا آنگاه که به خانه اش باز گردد جزو نمازگزاران نوشته مى شود.

5 ـ ابو سعید خدرى:
پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله گفت: آیا شما را به چیزى راهنمایى نکنم که خدا خطاها را با آن مى پوشاند وبر نیکیها مى افزاید؟ گفته شد: چرا ، اى پیامبر خدا . فرمود : وضوى کامل گرفتن با همه سختیها و فراوان گام برداشتن به سوى این مسجدها وانتظار کشیدن نماز پس از نماز.

6 ـ امام صادق علیه السّلام :
پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله فرمود: به انتظار نماز نشستن در مسجد، عبادت است تا آنگاه که حدثى از او سر نزند. گفته شد: اى پیامبر خدا، چگونه حدثى؟ فرمود: غیبت کردن .

7 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :
هیچ یک از شما نیست که با طهارت از خانه اش بیرون آید و با جماعت مسلمانان نماز بگزارد سپس به انتظار نمازى دیگر بنشیند ، جز اینکه فرشتگان مى گویند: خدایا او را بیامرز، خدایا بر او رحم کن.

8 ـ در سفارش به علىّ علیه السّلام :
اى علىّ، سه چیز درجه و سه چیز کفّاره و سه چیز هلاک کننده و سه چیز نجات دهنده اند. امّا آن سه که درجه اند: وضوى کامل گرفتن در سرماى شدید و انتظار کشیدن نماز پس از نماز ....

9 ـ عثمان بن مظعون:
به پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله عرض کردم: اى پیامبر خدا، مى خواهم چیزهایى را از شما بپرسم . فرمود: اى عثمان ، آن ها چه هستند؟ گفتم: من مى خواهم راهب شوم . فرمود: اى عثمان ، این کار را مکن، همانا رهبانیّت امت من، نشستن در مسجدها و انتظار کشیدن نماز پس از نماز است.

10 ـ امام علىّ علیه السّلام :
منتظر رسیدن وقت نماز (دیگر) پس از نماز، از زایران خداوند جلّ جلاله است و بر خداوند متعال رواست که زایرش را گرامى دارد و هر چه مى خواهد به او بدهد.
 

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار
اسباب پذیرش نماز

1ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : نماز پشت سر مرد پرهیزکار، پذیرفته است.

2 ـ
اگر نماز مى خواندید تا چون میخ (یا زه کمان) مى شدید و روزه مى گرفتید تا چون کمان مى شدید، خداوند از شما نمى پذیرفت جز با پرواى از گناه.

3 ـ امام علىّ علیه السّلام :
جایز نیست انسان نماز بخواند ، تا اینکه پنج عضوش را: صورت و دو دست و سر و دوپایش را با آب و دل را با توبه بشوید.

4 ـ ابو حازم:
مردى به امام سجاد علیه السّلام عرض کرد: چه چیز سبب پذیرش نماز است؟ فرمود: ولایت ما و برائت از دشمنانمان.

5 ـ امام صادق علیه السّلام :
خداوند تبارک و تعالى گفته است: نماز را تنها از کسى مى پذیرم که در برابر بزرگى من سر فرود آورد و خود را به خاطر من از شهوتها نگه دارد و روزش را با یاد من سپرى کند و بر آفریده هاى من بزرگى نکند ، گرسنه را سیر کند و برهنه را بپوشاند، بر مصیبت زده رحم آورد و غریب را پناه دهد. پس نور این شخص چون خورشید مى درخشد و برایش در تاریکیها، نور و در نادانیها، دانایى، قرار مى دهم. با عزّتم او را نگاه مى دارم و با فرشتگانم از او نگهبانى مى کنم. مرا مى خواند، پاسخش مى دهم از من درخواست مى کند، مى دهم. حکایت او نزد من حکایت باغهاى بهشت است، که میوه هایش خشک نمى شود و حالت آنها دگرگون نمى گردد.

6 ـ
در بیان آنچه خداوند در مناجات موسى به او فرمود: اى موسى، نماز را نمى پذیرم جز از کسى که در برابر بزرگى من سر فرود آورده، ترس از مرا همنشین دلش ساخته، روزش را با یاد من سپرى کرده ، شبش را با پافشارى بر خطا به روز نبرده و حق اولیا و دوستان من را شناخته است.
 

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار
فضیلت ذکر ودعا پس از نماز

1 ـ امام باقر علیه السّلام ـ درباره گفته خداوند تبارک و تعالى : «پس چون فراغت یافتى (در دعا) بکوش و با اشتیاق، به سوى پروردگارت روى آور» ـ : هنگامى که پس از سلام دادن، نماز را تمام کردى و هنوز نشسته اى، به دعا براى دنیا و آخرت بپرداز و هنگامى که از دعا فارغ شدى به خداوند تبارک و تعالى التماس کن ، تا آن را از تو بپذیرد.

