مدل سازي يك بعدي فرايند نفت زايي سنگ هاي منشا در ميدان پازنان

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مدل سازي يك بعدي فرايند نفت زايي سنگ هاي منشا در ميدان پازنان


نويسنده(گان):
ارسلان زينل زاده،


چکيده:
مدل سازي يك بعدي فرايند نفت زايي از روش هاي مورد استفاده در بررسي سيستم هاي نفتي است. بدين منظور با استفاده از اين روش سنگ هاي منشا نفت هاي ميدان پازنان مورد بررسي قرار گرفت و تاريخچه پختگي و هيدروكربن زايي سنگ هاي منشا آن بدست آمد.
مدل سازي فرايند نفت زايي ميدان پازنان در تاقديس و ناوديس هاي جنوب و شمال براي سنگ هاي منشا پابده، كژدمي، گرو و سرگلو انجام شده است. بر اساس بررسي هاي انجام شده مشخص گرديد كه وضعيت نفت زايي سنگ هاي منشا در چاه هاي نفت حفر شده در مقايسه با وضعيت آنها در ناوديس هاي مجاور تفاوت چشمگيري دارند. اين تفاوت به گونه اي است كه براي مثال سازند پابده در تاقديس پازنان به نفت زايي نرسيده است در حاليكه در ناوديس شمالي، اين ميدان در پيك فرايند نفت زايي قرار دارد.
تاريخچه هيدروكربن زايي سنگ هاي منشا بدست آمده در اين مطالعه نشان مي دهد كه ميزان هيدروكربن توليدي سنگ منشا پابده و كژدمي در ناوديس ها بسيار بيشتر از تاقديس ها است. همچنين سازند هاي گرو و سرگلو بيش از سنگ هاي منشا پابده و كژدمي نفت زايي كرده اند.
 

پیوست ها

  • 6046-94850490-2YR.pdf
    813.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا