[مبانی مرمت] - نهادهای بین المللی - ایکوموس

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
ایکوموس INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITE

مقدمه :

—شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی که در ورشو و در سال ۱۹۶۵ تشکیل شد به عنوان یک تشکل غیردولتی در سطح گسترده تعریف شده و مهم‌ترین مرجع بین‌المللی است که در زمینه حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی
به صورت تخصصی فعالیت می‌کند .
—این شورا انجمنی شامل متخصصین در رشته های گوناگون است که در بین آن ها تبادل نظرات صورت می گیرد . این متخصصین،گروهی متشکل از معماران ، مورخان ، باستان شناسان ، جغرافی دانان ، انسان شناسان ، مهندسین
و طراحان شهری است و اکنون با 7500 عضو فعالیت می کند .
—همکاری اعضای ایکوموس جهت حفظ و حراست میراث جهانی است . روش ها و اصول حفاظت هر نوع میراث فرهنگی از قبیل :ساختمان ها ، شهر های تاریخی ، منظرهای فرهنگی و سایت های باستانی .

—مقر این تشکیلات در پاریس واقع است و در حال حاضر با بیش از ۱۰۰ کمیته ملی و ۲۰ کمیته علمی در سطح جهان گسترش یافته است.
—از جمله کمیته های علمی بین المللی ایکوموس،کمیته تخصصی بین المللی جهانگردی فرهنگی،باغ ها و محوطه های تاریخی ،مرمت سنگ ،مرمت چوب،شهر های تاریخی ،معماری خشتی ،میراث فرهنگی زیر آب است.این کمیته ها وظیفه تدوین
رهنمود ها و منشور های بین المللی در هر یک از رویکردهای مرتبط با حفاظت ،پژوهش ،مرمت و معرفی میراث غیر منقولی را دارند که نیازمند کسب آگاهی از آخرین پیشرفت های دانش بشری در آن زمینه است. در اساسنامه ایکوموس محدودیت
برای تشکیل این کمیته ها در نظر گرفته نشده و بنا بر صلاحدید کمیته اجرایی ایکوموس در حوزه های مختلف تشکیل می شود.
—اساس کار این شورا ، اصول بیان شده در منشور بین المللی 1964 ونیز است.

پیشینه تاریخی :

—این شورا که حاصل اندیشه ایجاد یک سازمان بین‌المللی متکی بر کمیته‌های ملی در سطح جهان در کنفرانس بین‌المللی ۱۹۳۰ رم بود، در اجلاس ۱۹۳۱ آتن بارور تر شده و در سال‌های پس از آن به شکلی نظام‌مند به نام ایکوموس در سطحی
جهانی جلوه‌گر شد.
—در اجلاس آتن موضوع حفاظت و مرمت آثار فرهنگی تاریخی و هنری مورد بررسی قرار گرفت و منجر به قطعنامه‌ای شد که از آن پس به لحاظ اهمیت مفاد آن به منشور آتن موسوم شد.
—اهداف و اصول و معیارهایی که در منشور آتن پیش‌بینی شده بود، توجه جامعه ملل را به عنوان یک سازمان جامع جهانی متکفل صلح و امنیت جهان جلب کرد.

—به منظور ایجاد همکاری و حمایت بین‌المللی از آثار و بناهای تاریخی، از طرف جامعه ملل در سال ۱۹۳۳ کمیسیونی به نام کمیسیون بین‌المللی بناهای تاریخی، جهت ادامه راهی که در کنفرانس آتن طراحی شده بود، ایجاد شد.
—اهداف کمیسیون مذکور تلاش برای ایجاد همکاری و حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی و تاریخی کشورها از طریق تدوین توصیه‌نامه‌ها، ارایه آموزش‌های تخصصی لازم، ارتقا سطح آگاهی عمومی نسبت به ارزش‌های این قبیل آثار، تدوین
قوانین
ناظر به حمایت از آنها در سطح ملی و تدوین معاهدات جهانی برای حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی بود.
—در سال ۱۹۵۴ این کمیسیون پیشنهاد کرد که مفهوم بنای تاریخی برای بناهایی به کار رود که حفاظت از آنها دارای منافع اجتماعی بوده و به ویژه از نظر تاریخ هنر، ارزشمند تلقی شود. بر مبنای این تعریف، کمیسیون مذکور فعالیت خود را
سامان‌دهی کرده بود.

—اولین کنگره معماران و متخصصان بناهای تاریخی
در سال 1957 تشکیل و در آن کنگره سفارش شد که کشورهایی که هنوز فاقد سازمان مرکزی برای حفاظت از بناهای تاریخی هستند برای استقرار چنین اعتباری آماده شوند .
—با تاسیس یونسکو، تمام اعضای یونسکو به یک مرکز بین المللی برای مطالعه حفظ ومرمت ثروت های فرهنگی (ایکروم) در رم پیوستند .
—دومین کنگره معماران و متخصصان بناهای تاریخی در سال 1964 در ونیز برگزار شد که 13 نتیجه در برداشت .
—اولین آن منشور اتحاد بین المللی بود که منشور ونیز نامیده شد و دوم آمادگی برای بوجود آوردن شورای بین المللی اماکن وبناهای یادبود (ایکوموس) بواسطه یونسکو بود که با حمایت بخش میراث فرهنگی در آوریل سال 1983 در رم
تنظیم شد.
منبع : پاورپوینت های مرمتی
 

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
اساسنامه ایکوموس :


1. عنوان و شعبه مرکزی

—ماده1) تأسیس یک انجمن تحت عنوان مجمع بین المللی اماکن و بناهای یادبود که از این پس به اختصار ایکوموس نامیده میشود.
—ماده2) مکان دفتر مرکزی ایکوموس در پاریس می باشد که ممکن است توسط صورت جلسه مجمع به مکان دیگری تغییر یابد .

