نشر

mahrokhok

عضو جدید
[h=2][/h]
خانخانه بتنی پیش ساختهنشر شامل مراحل نیازسنجی و بازاریابی، ارزیابی و گزینش منابع اطلاعاتی، سفارش تولید محتوا، عقد قراردادهای مربوطه، آماده سازی فیزیکی محتوا (حروفنگاری، نمونه خوانی، ویرایش، صفحه آرایی، طراحی های مورد نیاز و کنترل نهایی و تهیه نسخه نهایی بدون ایراد است. مرحله بعد تکثیر از نسخه نهایی است که به صورت معمول بر عهده چاپخانه است. نظارت بر عملیات لیتوگرافی، چاپ و صحافی از دیگر مراحل نشر است. در نهایت محصول آماده توزیع می*شود. سرمایه گذاری مورد نیاز برای کلیه مراحل گفته شده برعهده ناشر است.

بصورت سنتی این واژه فقط به تولید و توزیع کارهای چاپ شده مثل کتاب، مجله، روزنامه و ... اطلاق می*شود. با ظهور نظام*های اطلاعات دیجیتال و اینترنت، حوزهٔ انتشارات به منابع الکترونیکی نیز گسترش پیدا کرده است که به آن نشر الکترونیک می گویند. مثال*های از این دست کتاب*های الکترونیکی، لوح های چندرسانه ای، وب*گاهها و وب*لاگها می*باشد. توسعه، مالکیت، بازاریابی، تولید – چاپ (و معادلهای الکترونیکی این عمل) و پخش روزنامه ها، مجله ها، کتابها، کارهای ادبی، موسیقی، نرم افزار و دیگر کارهایی که با اطلاعات سر کار دارد همانند رسانه های الکترونیکی می*باشد.منبع:چاپخانه نقش هنر​


 
بالا