منابع کارشناسی ارشد و دکتری 1401 ستجش امیرکبیر

feyzi1400

عضو
کتاب های ما را در نمایشگاه مجازی کتاب تهران خرید کنید

زمان ۳تا۱۰ بهمن ۱۴۰۰

با ۲۰٪ تخفیف و ارسال رایگانزبان عمومی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث...

آمادگی آزمون دکتری پیدایش و رده‌بندی خاک: شامل تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث...

آمادگی آزمون دکتری اسپکتروسکوپی تجزیه‌ای شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث...

آمادگی آزمون دکتری اکولوژی پوشش‌های گیاهی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث...

آمادگی آزمون دکتری اصلاح نباتات تکمیلی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ ادبیات ایران و جهان

آمادگی آزمون دکتری کنترل چند متغیره

آمادگی آزمون دکتری شیمی تجزیه پیشرفته

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری هوش مصنوعی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری باکتری‌شناسی عمومی دامپزشکی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تک‌یاخته‌شناسی پزشکی

آمادگی آزمون دکتری اصول معاینه دام

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سنگ‌شناسی رسوبی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری بیولوژی خاک

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تکثیر ماهی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مبانی توانبخشی

آمادگی آزمون دکتری الگوریتم‌های موازی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زمین‌شناسی مهندسی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد نمودارگیری از چاه

آمادگی آزمون دکتری ژنتیک کمی

تحقیق در عملیات پیشرفته شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث ...

اصول نگهداری مواد غذایی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث ...

آمادگی آزمون دکتری روش تحقیق و منبع‌شناسی در تاریخ اسلام شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث ...

مهندسی پی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث ....

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری آلودگی‌های محیط زیست

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

آمادگی آزمون دکتری طیف‌سنجی در شیمی آلی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری علوم بلاغت رشته عربی

آمادگی آزمون دکتری تاکسونومی مدرن

آمادگی آزمون دکتری زراعت تکمیلی

آمادگی آزمون دکتری تکوین گیاهی

آمادگی آزمون دکتری روش تحقیق

آمادگی آزمون دکتری روانشناسی کودکان استثنائی

آمادگی آزمون دکتری سنجش و اندازه‌گیری (روانسنجی)

آمادگی آزمون دکتری نظریه‌های تربیتی مکاتب فلسفی

آمادگی آزمون دکتری رسوب‌شناسی پیشرفته

اصول و مبانی نگارش مقالات علمی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد جنگل

تکنیک‌های جامع موفقیت در انتخاب رشته و مصاحبه آزمون دکتری

زبان تخصصی فلسفه شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها...

زبان تخصصی حقوق شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث...

زبان تخصصی تاریخ شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طبقه‌بندی شده

زبان تخصصی روانشناسی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها...

زبان تخصصی کتابداری شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها...

زبان تخصصی علوم تربیتی 1 شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها...

زبان تخصصی طراحی و برنامه‌ریزی شهری شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها...

زبان تخصصی هنرهای پژوهشی و صنایع دستی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها...

زبان تخصصی مطالعات زنان شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها...

زبان تخصصی مدیریت جهانگردی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها...

زبان تخصصی مدیریت اجرایی و MBA شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها...

نظریه‌های یادگیری شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها ...

آمادگی آزمون دکتری ویروس‌شناسی تکمیلی کشاورزی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت مالی

آمادگی آزمون دکتری کشت بافت و ریزازدیادی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مبانی نظری مرمت

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک

فیزیولوژی درختان میوه

ریاضیات در فیزیک شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها ...

خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذ شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث ...

مشاوره گروهی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها ...

نقد ترجمه شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها ...

مالیه عمومی و بودجه شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها ...

پلانکتون‌شناسی و کفزیان شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها ...

آلودگی‌های دریا شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها ...

آمادگی آزمون دکتری تنظیم بیان ژن

آمادگی آزمون دکتری دیدگاهها و نظریه‌های ژئومورفولوژی

آمادگی آزمون دکتری اورام پستان

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری فتوگرامتری

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رئولوژی

آمادگی آزمون دکتری و کارشناسی ارشد زبان تخصصی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

آمادگی آزمون دکتری ریززیست فناوری

آمادگی آزمون دکتری رابطه آب، خاک و گیاه تکمیلی

آمادگی آزمون دکتری استعداد تحصیلی

آمادگی آزمون دکتری و کارشناسی ارشد آموزش و پرورش کودکان استثنائی

آمادگی آزمون دکتری بیوتکنولوژی فراورده‌های شیلاتی

آمادگی آزمون دکتری تاریخ علم

آمادگی آزمون دکتری و کارشناسی ارشد نظریه‌های روابط بین‌الملل

آمادگی آزمون دکتری مکانیک محیط‌های پیوسته

آمادگی آزمون دکتری یاخته‌شناسی و بافت‌شناسی مقایسه‌ای

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها

آمادگی آزمون دکتری و کارشناسی ارشد بافت‌شناسی پزشکی

آیین دادرسی کیفری شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها...

