مشاعره با لغات تخصصی مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)

Zaneti

مدیر تالار مهندسی مکانیک
مدیر تالار
Governor Valve

شیر گاورنر - که در جعبه دنده های اتوماتیک استفاده می شود:http://www.tpub.com/basae/109.htm
http://www.cdxetextbook.com/trans/auto/pressReg/governor.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/F...(New_Catechism_of_the_Steam_Engine,_1904).jpg
Energy Teransformation

تبدیل انرژی
 

yosoufe

متخصص خودرو
کاربر ممتاز
Natural Frequency
فرکانس طبیعی

Yaw angle
زاویه بین راستای طولی فیزیکی خودرو و بردار سرعت حقیقی آندر شکل فوق و سمت راستی، سرعت خودرو در امتداد خط قرمز است و زاویه بین خط قرمز و زرد، زاویه مذکور است
 

Zaneti

مدیر تالار مهندسی مکانیک
مدیر تالار
Yaw angle
زاویه بین راستای طولی فیزیکی خودرو و بردار سرعت حقیقی آندر شکل فوق و سمت راستی، سرعت خودرو در امتداد خط قرمز است و زاویه بین خط قرمز و زرد، زاویه مذکور است
Emergency Brake
ترمز دستی
 

Similar threads

بالا