لیست اطلاعات بیماریها

Spectrum

کاربر فعال تالار زبان انگلیسی ,
آبسه‌ آنوركتال‌
Anorectal abscess
شرح بيماري​
علايم‌ شايع‌​
علل‌​
عوامل تشديد كننده بيماري​
پيشگيري‌​
عواقب‌ مورد انتظار​
عوارض‌ احتمالي‌​
درمان‌​
اصول‌ كلي‌​
داروها​
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري​
رژيم‌ غذايي‌​
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟​
شرح بيماري
آبسه‌ آنوركتال‌ عبارت‌ است‌ از بروز آبسه‌ (تجمع‌ چرك‌ ناشي‌ از عفونت‌) در ناحيه‌ اطراف‌ مقعد و راست‌ روده‌. اين‌ بيماري‌ در مردان‌ و در كساني‌ كه‌ مبتلا به‌ بعضي‌ بيماري‌هاي‌ گوارشي‌ هستند بيشتر ديده‌ مي‌شود. اين‌ آبسه‌ ممكن‌ است‌ درست‌ در ناحيه‌ سوراخ‌ مقعدي‌ يا به‌ طورعمقي‌تر در جدار راست‌ روده‌ تشكيل‌ شود.
علايم‌ شايع‌
تورم‌ (در آبسه‌هاي‌ سطحي‌)
درد به‌ هنگام‌ لمس‌ راست‌ روده‌
درد ضرباندار
تب‌ و ديگر علايم‌ جدي‌تر در مورد آبسه‌هاي‌ عمقي‌تر
درد به‌ هنگام‌ اجابت‌ مزاج‌
علل‌
باكتري‌هاي‌ شايع‌ مثل‌ استافيلوكوك‌ و اشرشياكولي‌ شايع‌ترين‌ علل‌ هستند. گاهي‌ عفونت‌هاي‌ قارچي‌ باعث‌ بروز اين‌ آبسه‌ مي‌شوند.
عوامل تشديد كننده بيماري
افراد مبتلا به‌ بيماري‌ گوارشي‌
تزريق‌ براي‌ درمان‌ بواسير داخلي‌
آسيب‌ ناشي‌ از نوك‌ وسيله‌ تنقيه‌
زخم‌ ناسب‌ ار دفع‌ پوسته‌ تخم‌مرغ‌ يا استخوان‌ ماهي‌
جسم‌ خارجي‌
بواسير بيرون‌زده‌
پيشگيري‌
جلوي‌ بروز يبوست‌ را بگيريد.
از تنقيه‌ خودداري‌ كنيد.
عواقب‌ مورد انتظار
بهبود آبسه‌ به‌ آهستگي‌ صورت‌ مي‌گيرد و زمان‌ آن‌ بسته‌ به‌ وسعت‌ آبسه‌ متفاوت‌ است‌. اگر عارضه‌اي‌ اتفاق‌ نيافتاد، آبسه‌ در عرض‌ 6 ماه‌ كاملاً بهبود مي‌يابد.
عوارض‌ احتمالي‌
احتمال‌ ايجاد فيستول‌ مقعدي‌
عود آبسه‌ در صورت‌ عدم‌ درمان‌ علت‌ زمينه‌ساز
درمان‌
اصول‌ كلي‌
تشخيص‌ با معاينه‌ باليني‌ داده‌ مي‌شود.
درمان‌ شامل‌ بازكردن‌ آبسه‌ و تخليه‌ آن‌ است‌.
حين‌ جراحي‌ از بي‌حسي‌ موضعي‌ استفاده‌ مي‌شود. براي‌ آبسه‌هاي‌ عمقي‌تر در راست‌ روده‌، معمولاً از بيهوشي‌ عمومي‌ استفاده‌ مي‌شود.
نشستن‌ در لگن‌ آب‌ گرم‌ هر 4-2 ساعت‌، پس‌ از عمل‌ جراحي‌، هر بار براي‌ 20 دقيقه‌ در لگن‌ يا وان‌ حمام‌ كه‌ ارتفاع‌ آب‌ گرم‌ در آن‌ 20-15 سانتيمتر است‌ بنشينيد.
استفاده‌ از صفحه‌ گرم‌كننده‌، لامپ‌ گرم‌كننده‌ يا كمپرس‌ گرم‌ براي‌ تخفيف‌ درد
جلوي‌ بروز يبوست‌ را بگيريد. در صورت‌ احساس‌ اجابت‌ مزاج‌، از آن‌ خودداري‌ نكنيد، حتي‌ اگر درد داشته‌ باشيد. يبوست‌ مي‌تواند باعث‌ افزايش‌ فشارروي‌ زخم‌ محل‌ جراحي‌ شود.
دستورات‌ پزشك‌ را در رابطه‌ با تعويض‌ پانسمان‌ و تميز نگاه‌ داشتن‌ محل‌ جراحي‌ رعايت‌ كنيد.
داروها
براي‌ عفونت‌ ممكن‌ است‌ آنتي‌بيوتيك‌ يا داروي‌ ضدقارچ‌ تجويز شود
مسهل‌هاي‌ نرم‌كننده‌ مدفوع‌ براي‌ جلوگيري‌ از يبوست‌
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
پس‌ از جراحي‌، در زودترين‌ زمان‌ ممكن‌ فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي‌ عادي‌ خود را از سربگيريد.
رژيم‌ غذايي‌
افزايش‌ ميزان‌ فيبر در رژيم‌ غذايي‌ مي‌تواند به‌ كاهش‌ خطر بروز يبوست‌ كمك‌ كند.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي‌ از اعضاي‌ خانواده‌ تان علايم‌ آبسه‌ آنوركتال‌ را داريد.
اگر دچار علايم‌ جديد و غيرقابل‌ كنترل شده ايد . توجه‌ داشته‌ باشيد كه‌ داروهاي‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممكن‌ است‌ عوارض‌ جانبي‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند.
 