2. تعاریف

ماده3) واژه بنای یادبود باید شامل تمامی ساختارها (همراه با تنظیمات ، متعلقات و محتوا) که دارای ارزش تاریخی ، هنری ، معماری ، علمی یا نژادشناسی هستند ، باشد. این تعریف باید شامل مجسمه های تاریخی و
نقاشی و ساختارهای طبیعی باستان شناسی، کتیبه ها ، غارهای مسکونی و ترکیباتی این چنین نیز باشد.—

—واژه گروه ساختمان ها به تمامی گروه های ساختمانی مجزا یا مستقل و محیط آن اطلاق می گردد حال چه شهری ، چه روستایی به خاطر نوع معماریشان ، هم شکلی آنها که در چشم اندازی کلی دارای ارزش تاریخی ، هنری،
علمی ، اجتماعی یا نژادشناسی هستند .
واژه مکان به تمامی مناطق ومحل هایی گفته می شود که از لحاظ توپوگرافی ، کار انسانی و یا کار طبیعت و انسان است و شامل پارک های تاریخی وباغ هایی بوده که از لحاظ باستان شناسی ، تاریخی و ظرافت نژادشناسی یا
انسان شناسی دارای ارزش هستند.
—واژه های بناهای یادبود ، اماکن و گروه ساختمان ها نباید شامل موارد زیر باشد :
- مجموعه موزه هایی که در بناهای تاریخی قرار گرفته باشند .
- مجموعه های باستانی حفاظت شده در موزه ها یا مجموعه هایی که در اماکن باستانی به نمایش گذاشته می شوند یا مکان های موزه های تاریخی .
- موزه های فضای باز .

3. اهداف و فعالیت ها


—ماده4) انجمن ایکوموس یک انجمن بین المللی بوده که در جهت پیشبرد امور نگهداری ، حفاظت ، مرمت و ترقی ابنیه تاریخی ، اماکن و گروه های ساختمانی در یک سطح بین المللی فعالیت می کند .
—ماده5) طراحی مکانیزمی که سازمان های دولتی ، موسسات و اشخاص مرتبط با نگهداری بناهای تاریخی ، اماکن و گروه های ساختمانی را بهم پیوند دهند و نمایندگی آن ها را توسط مراکز بین المللی تضمین کنند .
- جمع آوری مطالعات و انتشار اطلاعات مرتبط با اصول ، تکنیک ها و سیاست های نگهداری ، محافظت ، مرمت و ارتقای بناهای یادبود ، اماکن و گروه های ساختمانی.
- تشویق و پذیرش و پیاده سازی پیشنهادات بین المللی مرتبط به این بناهای تاریخی ، اماکن و گروه های ساختمانی .

- همکاری در سطح ملی و بین المللی در تولید و توسعه مراکز معتبر که با نگهداری وحفاظت بناهای تاریخی ، اماکن و گروه های ساختمانی و با مطالعه وتمرین تکنیک های ساختمان های سنتی سروکار دارند .
- همکاری در تدارک برنامه های آموزشی برای متخصصان امور نگهداری ، حفاظت و ارتقاء بناهای تاریخی ، اماکن و گروه های ساختمانی .
- تأسیس و فراهم آوردن ارتباطات نزدیک با : یونسکو ، مراکز بین المللی برای مطالعه حفاظت و مرمت اموال فرهنگی ، رم ، مرکز نگهداری ناحیه ای که توسط یونسکو از لحاظ مالی حمایت می شود و دیگر مراکز بین المللی و
مؤسسات محلی و سازمان هایی که چنین هدفی را پیگیری می کنند .
- تشویق و برانگیختن دیگر فعالیت های مرتبط به این آثار .

4 . اعضاء

—ماده6) این انجمن از چهار طبقه اعضاء تشکیل شده است :
- اعضای شخصی
- اعضای مؤسساتی
- اعضای پشتیبان
- اعضای افتخاری
—
—عضویت شخصی

عضویت شخصی باید برای هر شخص درگیر با نگهداری بناهای تاریخی ، اماکن و گروه های ساختمانی آزاد باشد که می تواند شامل : اعضاء گروه های علمی ، فنی ، کارکنان اداری ابنیه ملی-ناحیه ای یا محلی هنرهای معاصر ،
خدمات اشیاء عتیقه ، یک تصمیم گیرنده یا یک متخصص مرمت ، بازسازی و ارتقاء این بناهای تاریخی ، ساختمان ها و اماکن باشد همچنین معماران ، شهرسازان ، تاریخ دانان ، باستان شناسان ، نژادشناسان .
عضویت شخصی در بعضی موارد دارای استثناء می باشد که شامل اشخاص علاقمند به حمایت ایکوموس است . تنها اعضاء شخصی واجد شرایط برای امور اداری ایکوموس هستند .

عضویت مؤسسه ای

- برای هر مؤسسه ای با طبیعت مرمت ، نگهداری ، حفاظت و ارتقاء یا تصویرسازی بناهای تاریخی ، اماکن و گروه های ساختمانی .
- مؤسساتی که در مسئولیت هایشان بناهای تاریخی ، اماکن وگروه های ساختمانی تعریف شده است .
- همچنین مؤسساتی که تمامی فعالیت های خود را وقف اهداف ذکر شده مرتبط با بناهای تاریخی ، اماکن و گروه های ساختمانی کرده اند

—عضویت پشتیبانی

- به عضویت درآمدن باید برای تمامی اشخاص حقیقی یا مؤسساتی که تمایل به حمایت از اهداف وفعالیت های ایکوموس یا شرکت در همکاری های بین المللی در زمینه نگهداری میراث فرهنگی را دارند ،آزاد باشد.

عضویت افتخاری

- عضویت افتخاری باید به اعضاء مجمع عمومی با عنوان کمیته ملی اعطاء شود که این عضویت بر عضویت حقیقی که خدمات برجسته ای در زمینه نگهداری، مرمت، ارتقاء این آثار به یادماندنی به همراه دارد متقدم است.

