مقایسه مفهوم جرم قتل و اقسام آن در حقوق ایران و مصر

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
عنوان مقاله : مقایسه مفهوم جرم قتل و اقسام آن در حقوق ایران و مصر
قالب بندی : PDF


شرح مختصر : در این کار تلاش بر این است که به اجمال ، ماهیت جرم قتل در حقوق کشور مصر و ایران مورد مقایسه قرار بگیرد. یعنی اینکه اصلاً قتل چیست و چه تعریفی دارد؟ سپس به بیان اقسام قتل در حقوق این دو کشور و مقایسه و تطبیق آن ها خواهیم پرداخت. یعنی اینکه در کشور مصر از دیدگاه فقها ، حقوق دانان و قانون گذاران ، جرم قتل از چه جهاتی تقسیم بندی می شود و ماهیت هر کدام از اقسام قتل در این تقسیم بندی ها چیست؟ و نهایتاً اینکه هرکدام از این انواع گوناگون قتل در حقوق ایران چه جایگاهی دارد؟ نقاط شباهت و تفاوت میان این دو نظام حقوقی چیست؟ و کدام یک ازاین دسته بندی ها به حقوق ایران نزدیک تر است؟ بهرحال بحث ما در همین حدود که ذکر شد محدود می ماند و تا حد ممکن متعرض بحث های دیگر مانند عناصر تشکیل دهنده ی جرم قتل ، سوابق تاریخی مربوط به جرم انگاری قتل ، مجازات های مربوط به جرم قتل ، عوامل کاهش یا افزایش یا رفع مجازات ها و … نخواهیم شد

فهرست :
چکیده
مقدمه
فصل نخست : مفهوم قتل در حقوق ایران و مصر
گفتار نخست : جرم قتل در حقوق ایران
بند اول : مفهوم قتل از دیدگاه حقوق دانان ایران
بند دوم : مفهوم قتل در قوانین ایران
گفتار دوم : جرم قتل در حقوق مصر
فصل دوم : اقسام قتل در حقوق مصر و ایران
گفتار نخست : اقسام قتل از دیدگاه فقها و حقوق دانان
بند اول : تقسیم ثنائی
بند دوم : تقسیم ثلاثی
بند سوم : تقسیم رباعی
بند چهارم : تقسیم خماسی
گفتار دوم : اقسام قتل در قانون مجازات مصر و ایران
بحث تقصیر در مواد و قانون مجازات اسلامی
نتیجه گیری
 

پیوست ها

  • mafhoome-jorme-ghatl-[www.prozhe.com].zip
    550.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Similar threads

بالا