Spectrum

کاربر فعال تالار زبان انگلیسی ,
brain or epidural abscess

اطلاعات‌ اوليه‌
توضيح‌ كلي‌
آبسه‌ مغزي‌ يا اپي‌دورال‌ تجمع‌ چرك‌ ناشي‌ از يك‌ عفونت‌ باكتريال‌ در مغز يا خارجي‌ترين‌ لايه‌ از سه‌ لايه‌ غشايي‌ كه‌ مغز و نخاع‌ را مي‌پوشانند.
علايم‌ شايع‌
علايم‌ زير به‌ تدريج‌ در عرض‌ چند ساعت‌ ظاهر مي‌شوند. اين‌ علايم‌ شبيه‌ علايم‌ تومور يا سكته‌ مغزي‌ هستند:
درد در پشت‌ و كمر، در صورتي‌ كه‌ عفونت‌ در غشاي‌ پوشاننده‌ نخاع‌ باشد
سردرد
تهوع‌ و استفراغ‌
ضعف‌، بي‌حسي‌ يا فلج‌ در يك‌ طرف‌ بدن‌
راه‌ رفتن‌ نامنظم‌
تشنج‌
تب‌
منگي‌، گيجي‌، يا حالت‌ هذياني‌
مشكل‌ در صحبت‌ كردن‌
علل‌
منشأ اوليه‌ عفونت‌ باكتريايي‌ كه‌ موجب‌ بروز آبسه‌ مغزي‌ يا اپي‌دورال‌ مي‌شود را اغلب‌ نمي‌توان‌ پيدا كرد. اما سه‌ منشأ زير شايع‌ترين‌ هستند:
عفونتي‌ كه‌ از جمجمه‌ به‌ درون‌ گسترش‌ مي‌يابد، مثلاً استئوميليت‌ (عفونت‌ استخوان‌ و مغز استخوان‌)، ماستوئيديت‌ (عفونت‌ زايده‌ ماستوئيد در پشت‌ گوش‌)، يا سينوزيت‌ (عفونت‌ سينوس‌ها)
عفونتي‌ كه‌ به‌ دنبال‌ شكستگي‌ جمجمه‌ آغاز و گسترش‌ مي‌يابد.
عفونتي‌ كه‌ از ساير بخش‌هاي‌ بدن‌ كه‌ دچار عفونت‌ شدند، مثلاً ريه‌ها، پوست‌، يا دريچه‌هاي‌ قلب‌، از راه‌ خون‌ گسترش‌ مي‌يابد
عوامل‌ افزايش‌ دهنده‌ خطر
صدمه‌ به‌ سر
وجود يك‌ بيماري‌ كه‌ مقاومت‌ بدن‌ را كاهش‌ داده‌ باشد، به‌ خصوص‌ ديابت‌
بروز اخير يك‌ عفونت‌، به‌ خصوص‌ در اطراف‌ بيني‌، چشم‌ها و صورت‌
بيماري‌ كه‌ دستگاه‌ ايمني‌اش‌ به‌ علت‌ بيماري‌ (مثلاً ايدز) يا داروها سركوب‌ شده‌ است‌.
تزريق‌ وريدي‌ مواد مخدر
پيشگيري‌
در صورت‌ بروز هر گونه‌ عفونت‌ در بدن‌ به‌ پزشك‌ مراجعه‌ كنيد، به‌ خصوص‌ اگر عفونت‌ در اطراف‌ بيني‌ يا صورت‌ باشد (مثلاً عفونت‌ گوش‌ يا آبسه‌ دندان‌). با مراجعه‌ زود هنگام‌ مي‌توان‌ از گسترش‌ عفونت‌ جلوگيري‌ كرد.
در هر گونه‌ فعاليتي‌ كه‌ خطر صدمه‌ به‌ سر وجود دارد، از كلاه‌ ايمني‌ و ساير وسايل‌ حفاظتي‌ استفاده‌ نماييد.
عواقب‌ مورد انتظار
با تشخيص‌ و درمان‌ زودهنگام‌ معمولاً خوب‌ مي‌شود.
عوارض‌ احتمالي‌
بروز حملات‌ تشنج‌، اغماء و مرگ‌، در صورتي‌ كه‌ درمان‌ انجام‌ نشود.
آسيب‌ دايمي‌ به‌ مغز
درمان‌
اصول‌ كلي‌
آزمايشات‌ تشخيصي‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ موارد زير باشند: آزمايش‌ خون‌، آزمايش‌ مايع‌ نخاع‌، نوار مغز، سي‌تي‌اسكن‌، عكس‌برداري‌ از جمجمه‌
نياز به‌ مراقبت‌ ويژه‌ وجود دارد.
درمان‌ طبي‌ يا جراحي‌ بستگي‌ به‌ محل‌ آبسه‌ دارد. معمولاً احتياج‌ به‌ دادن‌ آنتي‌بيوتيك‌ و نيز جراحي‌ براي‌ تخليه‌ آبسه‌ است‌. ساير درمان‌هايي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ لازم‌ شوند عبارتند از مايعات‌ داخل‌ وريدي‌ و تهويه‌ مكانيكي‌
داروها
آنتي‌بيوتيك‌ براي‌ 6-4 هفته‌ جهت‌ مبارزه‌ با عفونت‌
داروهاي‌ ضد تشنج‌ براي‌ پيشگيري‌ از بروز حملات‌ تشنجي‌
كورتيكواستروييدها براي‌ كاهش‌ تورم‌ مغزي‌ پس‌ از عمل‌ جراحي‌
فعاليت‌
هنگامي‌ كه‌ در بيمارستان‌ هستيد نياز به‌ استراحت‌ در تخت‌ داريد. پس‌ از طي‌ دوران‌ نقاهت‌ 3-2 هفته‌اي‌، به‌ هر اندازه‌ كه‌ قدرت‌ بدني‌ و احساس‌ خوب‌ بودن‌ به‌ شما اجازه‌ مي‌دهد، فعاليت‌ داشته‌ باشيد.
رژيم‌ غذايي‌
به‌ هنگام‌ بستري‌ در بيمارستان‌، امكان‌ دارد تزريق‌ مايعات‌ داخل‌ وريدي‌ ضروري‌ باشد. پس‌ از درمان‌، يك‌ رژيم‌ عادي‌ و متعادل‌ داشته‌ باشيد.
در اين‌ شرايط‌ به‌ پزشك‌ خود مراجعه‌ نماييد:
اگر شما يا يكي‌ از اعضاي‌ خانواده‌ تان يكي‌ از علايم‌ آبسه‌ مغزي‌ يا اپي‌دورال‌ را داريد.
اگر تب‌ به‌ 3/38 درجه‌ سانتيگراد يا بيشتر افزايش‌ يابد.
اگر دچارعلايم‌ جديد و غيرقابل كنترل شده ايد. داروهاي‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممكن‌ است‌ عوارض‌ جانبي‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند.
 

