[دانلود جزوه]- جزوه میکروبیولوژی صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
جزوه میکروبیولوژی صنایع غذایی
واحد علوم و تحقیقات
انوشه شریفیان

منبع: starters
 

پیوست ها

  • میکروبیولوژی انوشه شریفیان واحد علوم و تحقیقات.PDF
    2 مگایابت · بازدیدها: 4
بالا