*****مجموعه جدیدترین کتابهای lمهندسی پلیمر*****

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار

در این تاپیک مجموعه کاملترین و جدیدترین کتابهای مربوط به مهندسی پلیمر قرار میگیرد.

مجموعه کامل به ترتیب از سال 2009-2014
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
REZA.F کتابهای مهندسی پلیمر کتاب های مهندسی پلیمر 2

Similar threads

بالا