من آخرش!!!!

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
من آخرش با یخچال ازدواج می کنم ! وقتی خوشحالی میری در یخچالو وا میکنی !
وقتی ناراحتی میری در یخچالو وا میکنی !
وقتی کسلی میری در یخچالو وا میکنی !
داری با تلفن حرف میزنی میری در یخچالو وا میکنی !
وقتی نمیدونی چته ! میری در یخچالو وا میکنی ! و …
آخه موجود اینقدر سنگ صبور !!؟
اینقدر محترم ! اینقدر با حوصله ! اینقدر با شخصیت

 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
khanom mohandes* هر کی یه جمله بگه ببینیم آخرش چی از آب در میاد . زنگ تفريح 38

Similar threads

بالا