—حق عضویت : اعضای حقیقی ، مؤسسه ای و افتخاری شرکت ایکوموس باید قبل از ماه می هر سال حق عضویت خود را پرداخت نمایند وکارت عضویت شرکت را از کمیته اجرایی شرکت با توجه به رتبه آنان در شرکت بگیرند .
- هر تغییری در مبلغ حق عضویت باید توسط مجمع عمومی انجمن ایکوموس تصویب شود .
- انتشار گاهنامه ها ومزایای دیگر باید توسط کمیته اجرایی در زمانهای مختلف تصمیم گیری شود .
- اعضای افتخاری هیچ مبلغی را نباید پرداخت کنند .


—ماده7) حق عضویت یک شخص در شرایط زیر لغو می شود :
1) اگر که این عضو باید در پایان یک سال کامل استعفا بدهد پس از دریافت اخطار کمیته ملی از سه ماه جلوتر و یا پس از پرداخت حق عضویت خود برای سال جاری .
2) اگر که به صورت رسمی توسط کمیته اجرایی یا مجمع عمومی به علت عدم پرداخت حق عضویت ویا به هر دلیل دیگری لغو عضویت گردد .

5 . ساختار اجرایی

ماده8) ساختار اجرایی ایکوموس شامل :
- مجمع عمومی
- کمیته و دایره اجرایی
- کمیته و دایره مشاوره
- کمیته های ملی
- کمیته های بین المللی و تخصصی
- کارمندان دفتری
- هر کدام از این اجزاء بر طبق کارهای اجرایی شان باید رویه و قوانین مرتبط با خود را قبول نمایند و انتخاب نفراتشان با توجه به اساس نامه ایکوموس باشد .منبع : پاورپوینت های مرمتی
 

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
اساسنامه ایکوموس : (ادامه از پست قبل)


مجمع عمومی

—ماده9) پر قدرت ترین رکن این مجموعه است که باید همواره تشکیل جلسه دهد و رئیس هیئت مدیره ، 3نفر نائب رئیس و جانشینان را انتخاب کند که اختیارات آنان در طول دوره خدمت مشخص شده می باشد و باید قوانین جاری
را رعایت نمایند.
- این مجمع باید مدیرعامل ، 5 جانشین برای آن ، منشی مجمع ، صندوقدار مجمع و12 عضو کمیته اجرایی از بین اعضای حقیقی انتخاب نماید .
- این مجمع باید مکان دفتر مرکزی ایکوموس را مشخص و لوایح ایکوموس را اصلاح نماید .
- برنامه های شرکت را مشخص نموده وپیشرفت شرکت را در رسیدن به اهداف سرکشی کند و مبالغ حق عضویت در شرکت را تصویب کرده وعضویت افتخاری را به کمیته ملی معرفی کند.
—
- مجمع عمومی باید به صورت عادی هر سه سال یکبار در تاریخ ومکان منتخب از طرف کمیته اجرایی برگزار شود.در مورد مجامع فوق العاده به درخواست اکثریت اعضای کمیته اجرایی یا حداقل 1/3اعضا برگزار می شود حداقل تعداد لازمه
معادل 1/3 اعضای رأی دهنده خواهند بود در صورت عدم تحقق این امر مجمع عمومی می بایست ظرف 24 ساعت بعد در همان مکان تشکیل گردد.

کمیته اجرایی

ماده10) بازوی اجرایی ایکوموس می باشد. این کمیته می بایست متشکل از 26 عضو به ترتیب زیر باشد:
- مدیرکل انجمن ایکوموس ، 5نفر معاون مدیر ، رئیس کمیته مشاوره ، دبیرکل ، خزانه دار کل ، 12 نفر از اعضاء که برای مجمع عمومی انتخاب شده اند و 5 عضو منتخب همدیگر .
- تمام اعضای این کمیته باید عضو ایکوموس باشند و با توجه به تخصص کارشان انتخاب شوند و عضو فعال باشند . بخشی از آنها توسط مجمع عمومی و بخشی دیگر توسط کمیته اجرایی انتخاب می شوند . آنها بایستی به طرزی منصفانه
نماینده نواحی مختلف جهان باشند و هیچ کشوری حق داشتن بیش از یک نماینده در کمیته اجرایی را ندارد ( به غیر از کشوری مطبوع رئیس کل ) .

- کمیته اجرایی باید توانایی دریافت قرض ، نگهداری و بهره برداری از طرف ایکوموس را دارا باشد .
- این کمیته می بایست پیش نویس برنامه ها و بودجه ها را آماده کرده و بر اجرای آنها نظارت داشته باشد .
- این کمیته می بایست گزارش صندوقدار کل و بودجه سالانه انجمن را تصویب نماید .
-این کمیته باید تأسیس کمیته های ملی را مورد توجه قرار دهد و اطمینان حاصل کند که قوانین آنها منطبق با انجمن است و تغییرات در قوانین موجود در کمیته های ملی را به تأیید برساند .
- کمیته باید انتصاب اعضای بین المللی را به تأیید برساند.
- اعضای کمیته اجرایی باید بصورت عادی توسط مجمع عمومی رأی مشخصی برای یک دوره بیاورند وانتخاب شوند وباید شرایط آن را داشته باشند که برای یک دوره سه ساله دیگر نیز انتخاب شوند.

- بعد از هر دوره سه ساله 1/3 اعضای کمیته اجرایی باید بازنشسته شوند هر عضو بازنشسته تا قبل از انقضای یک دوره سه ساله دیگر نمی تواند مجددا در کمیته اجرایی انتخاب شود.
- طولانی ترین دوره خدمت مستمر به عنوان عضو کمیته اجرایی 9سال است. که این قانون در موردمدیرکل،دبیرکل یا خزانه دار کل دارای استثناء می باشد.
-در کل دوره خدمت کمیته اجرایی نباید تحت هیچ شرایطی از 18سال متوالی در مجموع تجاوز کند.
-درصورت عدم تشکیل مجمع عمومی قبل از انقضای دوره خدمت کمیته اجرایی باید کمیته ای جدید با رأی گیری تمام اعضای صاحب رأی انتخاب شود.
-کمیته اجرایی باید به صورت عادی حداقل یکبار در سال وبصورت فوق العاده با درخواست 1/3اعضای کمیته تشکیل جلسه دهد.

