محوطــه ســــازی

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
معماری محوطه

معماری محوطه

فهرست مطالب :

مقدمه و هدف

تعریف محوطه سازی
نقشه های توپوگرافی
تعریف پلان توپوگرافی
تعیین ارتفاع توپوگرافی
تعیین شیب عرضی
پروفیل عرضی
تعیین حجم خاک برداری و خاک ریزی
شهرسازی
راه
لبه
محله
گره
نشانه
نقشه های عمومی
ترازبندی محوطه
طراحی سیستم

منبع:icivil.ir
 

پیوست ها

  • Landscape.Design......pdf
    1.9 مگایابت · بازدیدها: 0
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
E . H . S . A . N پــــــروژه های طراحـــی پــارک و محوطــه معماری منظر 21

Similar threads

بالا