معماری جهان...نامتغیرهای معماری مدرن

MaRaL.arch

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
معماری جهان
نامتغیرهای معماری مدرن
Architecture of the World
Invariables of Modern Architecture
برونو زوی (Bruno Zevi)، معمار و نظریه‌پرداز برجسته ایتالیایی (1918-2000)، در کتابی به نام «زبان مدرن معماری» (The Modern Language of Archtecture)، هفت ویژگی که آنها را نامتغیرها (Invariables) می‌‌نامد، برای معماری مدرن برشمرده و در اثبات نظرات خود، شواهد تاریخی آورده است:
1. فهرست عملکردها، به مثابه روش طراحی معماری
مراد زوی از «فهرست عملکردها»، چنان که ممکن است به نظر برسد، این نیست که جامه‌ای مقید، تافته و بافته از عملکردها برای معماری پدید آورد، بلکه درست برعکس، مرادش این است که هر یک از عوامل ساختمانی، نمودار عملکردی خاص باشد که آن عامل در ساختمان بر عهده دارد.

مثالی که زوی در مورد این نامتغیر به دست می‌دهد، عامل پنجره در ساختمان است. تصویری که او برای توضیح این مثال ارائه داده است، نمای سه ساختمان را نشان می‌دهد؛ نمای ساختمان بالایی نشانگر یک نمای کلاسیک است و نمای میانی نمایانگر یک نمای مدرن سطحی یا قلابی و نمای زیرین، نمایی است که زوی خود ارائه می‌دهد. در دو نمای نخستین، پنجره‌ها به هیچ روی معرف عملکردی که در پس آنها می‌گذرد ـ خواه اتاق پذیرایی، خواه اتاق خواب یا آشپزخانه ـ نیستند، در حالی که در نمای زیرین، اگرچه هر پنجره ساز خود را می‌زند، ولی نمایانگر عملکرد فضایی است که هر پنجره نمودار برونی آن است.
2. ناقرینگی و انقطاع
زوی تقارن را مساوی هدردادن سرمایه (اسراف اقتصادی) باضافه تنفر روشنفکرانه‌ای نسبت به آدمیان می‌خواند و آن را به درستی یکی از اصول معماری کلاسی‌سیسم می‌داند. او می‌نویسد: «هرگاه از مد مبتذل تقارن خود را خلاص کردید، گامی بسیار بزرگ به سوی معماری دمکراتیک برداشته‌اید.»

مثالی که زوی در مورد این نامتغیر به دست می‌دهد، نصب یک تابلو بر روی دیوار یک اتاق است. او می‌نویسد بر اساس این اصل، تابلو را در هر کجای دیوار نصب کنید، مگر در میان آن.

زوی برای آنکه مثالی از زشتی تقارن به دست دهد، از میدان ویکتور امانوئل یاد می‌کند. این میدان به وضع سابق کاملاً غیرمتقارن بود، اما آن را گشودند و بنای یادبود این پادشاه را در میان آن جا دادند تا همه چیز آن متقارن باشد.
3. ضد پرسپکتیو
پرسپکتیو که در عصر رنسانس توسط استادان ایتالیایی کشف و قواعدش تدوین شد، در زمان خود مفهومی تازه از فضا در معماری پدید آورد، اما با همه تازگی که در زمان خود داشت، برای رساندن مفهوم فضا ـ زمان عصر مدرن کافی نبود، زیرا دید پرسپکتیوی از نقطه‌ای ثابت به شیء یا ساختمان یا فضا می‌نگرد. مفهوم یا تصور کوبیستی که در عصر ما در آثار نقاشانی چون پیکاسو تجلی کرد، بهترین گویای مفهوم سه‌بعدی ضدپرسپکتیوی است که زوی مطرح می‌کند.

مثالی که زوی در مورد این نامتغیر به دست می‌دهد، میدان فارنزه (Palazzo Farnese) است. وی می‌نویسد اگر ساختمان‌های دور این میدان نسبت به یکدیگر کج (زاویه‌دار) ساخته می‌شدند، بر غنای سه‌بعدی آن افزوده می‌شد، حال آنکه در وضع کنونی، ساختمان روبرویی در میدان، فقط به صورت نمایی که صرفاً از روبرو مشاهده می‌شود، به دیده می‌آید.
_________________________________________
þ منبع: مزینی، منوچهر. 1378: به یاد برونو زوی. فصلنامه معمار، شماره 7.