2 ـ امام صادق علیه السّلام ـ در گفته خداى جلّ جلاله :
«پس چون فراغت یافتى (در دعا) بکوش و با اشتیاق، به سوى پروردگارت روى آور» ـ : مبادا که دعاى پس از نماز واجب را وانهى ، که فضیلت آن پس از نماز واجب همچون فضیلت نماز واجب بر نماز مستحب است.

3 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :
هر کس از نماز صبح تا طلوع خورشید در نمازگاهش بنشیند، خداوند او را از آتش حفظ مى کند.

4 ـ
هر کس نماز صبح بگزارد و سپس به ذکر خدا بنشیند تا خورشید طلوع کند، بهشت برایش واجب مى شود.

5 ـپیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :
همانا پیامبر لشگرى را به سوى «نجد» فرستاد . پس غنایم زیادى به چنگ آورده زود بازگشتند. مردى که با آنان نرفته بود گفت: ما گروهى ندیده بودیم که چنین سریع و با این همه غنیمت بازگردند. پس پیامبر فرمود: آیا شما را به گروهى راهنمایى نکنم که بازگشتشان سریعتر و غنیمتشان بیشتر است؟ گروهى که در نماز صبح حاضر مى شوند وسپس به ذکر خداوند مى نشینند تا آنگاه که خورشید بر آنان طلوع کند. پس اینان، بازگشتشان سریعتر و غنیمتشان بیشتر است.

6 ـ جابر بن سمره:
پیامبر صلّى الله علیه و آله هرگاه نماز صبح مى گزارد ، در نمازگاهش مى نشست تا خورشید، نیک درآید.

7 ـ امام علىّ علیه السّلام :
ذکر و دعاء پس از نماز صبح و عصر ، روزى را افزون مى کند.

8 ـ امام باقر علیه السّلام :
دعا کردن پس از نماز واجب، برتر از نماز مستحبى خواندن است.

9 ـ امام صادق علیه السّلام :
مردم به چیزى سخت تر(یا سودمندتر) از ذکر و دعاى پس از نماز ، نپرداخته اند .

10 ـ
براى روزى جستن، دعاى پس از نماز، کاراتر از سفر به شهرهاست.

11 ـ
خداوند جلّ جلاله ، نمازهاى پنجگانه را در بهترین زمانها بر شما واجب کرده است . پس پیوسته در پى نمازها، دعا کنید .

12 ـ
هر کس نمازى واجب بگزارد و تا نماز واجب دیگرى به ذکر و دعا بپردازد، مهمان خداست و بر خداوند سزد که مهمانش را گرامى بدارد.
 

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار
رسول خدا(ص) می فرماید:

خداوند تبارک و تعالی فرمود: من تعهدی نسبت به بنده ام دارم که اگر نماز خود را در وقتش به پای دارد، او را عذاب نکنم و بدون حساب وی را به بهشت ببرم.


رسول خدا(ص) می فرماید:


هرکس پیشانی خود را برای سجده بر قطعه ای از زمین بگذارد، آن زمین در روز قیامت به نفع وی شهادت خواهد داد.


علی(ع) می فرماید:

کسی که صدای اذان را بشنود و دعوت مؤذن را اجابت نکند و بدون عذر به نماز جماعت حاضر نشود و به تنهایی نماز بخواند، گویی نماز نخوانده است.

حضرت زهرا(س) می فرماید:

هرکه عبادت خالصش را به سوی خدا بالا فرستد، خداوند متعال برترین سودش را به سوی او پایین فرستد.


امام صادق(ع) می فرماید:


هنگامی که وقت نماز فرا می رسد، درهای آسمان برای بالارفتن اعمال باز می شوند.

امام رضا(ع) فرمود:

نماز و مداومت یاد خدا در شب و روز، سبب می شود که انسانْ مولا و مدبّر و خالق خود را فراموش نکند و روح سرکشی و طغیانگری بر او غلبه نکند.


منجی بشریت، مهدی موعود(عج) می فرماید:

هیچ چیز مثل نماز، بینی شیطان را به خاک نمی مالد. پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.

 

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار
امام علی(ع) فرمودند:

«بی گمان برترین وسیله ای که بدان به خدای سبحان تقرب جسته می شود، برپا کردن نماز به عنوان آیین امت اسلام است.


ابن میثم در شرح این کلام حضرت نوشته است:

«برپا داشتن نماز هر چند یکی از ارکان دین است، با این وصف حضرت از آن با تعبیر تمام دین یاد کرده است؛ زیرا رکن قوی و مهم دین است». سرور نیایشگران و پیشوای پرهیزگاران، حضرت علی(ع)، در روزهای آخر عمر در وصیتی به دو فرزندش امام حسن و حسین(ع) ـ که باید حاوی مهم ترین و اساسی ترین مطالب باشد ـ به بیش از ده امر سفارش کرده و از جمله فرموده است: «خدای را خدای را درباره نماز که ستون دین شماست». واضح است که چنین تأکیدی از چنان انسان کاملی در آخرین لحظات عمر و به بهترین و عزیزترین افراد نشان اهمیت و جایگاه والای نماز است.
 

Similar threads

بالا