مشاوره، سوال و درخواست مطالب صنایع غذایی

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
سلام دوستان
دو تا سوال کوچیک
این دو تا متن رو یه نگاه بندازید

The rheological behaviour of ‘dulce de leche’ has been studied performing flow curves in
rotational viscometers (Hough et al., 1988; Pauletti et al., 1990; Rovedo et al., 1991) or by
using dynamic oscillatory tests (Navarro et al., 1999). The product shows time-dependent
thixotropic behaviour that could be modelled using Weltman’s model (Pauletti et al., 1990).
The pseudoplastic behaviour with a yield stress of ‘dulce de leche’ has been modelled using
Casson’s and Herschel-Bulkley’s model (Rovedo et al., 1991; Pauletti et al., 1990). From
all the instrumental methods used to characterise the
non-oral texture of ‘dulce de leche’,
the yield stress seems to be the most appropriate test to assess the quality of the product
1because it shows the highest discriminating ability and it has the advantage of being a
quick and direct method of testing (Ares et al., 2006).
بافت non-oral یعنی چی اصلا؟ غیر دهانی؟ خنده دار نیست؟ یه همچین چیزی تو رئولوژی نتونستم پیدا کنم
اینم دومیش

To determine the final concentration of the product, a hand-held sugar refractometer was
used, and then the batches were checked to a final reading of approximately 70 g 100 g1
concentration, as recommended by Hough et al. (1990).
Although the refractometer was
easy to use, it only had an accuracy of about ±2% for measuring the final concentration
of the total solids in the ‘dulce de leche’
when taking the clarity of the scale interface
into account
. Once the product was ready, and before cooling, 4 mL of vanilla was added
for flavouring and the cooling process was continued with a constant stirring to 50C for
packing in 100 g food-grade plastic, screw-top containers.
تو اون قسمتی که رنگی کردم انتهای جمله یعنی رنگ قهوه ای چی داره میگه متن؟
ممنون از وقتی که میذارید


سلام
From all the instrumental methods used to characterise the non-oral texture of ‘dulce de leche .....

دقت بفرمایید در جمله بالا method حذف به قرین معنوی شده در اصل این طور باید برداشت کنید:
From all the instrumental
methods used to characterise the non-oral texture {method} of ‘dulce de leche .....

روش ارزیابی بافت دو دسته هست دهانی (شامل ارزیابی حسی) غیردهانی (با دستگاه های بافت سنجی)
اینجا منظورش بافت غیر دهانی نیست؛ روش ارزیابی غیر دهانی بافت هست

Although the refractometer was
easy to use, it only had an accuracy of about ±2% for measuring the final concentration
of the total solids in the ‘dulce de leche’
when taking the clarity of the scale interface
into account


take into account یعنی یه خوبی با دقت بررسی کردن، توجه کردن
میگه که درسته که روش معمول اندازه گیری غلظت نهایی رفراکتومتری هست ولی با توجه به وضوح سطح درجه بندی، فقط صحت% 2 ± ......داره
 

aliakbar64

عضو جدید
سلام دوستان باز منم
باز یه سوال دیگه
تو این جمله
The theoretical drying process, drying at constant enthalpy (i = constant), is carried out in practice when the air for drying is heated to the designed temperature and introduced in the drying chamber. At constant enthalpy (adiabatic drying process), the moisture from the product is brought away into the drying air. The thermal balance for this case is:
معنی اون فعل چی میشه؟
تو دیکشنری phrasal verb هم زدم
این دو تا رو براش نوشته با مثالی برای اون
زیاد این معنی ها با جمله بالا جور در نمیاد
1. to come awayfrom some event with some important insight or information. I brought some valuable advice away from thelecture.
2. to move something away from something. (Arequest to move something away from something and toward the requester.
 