 

MaRaL.arch

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز

4. شکستن جعبه
مراد زوی از این اصل، این است که هر فضای معماری که در جعبه‌ای صرفاً مکعب یا مکعب مستطیل شکل محصور باشد، باید گشوده شود، زیرا به عقیده وی، فضای بسته محصور می‌کند و شخص را مانند مرده‌ای در کفن محدود می‌سازد، اما اگر شش سطح این جعبه (مکعب) را از یکدیگر بگشاییم، دست به اقدامی انقلابی زده‌ایم که از اصول معماری مدرن است.

پاویون بارسلون، کار میس ونده‌رو (1929) و خانه ییلاقی وی (1923) که در نمایشگاه معماری 1931 آلمان به نمایش گذاشته شد، نمونه‌های مجسم و ساخته‌شده این اصلند.
5. سازه‌های طره‌ای، غلافی و غشایی

زوی نامتغیر پنجم خود را با نقل قولی از رایت، مربوط به سال 1955، در اشاره به خانه آبشارش، آغاز می‌کند: «... به اندازه کافی از مهندسی سازه سر در می‌آوردم که بدانم بیرونی‌ترین زاویه یک جعبه جایی نیست که اقتصادی‌ترین مکان برای تحمل بار جعبه باشد.» مراد رایت طره‌های دلیرانه‌ای است که در ساختمان خانه آبشار به کار برده تا این خانه و معماری آن را از شکل جعبه‌مانند به در آورد.

زوی پس از نقل قول از رایت می‌نویسد که « معنای زبان مدرن معماری این است که مهندسان و معماران، هر دو با تکلم بدین زبان، ساختمان را از زنجیر کلاسی‌سیسم برهانند و تضاد دیرینه بین مهندس و معمار پایان یابد.»
6. فضا در زمان
تصویری که زوی در توضیح این نامتغیر خود به دست می‌دهد، به بهترین صورتی مراد وی را نشان می‌دهد. در بالای تصویر وی فعالیت‌های آدمی را نشان می‌دهد که به گونه‌ای آزاد، بدون فضای مقید کلاسی‌سیسم صورت می‌گیرد تا سرانجام فضایی معمارانه آنها را در قفسی بدون ملاحظه زمان جا دهد. بر عکس، در پایین تصویر هر یک از فعالیت‌ها، بسته به زمان فعالیت، در فضایی مناسب خود جا می‌گیرد.

به راستی، اگر به حکم نامتغیر چهارم زوی، یعنی ضدپرسپکتیو، حجم خارجی ساختمان یا به قول وی جعبه، باید شکسته شود، بر اساس نامتغیر ششم، جعبه باید به رعایت فعالیت‌های داخلی خانه شکل بگیرد.
7. پیوند ساختمان، شهر و منظر

برای درک این نامتغیر، باید ابتدا اسکیسی را که زوی از جان جوهانسن (John Johansen)، معمار آمریکایی، ترسیم کرده و توضیح دهنده کار این معمار در طرح تئاتر مامرز (Mummers) در شهر اوکلاهمای آمریکا است، یاد کرد. در این ترسیم، معمار فراروند طراحی معماری را در 3 مرحله نشان می‌دهد: ابتدا حجم‌ها را شکل دهید و در کنار هم قرار دهید، سپس آنها را بر سازه استوار کنید و در نهایت آنها را به هم پیوند دهید.

اسکیس دیگری (ظاهراً از خود زوی)، این نامتغیر را به معنای وسیع‌تری نشان می‌دهد: در این اسکیس نه تنها پیوند عناصر یک ساختمان به یکدیگر، بلکه پیوند ساختمان‌های مختلف با کاربری‌های متفاوت با عناصری چون خیابان، پارک و حتی کل سیستم ترابری شهری تحقق می‌یابد.
_________________________________________
þ منبع: مزینی، منوچهر. 1378: به یاد برونو زوی. فصلنامه معمار، شماره 7.


منبع:http://zorwan.persianblog.ir
 

Similar threads

بالا