-در طول سال و هنگام جلسه مجمع عمومی این کمیته می بایست قبل و بعد از مجمع تشکیل جلسه دهد.

دبیرخانه انجمن :

رئیس کل ، معاونین ، دبیرکل وخزانه دارکل، دبیر خانه انجمن را تشکیل می دهند .
دبیر خانه باید توسط رئیس کل به منظور ملاقات در فاصله بین جلسات کمیته اجرایی تشکیل جلسه بدهد .
—ماده11)رئیس کل انجمن : رئیس کل انجمن می تواند مجمع عمومی، دبیرخانه وکمیته اجرایی را فراخوانده وریاست بر جلسه را بر عهده گیرد.
-نائب رئیسان : نائب رئیسان بایستی معاونت وهمیاری کند ویا جای رئیس تصمیم بگیرد.آنها بایستی رئیس را در نمایندگی ایکوموس وپیش بردن فعالیت های آن درسرتاسر جهان یاری کند.

دبیر کل

مسئولیت دبیر کل رهبری عملکردهای دبیرخانه در توافق با راهبردهای گسترده سیاسی است که بوسیله مجمع عمومی و هیئت مشاوره تنظیم شده است و تصمیماتی که توسط کمیته اجرایی و دفترخانه گرفته می شود .

خزانه دار کل

خزانه دار کل مسئول امور مالی ایکوموس است . او بایستی گزارش های ملی و حواله های درآمد و دخل و خرج را از تاریخ 1jun تا 31dec هرسال تهیه کند . بر طبق راهنمایی اداره هزینه ها و دخل و خرج را تصویب کند.

هیئت مشاوره

ماده12) هیئت مشاوره بایستی ترکیب هیئت ریاست ملی وهیئت ریاست متخصصان بین المللی را مشخص کند.
- این هیئت باید رئیس را انتخاب کند و ممکن است یک یا بیشتر از یک نائب رئیس را برای همیاری یا تصمیم گیری به جای رئیس انتخاب کند . همچنین باید با رئیس حداقل یکبار در سال در تاریخ و مکانی که به وسیله کمیته اجرایی تعیین می شود
جلسه برگزار کند .
- هیئت مشاوره برای مجمع عمومی و کمیته اجرایی ایکوموس در امور سیاسی نظریه هایی را تعیین می کند .
-این هیئت باید طرح های پیشنهادی که به وسیله کمیته ملی مطرح می شود را بازرسی وآنها را قبول وتصویب کند. وبه کمیته اجرایی برای اجرا نظریه وپیشنهاداتی بدهد.

- از فعالیت های ملی وبین المللی کمیته ها یادداشت بردارد و کار مناسب را به آنها توصیه کند.

کمیته ملی

ماده13) کمیته ملی ایکوموس ممکن است در هر کشوری که عضو یونسکو است شکل بگیرد . مطابق قوانین مربوطه آن کشور تعداد اعضای فردی در کمیته ملی همان است که در پیمان کمیته اجرایی آمده است.
- کمیته ملی باید اعضایی را در داخل کشور دربر داشته باشد که شامل همان اعضای فردی ، اعضای مؤسسه ای ، اعضای پشتیبان و اعضای افتخاری است .
- کمیته ملی بایستی درخواست های عضویت را دریافت کند و به دبیرخانه ایکوموس اسامی همه اعضای جدیدی که پذیرفته اند را اطلاع دهد .

- کمیته ملی بایستی برنامه های ملی را که بر طبق هدف ایکوموس هستند انجام دهد .
- این کمیته باید تصمیمات مجمع عمومی و برنامه هایی را که هیئت مشاوره و کمیته اجرایی ایکوموس طراحی می کند را اجرا کند .
- در کل کمیته ملی باید محکمه ای برای بحث و مناظره و تبادل اطلاعات ملی و بین المللی در امور علمی ، فنی ، حقوقی و اداری فراهم کند .
- این کمیته باید بر حفاظت منابع طبیعی ، مرمت ، بهسازی و ارتقای بناهای یادبود ، اماکن وگروه های ساختمانی مؤثر باشد .
- کمیته ملی بایستی حق رأی خود را در مجمع عمومی واگذار کند به غیر از تعداد محدودی که در ماده6 آمده و بر طبق قوانین خودشان . اکثریت آرای کمیته ملی باید اعضای فردی باشند .

-کمیته ملی باید یکبار درسال در نشست عادی که بوسیله رئیس برای بازبینی گزارشات سالیانه برای ارائه به ایکوموس برگزار می شود ، گردهم آیند .

کمیته بین المللی


یک ارگان فنی و صنعتی ایکوموس است . آنها بایستی در زمینه های مربوط به خود، مطالعات تخصصی را برروی مشکلات حرفه ای که ایکوموس را نگران می کند انجام دهند .
- کمیته اجرایی ممکن است کمیته ها را منحل و واگذاری کند و اولین ریاست آنها را تعیین کند .
- منصب اعضای کمیته بین المللی بایستی به وسیله کمیته اجرایی و براساس طرح پیشنهادی که به ریاست کمیته مربوط است تصویب شود.

- این کمیته ممکن است جلسات کاری با اعضای خود باعنوان کمیته های فردی و یا کمیسیون ها تشکیل دهند.

دبیرخانه

ماده15) دبیرخانه بایستی برنامه هایی که به وسیله مجمع عمومی زیرنظر دفترخانه و دیوان انتشار می یابد را اجرا و هماهنگ کند .
دبیرخانه بایستی زیر نظر دبیر کل و خزانه دار کل در داخل چارچوب تصمیمات کاری مجمع عمومی و کمیته اجرایی با راهکارهای سیاسی رئیس کل ، مسئول اداره ایکوموس باشد .
- دبیرخانه باید یک گزارش سالیانه از این فعالیت ها تهیه کند .
- مدیر و گرداننده دبیرخانه بوسیله رئیس کل براساس طرح کلی دیوان خانه گماشته می شود .

