[مقالات بازسازی پس از سانحه ] - بازسازی قصرشیرین از روایت تا واقعیت

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
عنوان مقاله :
بازسازی قصرشیرین از روایت تا واقعیت
پژوهشی برای دست یافتن به محتوای نظری طرح های بازسازی

نویسنده :
بیژن کلهرنیا

چکیده:
افزایش آثار مخرب سوانح طبیعی نشان می دهد که برنامه­ریزی های جامع تری برای جبران آثار این رویدادها باید انجام شود. توصیه­های جهانی بر ادغام تجربه­ها و توجه به محتوای نظری بازسازی­ها تأکید دارد. منظور از جنبه های نظری، یکپارچه­سازی دیدگاه ها و راهبردها برای رسیدن به چارچوب نظری جامعی در رویارویی با مسائل بازسازی می­باشد. قصرشیرین، نمونه­ای از شهرهایی است که پس از جنگ بازسازی شدند و الگوی مناسبی برای بررسی محتوای نظری و تجربی روند بازسازی می باشد. فرضیه تحقیق آن است که هم اندیشی درباره آنچه که باید انجام شود و انتخاب راه کارهای مناسب برای اجرا، نظمی ایجاد می­کند که ماهیت و محتوای نظری دارد و موجب هدایت روند بازسازی می­شود. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق کیفی و محتوایی و مصاحبه با افراد مرتبط، این نتایج به دست آمد که محتوای نظری روند بازسازی با گفتمان میان عوامل ذینفع آغاز و تشکیل می شود، نیازهای بازسازی و مصلحت عمومی را تشخیص می دهد، نظرات ذینفعان را به تصمیم های اجرایی تبدیل می­کند، فاصله تصمیم­گیری و اجرا را کاهش می­دهد و چشم انداز آینده شهر را ترسیم می­کند.

کلید واژه :
بازسازی, محتوای نظری, گفتمان, مصالح عمومی, ذینفعان

منبع:
نشریه هنرهای زیبا

دانلود مقاله :
(1644 K)
بازسازی قصرشیرین از روایت تا واقعیت
 
بالا