نسل جديد توربين هاي بادي در مشهد رونمايي شد

arash_441

متخصص انرژی های نو
جام جم آنلاين: طراحي و ساخت توربينهاي جديد بادي که بوسيله متخصصان کشورمان در مدت دو سال انجام شده است ، درمشهد رونمايي شد.

به گزارش واحد مرکزي خبر ، مجري ساخت توربينهاي بادي عمده ترين مزاياي اين توربين ها را بازدهي بسيار بالا با توجه به باد موجود درمناطق مختلف ايران بيان کرد وافزود : اين توربين ها برخلاف توربين هاي موجود در بازار به صورت افقي کار ودر نتيجه فضاي کمتري را اشـغال مي کند.

قربانيان گفت : در توربين هاي فعلي دنيا زماني برق توليد مي شود که سرعت وزش باد 4 متر برثانيه باشد و هنگاميکه سرعت باد به 12 متر بر ثانيه برسد اوج توليد برق است در حاليکه در توربين هاي داخلي ساخته شده با وجود اينکه 2متر برثانيه وزش باشد توربين ها شروع به توليد برق مي کنند و هنگامي که سرعت وزش باد به 6 متر بر ثانيه برسد اوج توليد برق است.
وي افزود : قيمت اين توربين ها نسبت به انواع موجود در دنيا ارزانتر بوده به طوريکه قيمت تمـام شده توربين هاي فعلي دنيا به طور متوسط به ازاي هر مگاوات ظرفيت اسمي 20 ميليارد ريال است در حالي که نمونه ساخت داخل حدود پانزده ميليارد ريال است.

قربانيان گفت : در روند ساخت اين نوع توربين سه اختراع شامل نوع جديد توربين ، پـره و دستگاه جديد افزايش سرعت و توان باد هم به دست متخصصان و دانشمندان خراسان رضوي طراحي و ساخته شده است.

وي افزود : نحوه نصب و راه اندازي اين توربين ها نسبت به نمونه خارجي بسيار آسان تراست و واحدهاي صنعتي وخانگي هم مي توانند با استفاده از اين شيوه برق مصرفي خود راتأمين کنند ضمن اينکه طول عمر مفيد اين توربين ها در شرايط آب و هوايي ايران بيش از پنجاه درصد بيشتر از نمونه خارجي است.

قربانيان گفت : نخستين نيروگاه ساخته شده با توربينهاي ساخت داخل کشور تا چهار ماه ديگر درشهر جديد تيس و دو سال ديگرهم در شهرجديد رامشار در استان سيستان و بلوچستان با ظرفيت پانصد مگاوات راه اندازي خواهد شد.


 
بالا