یونسکو

— ماده16) یونسکو مرکز بین المللی برای مطالعه حفاظت و مرمت ثروت های فرهنگی .
-از دیگر ارگان های بین المللی شایسته است که ممکن است برای فرستادن شاهدان در تمامی جلسات ایکوموس دعوت شود .
— ماده17) پس درآمدهای ایکوموس شامل موارد زیر می شود:
- وجوه مشترک یا حقوق اعضاء
- هدیه ومیراث
- کمک هزینه
- قراردادهایی برای تحقیقات و فراهم کردن سرویس ها
- دیگر فعالیت های مناسبی که به وسیله دیوان خانه مورد موافقت قرار می گیرد و به وسیله کمیته اجرایی تصویب می شود .

6 . وضعیت حقوقی


—ماده18)کمیته اجرایی ممکن است سنجش های مناسبی برای پیداکردن وضعیت حقوقی ایکوموس در کشورهایی که این فعالیت ها را انجام می دهند ، به کار گیرد .

7 . پیشنهادات اصلاحی


ماده19)مجمع عمومی به تنهایی بایستی برای ترمیم اساسنامه کنونی با 2/3 اخذ اکثریت آراء ، صاحب اختیار باشد . اقلا 4 ماه قبل از افتتاح مجمع عمومی .

8 . انحلال


—ماده20)تصمیم برای منحل کردن ایکوموس ممکن است تنها به وسیله مجمع عمومی با اخذ 2/3 حداکثر آراء شکل بگیرد . در صورت منحل شدن ایکوموس مالکیت آن به سازمانی که یونسکو تعیین می کند ، واگذار می گردد

9 . زبان


—ماده21)انگلیسی ، فرانسوی ، روسی ، اسپانیایی زبان های رسمی ایکوموس هستند .
-زبان فعال باید انگلیسی و فرانسه باشد .

10 . تصرف


—ماده22)اساس نامه ای که ذکر شد مطابق با پنجمین مجمع ایکوموس در مسکو مورخ 22 می 1978 می باشد .
-که این اساس نامه باید بعد از بسته شدن مجمع عمومی فورا متصرف شود.منبع : پاورپوینت های مرمتی
 

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
وظایف ایکوموس :

-گردهم آوری متخصصین حفاظت و نگهداری از سراسر دنیا و فعالیت به عنوان مرکزی جهت انجام گفتگوها و تبادل نظرات تخصصی در این زمینه .
- جمع آوری ، ارزیابی و انتشار اطلاعات در زمینه اصول ، شیوه ها و سیاست های حفاظت.
- همکاری و مشارکت منابع موثق ملی و جهانی جهت تاسیس مرکز اسناد و مدارک مربوط به حفاظت و نگهداری .
- اتخاذ و اجرای قراردادهای بین المللی درباره حفاظت و گسترش میراث معماری .
- مشارکت جهت ارائه دستورالعمل ها و روش کار به متخصصین حفاظت در مقیاس جهانی .
- پرورش متخصصین شایسته و کارشناس در خدمت این انجمن بین المللی .

- تقویت حضور جهانی این موسسه با تشویق برای ایجاد و گسترش کمیسیون های ملی ایکوموس.
- تمدید تأثیرات منشور ونیز با ایجاد سندهای قابل تغییر برای بخش های خاص میراث معماری .
- تعریف شیوه های مدیریت مناسب در انطباق با مایملک فرهنگی .
- توسعه وگسترش برنامه های آموزشی به صورت چند جانبه با همکاری کمیسیون های ملی و جهانی .
- بهبود وضعیت مرکز اسناد جهانی ایکوموس در پاریس و تهیه فیلم ها و اسلایدهای مرتبط با میراث جهانی .
- ساماندهی و مدیریت مأموریت های تخصصی به تقاضای اداره کل میراث و نهاد های قانونی که لزوم مداخله مشاور برای یک موضوع خاص حفاظت را ضروری می دادند .

- اجرای نقش حیاتی در رایزنی با یونسکو درباره آن دسته از مایملک فرهنگی که باید به لیست میراث جهانی اضافه شود . همچنین ارائه گزارشات از وضعیت املاکی که تازه به لیست میراث اضافه شده اند .
- دست یابی متخصصین به اخبار ایکوموس ، بوسیله توزیع گسترده خبرنامه سازمان ( 3ماه نامه ) ، روزنامه علمی آن ، سری نشریه “MONUMENTS & SITES “ درباره میراث کشورهای خاص و انتشار شرح مذاکرات کنفرانس ها .
- بیدار کردن علایق عمومی درباره حفاظت با تشویق رسانه ها و برگزاری جشن در روز بین المللی ” بناها و محوطه های تاریخی” (18 آوریل ) .

ساختار اجرایی

مجمع عمومی

هر 3 سال یکبار برگزار می شود ، بدنه اصلی و قدرتمند ایکوموس و در برگیرنده همه اعضاست .
رئیس ، نائب رئیس ، منشی و صندوق دار کل که از طریق انتخابات مشخص می شوند ، دفترخانه را تشکیل می دهند.همچنین 12 نفر به عنوان اعضای کمیسیون اجرایی انتخاب می گردند.
مجمع عمومی ، درباره برنامه ها و دستورالعمل ها ، همچنین امور مربوط به بودجه برای یک دوره 3 ساله تصمیم می گیرد که نظارت بر تحقق اهداف ایکوموس است .
به موازات انتخابات و اقدامات قانونی، هر بار نشست بین المللی بزرگی درباره یک موضوع متفاوت برگزار می گردد .

کمیسیون مشورت

دربرگیرنده کرسی های کمیسیون های علمی ملی و جهانی است . این کمیسیون ها در هر سال یک مرتبه جهت به روز کردن اطلاعات اجرای برنامه ها گرد هم جمع می شوند .
عملکرد آنها رایزنی با کمیسیون اجرایی برای دستیابی به پیشنهادات و نظریه های پیرامون اولویت برنامه ها و گرایش و جهت یابی آن هاست .