king hojat

عضو جدید
خوب brougth گذشته فعل bring به معنی آوردن هست . و کلمه away هم که معانی زیادی داره و در کل به معانی پس از ان و یا چیزی به عنوان دور معنی میده
 

aliakbar64

عضو جدید
سلام
تو این جمله inserts جی معنی میده؟
تو دیکشنری ها خیلی چیزا نوشتن اما هیچ کدوم متناسب با این متن نیست
بیتشر معنی کلمه ای تو مایه های ابزار آلات، اتصالات و ... این جور چیزا میده
ممنون از وقتی که میذارید
In general, for further industrial application, the capacity of membrane processes should
be increased. Therefore, appropriate fouling control is also important regarding the economics of the process. Although flux enhancement has got a lot of attention in terms of
understanding and practical improvement (with
inserts and back pulsing), achievement of
a high selectivity (full retention of large components and full transmission of small ones)
deserves more attention. High selectivity is not only dependent on the membrane, but is
just as much dependent on the process conditions and interactions between the components
in the feed. New types of membranes with narrow pore-size distribution are currently
becoming available on the market.

 

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
سلام دوستان باز منم
باز یه سوال دیگه
تو این جمله
The theoretical drying process, drying at constant enthalpy (i = constant), is carried out in practice when the air for drying is heated to the designed temperature and introduced in the drying chamber. At constant enthalpy (adiabatic drying process), the moisture from the product is brought away into the drying air. The thermal balance for this case is:
معنی اون فعل چی میشه؟
تو دیکشنری phrasal verb هم زدم
این دو تا رو براش نوشته با مثالی برای اون
زیاد این معنی ها با جمله بالا جور در نمیاد
1. to come awayfrom some event with some important insight or information. I brought some valuable advice away from thelecture.
2. to move something away from something. (Arequest to move something away from something and toward the requester.
سلام
The theoretical drying process, drying at constant enthalpy (i = constant), is carried out in practice when the air for drying is heated to the designed temperature and introduced in the drying chamber. At constant enthalpy (adiabatic drying process), the moisture from the product is brought away into the drying air. The thermal balance for this case is:

فعل جمله: is brought away
تحت اللفظی می شه دور ریختن؛ رطوبت دورریز فرآیند خشک کردنه اگر بازیافت نشه
زدوده می شود، خارج می شود، به سمت هوای خشک کننده دفع میشود، دور ریخته می شود، درآورده می شود

 

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
سلام
تو این جمله inserts جی معنی میده؟
In general, for further industrial application, the capacity of membrane processes should
be increased. Therefore, appropriate fouling control is also important regarding the economics of the process. Although flux enhancement has got a lot of attention in terms of
understanding and practical improvement (with
inserts and back pulsing), achievement of
a high selectivity (full retention of large components and full transmission of small ones)
deserves more attention. High selectivity is not only dependent on the membrane, but is
just as much dependent on the process conditions and interactions between the components
in the feed. New types of membranes with narrow pore-size distribution are currently
becoming available on the market

تو دیکشنری ها خیلی چیزا نوشتن اما هیچ کدوم متناسب با این متن نیست
بیتشر معنی کلمه ای تو مایه های ابزار آلات، اتصالات و ... این جور چیزا میده
ممنون از وقتی که میذارید

در خود متن کتاب صفحه 113 توضیحش اومده
tubluar membrane module ....

