نحوه اسکیس فیگور انسان | اسکیس فیگور

sahandbehrozi

عضو جدید
آشنایی با اسکیس فیگور بر اساس اصول پرسپکتیو نیز ضروری است. زیرا، حتی اگر در یک طراحی، فرد یا افراد موضوع اصلی نباشند به کمک آن ها می‌توان جذابیت و عمق بیشتری به اشیا و فضای پیرامون بخشید.
از فیگور انسان در یک طراحی، همچنین می توان به عنوان معیاری برای مقایسه ی اندازه ها استفاده کرد. برای جا انداختن فیگورها در طراحی پرسپکتیوی سه بعدی، رعایت تمام قوانین بصری که تا بدین جا شرح داده شد، الزامی است. چه، در غیر این صورت آن ها به راحتی می توانند حتی به یک طراحی بسیار قوی نیز لطمه بزنند.

figur-sketch-1.jpg

مشاهده ادامه مطلب اسکیس فیگور انسان
 
بالا