کمیسیون اجرایی

بدنه مدیریتی ایکوموس و شامل 12 عضو به اضافه اعضای دفترخانه و 5 عضو همکار است.
-کمیسیون اجرایی دستورالعمل ها و امور بودجه را مهیا می کند و وظیفه سرکشی به انجام و اجرای این امور را دارد . کمیسیون اجرایی کمیسیون های جدید ملی و جهانی را ثبت نام می کند و در فاصله بین نشست ها
دفترخانه به اجرا درآمدن برنامه ها را کنترل می کند .

دفترخانه

متشکل از رئیس ، منشی کل ، صندوق دار کل و 5 نائب رئیس است ، تضمین می کند که هر دستورالعمل در فاصله بین هر نشست کمیسیون اجرایی تحقق می پذیرد .

دبیرخانه بین المللی

در قرارگاه ایکوموس در پاریس واقع شده است .
-یک گروه عملیاتی دبیرخانه را مدیریت می کنند . مرکز اسناد ایکوموس-یونسکو بوسیله یک معاون رهبری می شود .
-دبیرخانه بین المللی وظیفه هماهنگ کردن اجرای برنامه هایی که توسط انجمن عمومی طرح شده را به عهده دارد . دبیرخانه متشکل از 3 قسمت است: مدیریت ، میراث جهانی و اسناد .منبع : پاورپوینت های مرمتی
 

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
بیانیه تعهد اخلاقی برای اعضای ایکوموس :

مقدمه

-ایکوموس برای توسعه بیشتر نیاز به وضع بیانیه اخلاقی به صورت تمرینی برای اعضای خود داشت .
-رئیس سابق ایکوموس رولاند سیلوا ، قهرمان نامی این مجموعه بود .
-کنفرانس ها و ملاقات های بسیاری انجام می گیرد که کمیسیون های علمی بین المللی آموزش و پرورش هم در این مباحثات شرکت می کنند .
- بعضی از کمیسیون های ملی ایکوموس دستور تعهدات اخلاقی خود را پیش از این به کار می برند و سازمان های میراث فرهنگی بسیاری بر اساس این مستندات گسترش یافته اند .

-در برنامه ریزی استراتژیک ایکوموس ، اولویت به تدوین بیانیه بین المللی شناخته شد و در سال 1999 اولین سری از پیش نویس قطعنامه به کمیته اجرایی ایکوموس ارائه شد ، مذاکرات بسیار انجام گرفت و نسخه های گوناگونی برای توضیح
به گردش درآمد .
-هدف قطعنامه تعهدات اخلاقی ایکوموس، روشن کردن اصول و شاخص های حفاظت اخلاقی و طرح ریزی وظایف اعضای ایکوموس نسبت به میراث فرهنگی است ، که اصول مفیدی برای اعضای ایکوموس و سایرین است .
-در انجمن درباره استفاده از عنوان “ POST NOMINAL “ برای نشان دادن عضویت در ایکوموس و شناخت ماهیت تخصصی سازمان با توجه به پیش نویس قطعنامه تصمیم گرفته شد و پیشنهاد شد وقتی اعضای ایکوموس، قطعنامه را امضا کردند
و به عنوان عضو مناسب شناخته شدند ، پسوند “M.ICOMOS”بعد از نام آنها به کار برده شود که نشان دهنده وابستگی تخصصی به کمیسیون ایکوموس می باشد .

-برای به اجرا درآوردن قطعنامه مدیریت عملیاتی نیاز به رضایت کمیسیون های ملی و جهانی دارد . از موارد ویژه ای که کمیسیون ها باید به آن توجه داشته باشند بررسی نقض تعهدات موجود در قطعنامه است .
-پیش نویس قطعنامه توسط کمیسیون مشورتی در جلسه تشکیل شده در دوبرنیک در اکتبر 2001 به تصویب رسید و به همه کمیسیون ها ابلاغ شد . بعد از آن پیغام های بسیاری با عنوان حمایت از بیانیه از طرف افراد در کمیسیون های
ملی فرانسه ، انگلستان و استرالیا دریافت شد .

دیباچه

- ایکوموس، شورای بین المللی اماکن و بناهای یادبود ، یک سازمان غیردولتی است که در سال 1965 برای ترفیع به کاربردن فرضیه ها ، روش شناسی و اصول علمی حفاظت ، نگهداری و توسعه میراث جهانی تأسیس شد .
- ایکوموس بدنه مشورتی ، اداری یونسکو و یک کمیته میراث جهانی برای اجرای پیمان میراث جهانی است.
- میراث فرهنگی جهان شامل بناهای یادبود ، اماکن و سایت هایی است که از یک اثر تاریخی تا یک اثر بومی و محلی و از یک منظر فرهنگی با ارزش های باورنکردنی که لایه های سنت های اجتماعی را منعکس می کند تا اماکن شخصی که برای
جامعه اهمیت دارد را در خود دارد .
- وظیفه ایکوموس رسیدگی به حفاظت از میراث فرهنگی جهانی است آنچنان که درخور نسل آینده باشد.

- اعضای آن با پیمان بستن با کمیته های محلی و در زمینه های گوناگون با یکدیگر فعالیت می کنند با شناختن همکاری های اقتصادی در ارتباط با حفاظت میراث جهانی که باعث پیشرفت ناحیه ای و محلی می شود .
- موضوع بیانیه تعهدات اخلاقی ایکوموس، تهیه یک وسیله است برای بهبود بخشیدن و واضح کردن تمرین حفاظت اخلاقی و اصول اخلاقی مفید بین اعضا ، شرکا و غیر اعضا وکمیته هایی که در زمینه حفاظت فعالیت دارند.
- این بیانیه هر 6 سال یکبار بازبینی می شود .

