مسابقه ••• هرکی تصویر بهتری از آفات یا بیماری گذاشت!

*محیا*

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
کاربر ممتاز
سلام
انگار مینوز برگ غلات مشتری نداره
خوب سوال بعدی : زنبور سافه خوار گندم
زنبور ساقه خوار گندم Wheat stem sawfly
Cephus pygmaeus
(Hym: Cephidae)
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=176487&d=1382559676

http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=176486&d=1382559673
35.jpg135139641.mguSWqFl.4.jpg
 

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار 

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
Phyllonorycter corylifoliella

مینوز لکه تاولی روی برگ
http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Phyllonorycter_Corylifoliellaنحوه خسارت :
لاروها پس از تفریخ وارد پارانشیم زیری برگ شده و زیر اپیدرم طبقه فوقانی برگ مستقر شده و دالانی ایجاد كرده كه بتدریج بر وسعت آن افزوده می شود كه بصورت تاول در می آید كه به نام لكه آئینه مشهور شده است.


مینوز لكه تاولی زیر برگ :


نام علمی : ‌Phyllonorycter blancardella 

Similar threads

بالا