نظر بدید

(✿◠‿◠) Darya

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ب نظر من حق النفس هست.

چرا؟؟؟

حق الناس نیست چون نماز خوندن یا نخوندن من به سود و ضرر مردم نیست...
حق الله نیست چون خدا ذره ای ب نماز من نیاز نداره.
حق النفس هست چون وجود من هست ک ب آرامش و نظر خالقم ب من احتیاج داره
نماز ک دریچه ای ب سوی معبود من است
وقتی من خودم این دریچه رو ب روی خودم ببندم
ب نفس خودم ظلم کردم
نه مردم و نه خدا

اما جای نظر دادن من نیست
باید متخصص تو این حوزه نظر بده.
 
آخرین ویرایش:

علی وحید

عضو جدید
ب نظر من حق النفس هست.

اما جای نظر دادن ما نیست
باید متخصص تو این حوزه نظر بده.
خداوندفرمودهند:بواسطه انجام دادن حج کلیه گناهان بخشیده میشوند مثل اینکه تازه متولد شدی فقط حق الناس پس نماز نیز بخشیده میشود
 

masoud71

عضو جدید
کاربر ممتاز
نه گفته اگه رفتی حج ولی شرطش باید حاجی شده باشی مثل بچه ای که تازه متولد شده باشه
اینو کی گفته؟ انگاری یکی چند بار میره مکه ..بعد میاد میشینه فیلم مستهجن نگاه میکنه ........... شراب میخوره ...... نماز نیمخونه ......... پشت سر خدا حرفای بد میزننه .....روزه نمیگیره .........بعدش باز پا میشه میره مکه گناهاش پاک میشه؟
 

سایرس

عضو جدید
اینو کی گفته؟ انگاری یکی چند بار میره مکه ..بعد میاد میشینه فیلم مستهجن نگاه میکنه ........... شراب میخوره ...... نماز نیمخونه ......... پشت سر خدا حرفای بد میزننه .....روزه نمیگیره .........بعدش باز پا میشه میره مکه گناهاش پاک میشه؟
بخشیده شدنو منم شنیدم مشروط بر اینکه حق الناس ب گردنت نباشه
اگه بعدش قرار ب گناه باشه که اون میشه دور زدن خدا در اون صورت خدا ب سخره گرفته شده عین توبه کردنو توبه شکستن اینا همش فرصتای الهیه!
 

Similar threads

بالا