بند 1 : یکی از مسئولیت های اعضای ایکوموس ، دادن آگاهی حرفه ای و فعالیت بر اساس منشور و اصول ایکوموس ، مرتبط با پیمان بین المللی و توصیه های یونسکو و سایر فعالیت های مرتبط ، دستورالعمل ها و منشورهایی که ایکوموس قانونا
بر اساس آن ها شکل گرفته است .
بند 2 : اولین وظیفه یک عضو ایکوموس ، دفاع از حفاظت بناهای یادبود و اماکن و سایت هایی است که اهمیت فرهنگی آن ها به عنوان سند موثقی از گذشته شناخته شده ، می باشد . اعمال توجه برای حفظ آن تا جایی که ضرورت دارد و
حمایت کردن از کاربرد مداوم و تعمیر آن با حداقل تأثیرات ناسازگار بر روی آن. که این امر نیازمند رویکردی جامع ، کل نگر و چند تخصصی برای تضمین اعتبار و یکپارچگی و ارائه و تفسیر مفهوم است که خود نیازمند به رسمیت شناختن نقش تاریخی و
اقتصادی حفاظت میراث در پیشرفت محلی و جهانی است .

بند 3 : اعضای ایکوموس نسبت به ارزش های محرک و پویای محسوس و نامحسوس بناهای یادبود و اماکن که ممکن است برای گروه های مختلف،معانی متفاوتی دربرداشته باشد جهت ارتقای فرهنگ انسانی ، احترام می گذارند . اعضا
برای ترویج انجمن های تأثیرگذار درگیر با فرآیند حفاظت با تشریک مساعی مردم یا کمیته های وابسته با بناهای یادبود و اماکن و شناخت ، محترم دانستن و تشویق همزیستی ارزش های فرهنگی گوناگون تلاش میکنند.
بند 4 : اعضای ایکوموس موظف به حمایت و نگهداری ، تصحیح و به روز کردن علم فلسفه حفاظت معاصر خود میباشند، همچنین تمرین روش ها، شامل آنچه مطابق مقررات قانونی اجرا شدنی است و به تکامل و تبادل اطلاعات و سهم بردن از تجربه ها
کمک می کند. اعضای ایکوموس همچنین می توانند عضو انجمن های حرفه ای مرتبط با زمینه کاریشان باشند.

بند 5 : اعضای ایکوموس باید سطح آگاهی عمومی ، قدردانی ، دسترسی و حمایت از میراث را بالا برند و مذاکرات، برنامه های آموزش و پرورش ، سلسله برنامه ها و به خصوص تبادل اطلاعات بین الملی را پرورش دهند .
-از اشخاص حرفه ای و مربیان تازه وارد با ترفیع حفاظت اخلاقی میراث برای پیشبرد فهم فلسفه حفاظت ، اصول و روش ها بهره گیرند.
-کمیته های ایکوموس برای تجربه های مقتضی و گوناگون که منجر به جمع آوری داوطلبان عضویت می شود ، باز است .
بند 6 : اعضای ایکوموس می دانند بسیاری از پروژه های حفاظت نیازمند دیدگاه چند رشته ای و همکاری گروهی افراد حرفه ای ، متخصص ، مدیران و افراد و اجتماعات هستند .

بند 7 : اعضای ایکوموس موظف اند سایرین را متقاعد کنند که تصمیمات حفاظتی بر پایه اطلاعات کافی و تحقیقات مناسب است . آن ها موظف به ارائه اسناد پایدار و قابل دسترسی هستند که در آن تمام مراحل حفاظت و کارهای انجام شده روی پروژه
حفاظتی ذکر شده باشد .( شامل بررسی های شناختی ، روش های نظارت ، شیوه های مدیریت ، حفاظت پیشگیرانه و اقدامات مرمتی) . این اسناد باید در یک آرشیو دائمی ( مثلا کتابخانه ملی ) ضبط شود و تا جایی که ممکن است در دسترس عموم
قرار بگیرد تا آنجا که در اختصاص امور فرهنگی قرار بگیرد .
بند 8 : موارد اضطراری، در جایی که بناهای تاریخی و سایت ها و دیگر اماکن فرهنگی در خطر فوری یا ریسک قرار دارند ، اعضای ایکوموس تا آن جا که سلامتشان به مخاطره نیفتد ، وظیفه مواظبت ازآن ها را دارند .

بند 9 : اعضای ایکوموس شخصا و به اقتضای حرفه خود، برای صحت پیشنهادات خود ، جمع آوری اطلاعات ، تجزیه و تحلیل های انجام شده و طرح های توسعه یافته با نظارت آن ها در برابر مردم و جامعه مسئول اند .
بند 10 : اعضای ایکوموس باید فعالانه با جعل واقعیت ، تبلیغات نادرست و سوءِ استفاده از موقعیت شغلی مقابله کنند و به درستی و عادلانه از همکاری سودمند ، مناسب و عقلانی دیگران در برابر عموم قدردانی کنند .
بند 11 : اعضای ایکوموس باید با هرگونه دستکاری و اختفای نتایج حفاظت های ضروری آثار در مواجه با خواست محیط (مشروط به اعتبار و اعتماد به مشتری یا کارفرما ) مقابله کنند . اعضای ایکوموس موظف به ارائه مناسب و مقتضی محدودیت های کارشان
از جمله نبود منابع کافی یا مشکلات مربوط به بودجه و دیگر فاکتورها هستند .

بند 12 : اعضای ایکوموس باید امین ، منصف و بردبار باشند . یک عضو ایکوموس همیشه به عضو دیگر توصیه می کند ( درصورتی که به درگیری های او آگاه باشد ) در صورتی که مأموریتی به عهده دارد انجام آن را به او بسپارد .
بند 13 : اعضا برای بالا بردن و تقویت مقام و اعتبار ایکوموس این مسئولیت را بر عهده می گیرند ، آن ها فعالیت های حرفه ای خود را هدفمندانه ، صادقانه و مسئولانه با پرهیز از خیانت پیش می برند ، اعضا باید در نظر عموم به اظهار حقیقت و هرگونه تعارض
مغرضانه مشهود بپردازند .
بند 14 : یک عضو نباید به نیابت از ایکوموس یا کمیسیون های آن بدون داشتن سند معتبر از کمیسیون مرتبط ایکوموس مدعی حرف یا انجام کاری شود .

