[مشاهیر مجسمه سازی] -09- ملک دادار گروسیان

ahoo_fr

عضو جدید
کاربر ممتاز
ملک داديار گروسيان
متولد 1338 ـ تهرانليسانس مجسمه‌سازي، دانشگاه تهران، ايران.
عضو گروه مجسمه سازي مركز هنرهاي تجسمي.
مجسمه شهيد مطهري ـ ارتفاع 180 (نشسته)/ 1368.
مجسمه انتفاضه ميدان فلسطين تهران/ جنس (برنز) ارتفاع 10 متر/ 1370.
مجسمه انسان و پرنده (عروج) خرمشهر/ جنس (برنز) ارتفاع 4 متر/ 1372.
مجسمه آيت‌اله مدرس ميدان بهارستان تهران/ جنس (برنز) ارتفاع 5/3 متر/ 1374.
ميرزا كوچك‌خان جنگلي/ بلوار سردار جنگل تهران (بتون مصلح) ارتفاع 40/3 ـ 1376.
نيم‌تنه شهيد تندگويان/ وزارت نفت/ تهران (برنز) ارتفاع 70 سانتيمتر/ 1377.
نيم‌تنه سهراب سپهري/ حوزه هنري/ تهران (گچ) ارتفاع 1 متر/ 1374.
مجسمه شهيد بابايي/ قزوين (بتون) ارتفاع 4 متر/ 1377.
مجسمه سردار شهيد/ قزوين (بتون) ارتفاع 6 متر/ 1377.
مجسمه سردار اميركبير/ سمنان (ميدان اميركبير)/ (بتون) ارتفاع 4 متر/ 1379.
مجسمه فردوسي/ سمنان (ميدان مشاهير)/ (بتون) ارتفاع 4 متر/ 1379.
مجسمه مادر/ سمنان (ميدان مادر)/ (فايبرگلاس) ارتفاع 4 متر/ 1379.
نيم‌تنه منوچهري دامغاني/ سمنان (ميدان مشاهير)/ (بتون) 110 سانتيمتر/ 1379.
نيم‌تنه بايزيد بسطامي/ سمنان (ميدان مشاهير)/ (بتون) 110 سانتيمتر/ 1379.
نيم‌تنه ملاعلي سمناني/ سمنان (ميدان مشاهير)/ (بتون) 110 سانتيمتر/ 1379.
نيم‌تنه شيخ علاءالدوله مكارم/ سمنان (ميدان مشاهير)/ (بتون) 110 سانتيمتر/ 1379.
نقش برجسته ميدان سرداران شهيد/ ساوه/ (فايبرگلاس) 4 قطعه هر كدام 15 متر/ 79 ـ 1378.
مجسمه شهيد چمران/ ساوه/ بتون ارتفاع 4 متر/ 1378.
نيم‌تنه شهيد آويني/ فرهنگسراي بهمن تهران/ (گچ)/ 1375.
مجسمه محمدالدوره/ فرهنگسراي بهمن/ (گچ)/ 1379.
نيم‌تنه شهيد رجايي/ قزوين/ (برنز) ارتفاع 1 متر/ 1377.
مجسمه كارگر/ ماهشهر ـ پتروشيمي/ بتون ارتفاع 4 متر/ 1374.
رئيس علي‌ دلواري/ نصب در بوشهر/ (بتون)/ ارتفاع 6 متر/ 1375.
رئيس علي دلواري سوار بر اسب/ (بتون)/ ارتفاع 4 متر/ 1375.

برپايي چند نمايشگاه انفرادي و شركت در چندين نمايشگاه جمعي در داخل و خارج از كشور:
بينال سفال ـ موزه هنرهاي معاصر تهران )1376(، دانشگاه تهران ـ كتابخانه مركزي (1367)، تالار مولوي (1367)، موزه هنرهاي معاصر‌ (1368)، نگارخانه پارك جمشيديه (1371)، باكو آذربايجان شوروي (1372)، نگارخانه هنرا يران (1372)، نگار خانه سوره (1371)، گالري سيحون (1372)، كالري برگ (1373)، اولين سه سالانه آتار تجسمي ـ موزه معاصر (1374)، بي‌نال سفال ـ موزه معاصر (1376).
برنده اول مسابقات سراسري ساخت تنديس شهيد مطهري ـ مركز هنرهاي تجسمي وزارت ارشاد اسلامي.
برنده اول (در بخش الهام‌گيري از ميراث هنري ملي) بينال مجسمه‌سازي ايران/ موزه هنرهاي معاصر تهران.
لوح تقدير همايش بزرگ ادبي، هنري حماسة خرمشهر/ بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس.
ديپلم افتخار نمايشگاه هنر و نيايش/ فرهنگسراي بهمن.
لوح تقدير نمايشگاه هنر/ سوگوار ديرين عاشورا/ فرهنگسراي بهمن.
عضو هيئت انتخاب طرح تنديس يادوارة شهداء مبارزه با مواد مخدر.
منابع :همشهری انلاین
http://www.tajasomi.ir
 

Similar threads

بالا