مشکلات بافت در ماشین های بافندگی حلقوی

سعید کرمی 222

عضو جدید
در حین بافت ایراداتی ایجاد میشود که بعد از رنگرزی خودش نشان میدهد . کسی از دلایل این ایرادات ونحوه بر طرف کردن ان اطاعی دارد؟ یا چه جوری میتوان اثبات کرد که ان ایرادات مربوط به بافت است نه رنگرزی؟
 

Similar threads

بالا