باز هم اینجا inserts مخففی هست از غشاهای فیبری داخل لوله های استینلس استیل
 

aliakbar64

عضو جدید
سلام
یه سوال دیگه
Another example, which has caused one major dust explosion incident in New Zealand
and another in Australia, applies to certain types of nozzle atomising spray dryers. In these
dryers, high pressure stainless steel tubes with a nozzle mounted at the end are installed
in the air disperser, pointing vertically downwards. These tubes are variously known as
lances, rods, wands or sticks in different parts of the world. The upward thrust on the
lance is the product of the mass flow rate of the concentrate though the lance and the
downward component of the velocity with which the spray leaves the nozzle at the end.
This upward thrust is countered by the weight of the
lance and its liquid contents. In some
dryers, the thrust exceeds the weight by a substantial margin. Often the nozzle at the end
of the lance is angled about 10to allow the direction of the spray to be adjusted. If the
lance is unfastened to adjust the direction of the spray while the dryer is running, the lance
can rise unexpectedly and spray the concentrate on to hot surfaces inside the air disperser.
In some dryers, the spray will impinge on the central fines return pipe, while in others it
will impinge on the air disperser wall. In either case, the concentrate will dry, self-heat
and then provide an effective ignition source for a dust explosion. Safety clips have been
devised by some manufacturers and dairy companies to allow lance adjustment without the
risk of the lance rising.

تو این متن کلمه lnace چی معنی میده؟
ممنون از وقتی که میذارید
 

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
سلام
یه سوال دیگه

تو این متن کلمه lnace چی معنی میده؟
ممنون از وقتی که میذارید
سلام؛ دقت کنین این پاراگراف داره با زبان کاملاً ساده ای همین لوله ها رو از نقطه نظر های مختلف توضیح میده و چون هزار بار tube نوشته دیگه برای lance ننوشته ولی منظورش lance tube هست که بجای هم استفاده می شن و قطر خیلی کمی دارن مثل یک اینچ.
لنس
لوله با سر نازل
لوله تیرک

چنین کلماتی توو خود متن هم هست معنی هاشون:


high pressure stainless steel tubes with a nozzle mounted at the end are installed
in the air disperser, pointing vertically downwards


یعنی همین پاراگراف داره شکل و کاربرد همین لوله ها رو توضیح میده و اضافه می کنه که به این مدل لوله ها چه اسم هایی (lances, rods, wands or sticks) رو در جاهای مختلف دنیا به کار می برن
These tubes are variously known as
lances, rods, wands or sticks in different parts of the world.

http://www.dictionary.com/browse/lance
 

aliakbar64

عضو جدید
سلام
باز منم
باز سوال دیگه
این دو جمله چی میگه؟؟؟؟؟؟؟
ممنون از لطفتون

The flame will burn the exposed two-pot epoxy paint back to the bare plaster on concrete walls and to the galvanising on handrails, so normal work clothing will be of limited value in protecting human flesh.


If there is no venting, the explosion over-pressure will head towards the maximum pressure P max, bursting the vessel as it exceeds its strength. With a door or panel arranged to open
at a static opening pressure Pstat, the explosion pressure overshoots to a reduced maximum explosion pressure Pred,
which is typically two-thirds of the burst pressure. 
آخرین ویرایش:

aliakbar64

عضو جدید
سلام
تو این متن قسمت رنگی چه معنی ای میده؟
In a plate and frame system, membranes are manufactured into sheets and placed between plates which form channels for permeate and retentate streams (Fig. 3.15). There are many ways to arrange system hardware and flow through the system. Generally, a support plate is sandwiched between two sheets of membrane with the separating surface of the membrane facing away from the plate. The support plate provides the channel for the permeate stream, and on either side of the packet are spacers followed by another membrane-support plate-membrane packet. The permeate stream from each support plate may be drawn off separately, or permeate from several plates may be drawn off together. The depth of the retentate feed stream/retentate channel depth can range from 0.5 to 1.5 mm depending
on the product processed. Membrane sheets are rectangular, round or elliptical depending on the manufacturer. Originally, units were designed to operate vertically with feed flowing from bottom to top. The horizontal design currently is used in the food industry.

 

09128036567

عضو جدید
سلام وقت بخیر راحت ترین و کاربردی ترین روش استفاده استئارات کلسیم (با توجه به نتقطه ذوب بالای آن) در فرمول موادغذایی چیست؟
 

09128036567

عضو جدید
سلام به همه دوستان
آیا کسی اطلاعاتی در مورد فرآوری برنج یا تبدیل آرد برنج به برنج سنتزی با این دستگاههای چینی تولید برنج داره؟
 
بالا