بند 15 : قصور در رعایت اصول و واجبات قطعنامه موجب پیشبرد غیرحرفه ای می شود و ممکن است برای ایکوموس بدنامی بوجود آورد . عضویت ایکوموس مشروط بر پیروی از مقررات و جوهره قطعنامه تعهدات اخلاقی است و قصور در رعایت کردن به بندهای
قطعنامه ، موجب تعهد گرفتن یا مجازات عضو شامل بررسی عضویت دائم او می شود .
این قطعنامه هر چند وقت یکبار توسط کمیته اجرایی ایکوموس اصلاح می شود و به تصویب اعضای مجمع عمومی ایکوموس می رسد .

واژه نامه

AUTHENTICITY : اصالت، اعتبار،بسته به ماهیت میراث فرهنگـی و محتوای فرهنگی آن ، به آن حکم سندیت به خاطر ارزش آن از جهت منابع اطلاعات متنوع و بسیار ، اطلاق می شود .
-ویژگی هایی چون فرم ، طرح ، مصالح ، استحکام ، کاربرد و عملکرد و سنت ها و روش ها ، موقعیت و زمینه قرارگیری آن ، روح و احساس آن و دیگر جنبه های بیرونی منبع اطلاعاتی ، یک اثر را به منبع اطلاعاتی مبدل می کند .

CONSERVATION : به معنی همه مراحل مراقبت از یک مکان برای حفظ اهمیت فرهنگی آن است که از آن جمله شرایط محیطی شامل مراحل حفظ یا احیای کاربری آن ، حفظ ارتباط آن با محیط و مفهوم آن ، تعمیر ، حراست ، نگهداری ، نوسازی ، انطباق و شرح
و معمولا شامل ترکیب بیش از یکی از شرایط فوق است .

CULTURAL SIGNIFICANCE : به معنای ارزش زیبایی شناختی ، تاریخی ، علمی یا اجتماعـی آن برای نسل گذشته ، حال و آینده است .
-مفهوم فرهنگی ، در ارتباط با مکان و بافتی که مجموعه در آن قرار دارد و خود مجموعه ، کالبد آن ، زمینه قرارگیری ، مفهوم و ارتباط آن با مکان ها و مناظر دیگر تعریف می شود .

VALUES : یعنی اعتقاداتی که برای یک گروه یا افراد فرهنگی اهمیت دارند . معمولا شامل نه تنها اعتقادات اخلاقی ، دینی ، سیاسی و معنوی بلکه بناهای یادبود ، اماکن و گروه های ساختمانی که محدوده ای از ارزش ها را برای افراد و گروه های مختلف دارند
و این ارزشها مدام به مذاکره گذاشته می شوند ، نیز می شوند .منبع : پاورپوینت های مرمتی
 

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
جایزه گازولا :

-جایزه گازولا در سال 1979 به یاد پییرو گازولا یکی از بزرگترین حامیان حفاظت و مرمت اماکن وبناهای یادبود(ایکوموس)بنا نهاده شد .
-این جایزه هر سه سال یکبار در مجمع عمومی ایکوموس به یک نفر یا گروهی از افراد که در مسیر تحقق اهداف ایکوموس همکاری کرده اند اعطاء می شود .
-ذینفع باید یکی از اعضای ایکوموس باشد و به وسیله کمیته اجرایی ایکوموس با رأی گیری انتخاب شود .

گردهمایی های عمومی ایکوموس :


1) "Regulations, By-Laws and National Committees ”: Cracow, Poland, 1965

2)“The Value for Tourism of the Conservation and Presentation of Monuments and Sites with Special Reference to Experience and Practice in Great Britain”: Oxford, United-Kingdom, 1969

3)“Modern Architecture in Historic Ensembles and Monuments”: Budapest, Hungary, 1972
4)“The Small Town” : Rothenberg, Germany, 1975

5)“The Protection of Historical Cities and Historical Quarters in the Framework of Urban Development”: Moscow, USSR, 1978
6)“No Past, no Future” -: Rome, Italy, 1981
7)“Monuments and Cultural Identity”: Rostok, Germany, 1984
8)“Old Cultures in New Worlds”: Washington D.C., USA, 1987
9)“ICOMOS, a Quarter Century, Achievements and Future Prospects”: Lausanne, Switzerland, 1990
10)“Archaeological Heritage Management, Cultural Tourism and Conservation Economics”: Colombo, Sri Lanka, 1993
11)“Heritage and Social Changes”: Sofia, Bulgaria, 1996
12)“The Wise Use of Heritage - Heritage and Development”: Mexico City, Mexico, 1999
13)“Strategies for the World’s Cultural Heritage - Preservation in a Globalised World - Principles, Practices, Perspectives”: Madrid, Spain, 2002
14)“Place - Memory - Meaning: Preserving Intangible values in Monuments and Sites”: Victoria Falls, Zimbabwe, 2003
15)“Monuments and sites in their setting - conserving cultural heritage in changing townscapes and landscapes”: Xi'an, China, 2005
16)"Finding the spirit of the place": Québec, Canada, 2008
17)"Heritage, driver of development": Paris, France, 2011
18)Florence, Italy, 2014

آرشیو باز ایکوموس ICOMOS open archive—یک آرشیو جهانی، مختص حفاظت و مرمت بناها و اماکن و مناظر.
—آرشیو سازمانی تهیه شده بوسیله ایکوموس و آرشیو موضوعی باز برای تمامی جوامع علمی بین المللی در زمینه حفاظت میراث
—امکان مشارکت انجمن های پژوهشی، سازمان ها، دانشگاهها، و پژوهشگران مرتبط با حفاظت میراث فرهنگی و زمینه های مربوطه چه در صورت عضویت ایکوموس و چه در صورت عدم عضویت ایکوموس.
—پذیرش کلیه مدارک فنی و علمی بازبینی شده، به همه زبانها، با موضوع مرتبط در زمینه حفاظت و مرمت یادمان ها، اماکن و مناظر
—تکمیل فرم ثبت نام ایکوموس بوسیله نویسنده• منظر فرهنگی،جزایر اقیانوس آرام :
• هتل ها و رستوران های تاریخی در سوئیس :

منبع : پاورپوینت های مرمتی
 
بالا