آمادگی آزمون دکتری مدیریت اماکن ورزشی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روش‌ها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طبقه‌بندی شده

آمادگی آزمون دکتری مواد تنظیم کننده رشد گیاهی: شامل تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طبقه‌بندی شده

زمین‌شناسی مهندسی پیشرفته: شامل تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طبقه‌بندی شده

کربناته و غیر کربناته: شامل تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طبقه‌بندی شده

اصلاح گیاهان دارویی: شامل تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طبقه‌بندی شده

شیمی مواد واسطه و مواد رنگزا: شامل تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روش‌ها، تست‌های خوسنجی، تست‌های طبقه‌بندی شده

علوم قرآنی: شامل تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طبقه‌بندی شده

کشت و پرورش گیاهان دارویی: شامل تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طبقه‌بندی شده

فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی: شامل تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طبقه‌بندی شده

معماری اسلامی: شامل تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طبقه‌بندی شده

پایگاه داده پیشرفته شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری علوم اعصاب

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری نظریه‌ها و روشهای مشاوره شغلی و تحصیلی

حقوق تجارت شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها ...

تحلیل سازه‌ها شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها ...

تاریخ ادبیات عرب شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها ...

روش تحقیق در زبان انگلیسی = Research methods شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث ...

بیوتکنولوژی مواد غذایی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث ...

آمادگی آزمون دکتری هیدروژئولوژی، مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب

آمادگی آزمون دکتری حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی (توسعه، ادبیات، سیاسی و روستایی)

آمادگی آزمون دکتری ورزش معلولین

آمادگی آزمون دکتری داده‌کاوی

ساختار DNAها و همانندسازی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها ...

مبانی باستان‌شناسی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تئوری‌های مدیریت شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث ...

آمادگی آزمون دکتری رونویسی و ترجمه شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث ...

آمادگی آزمون دکتری مکانیک محیط پیوسته شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث ...

آمادگی آزمون دکتری روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت، باروری و مرگ و میر

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری بیوفیزیک

آمادگی آزمون دکتری سیستم عامل پیشرفته

آمادگی آزمون دکتری زمین‌شناسی پزشکی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی علوم جغرافیایی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی زیست‌شناسی دریا

آمادگی آزمون دکتری تئوری الاستیسیته

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی عمران - نقشه‌برداری

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روزنامه‌نگاری شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روش‌ها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طبقه‌بندی شد

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی مهندسی نساجی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روش‌ها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طب

آمادگی آزمون دکتری زبان تافل شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روش‌ها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طبقه‌بندی شده

آمادگی آزمون دکتری پترولوژی سنگ‌های آذرین شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روش‌ها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طبقه‌بندی شده

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی مهندسی عمران شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روش‌ها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طب

آمادگی آزمون دکتری کاغذسازی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روش‌ها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طبقه‌بندی شده

تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث ...

مشاوره و برنامه‌ریزی کارشناسی ارشد و دکتری به روش سنجش امیرکبیر

زبان عمومی علوم پزشکی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها...

آمادگی آزمون دکتری کنترل مدرن شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری شیمی صنعتی 1 و 2 شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوهای یونساز شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری حسابرسی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

آمادگی آزمون دکتری برنامه‌ریزی در نظام بهداشت و درمان شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زیست مولکولی (ژنتیک مولکولی) شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

آمادگی آزمون دکتری زمین‌شناسی فیزیکی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری آناتومی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت جامعه شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تصفیه آب و فاضلاب شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین‌الملل عمومی

آمادگی آزمون دکتری آمایش سرزمین

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری شیمی مواد غذایی

آمادگی آزمون دکتری پردازش سیگنالهای دیجیتال

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سازمان و مدیریت بهداشت و درمان

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ارزشیابی و اندازه‌گیری

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری اکولوژی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مالیه بین‌الملل

آمادگی آزمون دکتری تجزیه و تحلیل سیستم‌ها

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد تاریخ زبان فارسی در ایران

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روشهای تحلیل سیستم‌ها

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مدارهای منطقی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه و مکاتب جغرافیایی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری قارچ‌شناسی دامپزشکی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مبانی علم سیاست

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی ژنتیک

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت HSE و مدیریت ریسک

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مواد زائد و جامد

آمادگی آزمون دکتری نظریه‌های جامعه‌شناسی ورزشی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری اندیشه‌های سیاسی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ روابط بین‌الملل

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه غرب

آمادگی آزمون دکتری اجزاء محدود پایه شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

آمادگی آزمون دکتری جامعه‌شناسی ایران شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تکنولوژی روغن شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

آمادگی آزمون دکتری ایمنی‌شناسی پایه شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

پاسخ‌دهی به تست‌های کارشناسی ارشد و دکتری به روش تریز TAT - نکات فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری حل تست‌های ریاضی 1 بدون فرمول و محاسبات (روش کوتاه، سریع و حذف گزینه)

حل تست‌های ریاضی 2 بدون فرمول و محاسبات (روش کوتاه، سریع و حذف گزینه) شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، ...

تامین و رفاه اجتماعی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

متون نظم شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

درسنامه جامع درک مطلب آزمون‌های زبان MSRT (MCHE), MHLE, EPT, UTEPT, Tolimo, IELTS, TOEFL ...

