[نساجی سنتی] - هنر عریض بافی

ahoo_fr

عضو جدید
کاربر ممتاز
عریض بافیعریض پارچه دستباف پشمی و نسبتاً ضخیم است که بر روی آن زنان پته دوز، پته دوزی انجام می دهند. در گذشته از عریض استفاده های دیگری نظیر کت و پالتو می شد ولی امروزه مصرف عریض بسیار کم شده و حتی در پته دوزی نیز محدود شده است. بافت پارچه‌های عریض در کرمان رونق داشته و امروزه به جز یک دستگاه عریض بافی که توسط میراث فرهنگی احیاء شده است نشانی از آن در شهر کرمان دیده نمی‌شود. عريض‌‌ در گذشته بوسيله ي دستگاههاي بافندگي‌ چوبي‌ توليد ميشد ولي‌ در سالهاي اخير ‌دستگاههاي چوبي‌ جاي خود را به‌ دستگاه‌هاي تک‌ فاز برقي‌ دادند و پس‌ از آن نيز تدريجا‌بافته هاي کارخانه‌ يي‌ جانشيني عريض‌هاي دستباف شده و هم‌ اکنون پته هاي استان کرمان‌ را بيشتر اينگونه‌ پارچه‌هاي کارخانه‌ يي‌ تشکيل ميدهد که کیفیت عریض های دست باف را ندارند و شکل ظاهری آنان نیز تغییر کرده است.

منبع:http://www.sidaar.com
 

Similar threads

بالا