مدرنترین جعبه کمک های اولیه + عکس

venus4164

عضو جدید
صفحه LED تعبیه شده روی آن برای مشاهده لیست تجهیزات موجود در این جعبه می باشد. هنگامی که مواد و ابزار موجود در این جعبه از حد مجاز کمتر شود این جعبه صاحب خانه را از کمبود مطلع کرده تا با تهیه وسایل امدادی ضروری این کمبود را برطرف سازد تا در زمان نیاز فرد با مشکل مواجه نشود.


 
بالا