تفسیر متون اروپایی یک و دو شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

مددکاری اجتماعی (مبانی مددکاری فردی، گروهی و جامعه‌ای) شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

درسنامه جامع گرامر آزمون‌های زبان MSRT (MCHE), MHLE, EPT, UTEPT, Tolimo, IELTS, TOEFL

آسیب‌شناسی روانی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

اقتصاد کلان شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

پرستاری کودکان شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

آموزش بزرگسالان شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

فیزیک هسته‌ای شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

پاسخ‌دهی به تست‌های کارشناسی ارشد و دکتری به روش تریز TAT - سوالات فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

روانشناسی مرضی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

آموزش بهداشت شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

درسنامه جامع واژگان آزمون‌های زبان MSRT (MCHE), MHLE, EPT, UTEPT, Tolimo, IELTS, TOEFL

اقتصاد خرد شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

بازاریابی صنعتی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

آزمون جامع MSRT (MCHE): مختص آزمون‌های زبان: وزارت علوم، سایر دانشگاهها

قبولی در آزمون و مصاحبه دکتری به روش پارتیزانی مختص آزمون‌های دکتری: وزارت علوم، دانشگاه آزاد، سازمان سنجش، وزارت بهداشت، سایر دانشگاهها

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی الهیات شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی حسابداری شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون دکتری زبان تافل شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آزمون جامع MHLE مختص آزمون‌های زبان: وزارت بهداشت، سایر دانشگاهها

پاسخ‌دهی به تست‌های کارشناسی ارشد و دکتری به روش تریز TAT - نکات اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام شامل: تکنیک برنامه‌ریزی تریز، 4000 نکته کلیدی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی زمین‌شناسی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی مهندسی مکانیک شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی ریاضی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی مهندسی شیمی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آزمون‌های جامع EPT مختص آزمون‌های زبان: دانشگاه آزاد

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی مددکاری اجتماعی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی علوم و مهندسی صنایع غذایی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی روانشناسی 2 شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی ایمنی صنعتی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی مدیریت شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی زیست‌شناسی (علوم جانوری) شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی مهندسی برق شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون دکتری مجموعه سوالات آزمون زبان تافل دکتری همراه با پاسخ تشریحی به همراه یک دوره آزمون نمونه شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی زبانشناسی همگانی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی زیست‌شناسی (علوم سلولی و مولکولی) شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی مهندسی پلیمر شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی مهندسی منابع طبیعی - شیلات شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی مهندسی طبیعی - محیط زیست شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی مکاترونیک شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی رشد

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری حل تست‌های معادلات دیفرانسیل بدون فرمول و محاسبات (روش کوتاه، سریع و حذف گزینه)

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی زیست‌شناسی (علوم گیاهی) شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون دکتری سایزموتکتونیک

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ماشین‌های کشاورزی: شامل تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طبقه‌بندی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی مهندسی معدن شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی علوم محیط زیست

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی مدیریت محیط زیست

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری آمار زیستی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی هنرهای نمایشی و سینما شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، ....

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی مرمت و احیای بناهای تاریخی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی مهندسی پزشکی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی علوم باغبانی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی فضای سبز شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی طراحی پارچه و لباس شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی....

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی علوم تربیتی 2 شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی علوم دامی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی دامپزشکی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی معماری شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی طراحی محیط زیست شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی....

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی هنرهای تصویری و طراحی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری بارداری و زایمان شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی زبان عربی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی هنرهای پژوهشی و صنایع دستی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، نکته‌ها و روشها ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری موتور و تراکتور

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی مدیریت اطلاعاتی

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی تاریخ و فلسفه علم شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی باستان‌شناسی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها، تست‌های خودسنجی، تست‌های طبق

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی مدرسی معارف اسلامی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، نکته‌ها و روشها، ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان تخصصی علوم شناختی

افزایش سئو و سرعت سایت مثل جت: سرعت سایتتان را افزایش دهید و رتبه یک در سئو و سرعت باشید

چک‌لیست سئو و بهبود سئوی سایت‏‫: سایتتان را راه‌اندازی کنید: کارنامه سئوی سایتتان را صادر کنید: رتبه یک سئوی وب‌سایت در گوگل باشید

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی زبان‌های باستانی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی مواد شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی امور فرهنگی: تکنیک برنامه‌ریزی ...

قانون جذب و راز قبولی در کنکور مناسب برای: کنکور دانشگاه‌ها، آزمون کارشناسی ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی توسعه روستایی: تکنیک برنامه‌ریزی ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی بیماری‌شناسی گیاهی: تکنیک برنامه‌ریزی ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی مدیریت دریایی: تکنیک برنامه‌ریزی ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی کشتی: تکنیک برنامه‌ریزی ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی مرتع و آبخیزداری: تکنیک برنامه‌ریزی ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات: تکنیک برنامه‌ریزی ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی نفت شامل: تکنیک برنامه‌ریزی ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی صنایع: شامل تکنیک برنامه‌ریزی ...

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی فرش: تکنیک برنامه‌ریزی ...

پلنر آیلتس: برنامه‌ریز آمادگی آزمون آیلتس = IELTS test preparation planner
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا