معرفی نرم افزار های مرتبط با رشته مهندسی رباتیک

ROBOTICS

کاربر فعال مهندسی رباتیک
معرفی نرم افزار های مرتبط با رشته مهندسی رباتیک

نرم افزار های درجه یک

نرم افزار های اصلی رباتیکی
کد:
Easy-Rob  , Webots  , RobotWorks , RoboWorks , Microsoft Robotics , Delmia
نرم افزار های کمپانی (مخصوص کار در کمپانی خاص)
کد:
COSIMIR , Robcad , FAMOS , ABB Robot Studio , Kuka Sim
نرم افزار های مکانیکی (استاتیک)
کد:
ProEngineer , SolidWorks , Catia
نرم افزار های مکانیکی (دینامیک)
کد:
ADAMS , COSMOS , ARTAS SAM
نرم افزار های مکانیکی (مستحب)
کد:
NASTARN ,  ANSYS , Mechanical Desktop , Solid Edge , ABAQUS
نرم افزار های الکترونیکی
کد:
OrCad , Proteus , Protel , PSPICE , Circuit Maker
نرم افزار همه کاره
کد:
Matlab
نرم افزار برنامه نویسی رایانه
کد:
LabView , Visual Basic , Visual C , GCC
نرم افزار های برنامه نویسی میکروکنترلر
کد:
Iar , ccs , mikroc , mikrobasic , mikropaskal , bascom , mplab , Keil , AVR Studio , PicBasicPro , PicBasic , HI-TECH PICC , codevision
نرم افزار های اتوماسیون
کد:
simatic manager , wincc

نرم افزار های درجه دو

نرم افزار های رباتیکی
کد:
Simbad , BugWorks , Camelot , anyKode Marilou Robotics Studio , EDTSim , eyeWyre Simulation Studio , Juice , Mobile Robot Simulators , MOBOTSIM , Robot Auto Racing Simulator , Khepera Simulator , eyeWyre Simulation Studio , RobotFlow ,LME Hexapod , MOBS
نرم افزاری های مکانیکی
کد:
Algor Fluent , FIDAP , CFD , Working Model ,  Autocad , Inventor , Unigraphics  , Patarn , Dytran  , Autoform , Moldflow , PowerMill
نرم افزار های برقی
کد:
C Master  , Electronics Workbench , Multisim , 20sim , Digital Circuit Simulator , EICAD , Electronic Design Studio , FPGA Advantage , Modeldim , HSPICE , IC Synthesis , SILOS , Supermax ECAD , EDA , Auto TRAX and Active , Caddie , EAGLE , Gerbtool , Microcontroller Simulator , PCB Designer , PCB Navigator , Calculux , DIALux , CIRCAD , Leonardo , TS Emulator , XHDL
نرم افزار های ریاضی
کد:
Maple , Mathematica ,  MathCad , TKsolver
 

ROBOTICS

کاربر فعال مهندسی رباتیک
آشنایی با نرم افزار های رباتیکی به روایت تصویر

همان طور که می دانید شش نرم افزار

Easy-Rob , Webots , RobotWorks , RoboWorks , Microsoft Robotics , Delmia

معروف ترین و پر کاربرد ترین نرم افزار های مدلسازی و شبیه ساز و کنترل ربات می باشند در ادامه از قدرت هر نرم افزار 3 عکس نشان می دهیم.

Easy-RobWebotsRobotWorksRoboWorksMicrosoft RoboticsDelmia

 
بالا