مستندهای تست ماهواره

Sparrow

مدیر تالار مهندسی هوافضا
مدیر تالار
[h=2]بزرگترین شبیه ساز محیط فضا در ناسا[/h]شبیه ساز محیط فضا در واقع محفظه خلایی بزرگ است که می تواند یک ماهواره را به طور کامل در خود جای داده و عملکرد زیرسیستم های مختلف ماهواره را تحت شرایط خلاء بررسی کند. برای نزدیک تر شدن این محیط به شرایط فضا، معمولاً دمای محفظه از 100- تا 100+ درجه سلسیوس تغییر می کند تا در معرض بودن و نبودن خورشید شبیه سازی شود.
 
بالا