Spectrum

کاربر فعال تالار زبان انگلیسی ,
chickenpox
اطلاعات‌ اوليه‌
توضيح‌ كلي‌
آبله‌ مرغان‌ عبارت‌ است‌ از يك‌ بيماري‌ خفيف‌ و بسيار مسري‌ كه‌ توسط‌ ويروس‌ هرپس‌ زوستر ايجاد مي‌شود. اين‌ بيماري‌ مي‌تواند در سني‌ رخ‌ دهد اما در كودكان‌ شايع‌تر است‌.
علايم‌ شايع‌
علايم‌ زير معمولاً در كودكان‌ خفيف‌، اما در بزرگسالان‌ شديد هستند:
تب‌
درد شكمي‌ يا احساس‌ ناخوشي‌ عمومي‌ كه‌ 2-1 روز طول‌ مي‌كشد.
بثورات‌ پوستي‌ كه‌ تقريباً در هر جاي‌ بدن‌ مي‌تواند پديد آيد، از جمله‌ روي‌ پوست‌ سر، آلت‌ تناسلي‌، و داخل‌ دهان‌، بيني‌، گلو، يا مهبل‌. تاول‌ها ممكن‌ است‌ در نواحي‌ بسيار وسيعي‌ از پوست‌ گسترده‌ شده‌ باشند، اما در دست‌ و پا كمتر ظاهر مي‌شوند. تاول‌ها در عرض‌ 24 ساعت‌ مي‌تركند و در محل‌ آنها دلمه‌ تشكيل‌ مي‌شود. هر 4-3 روز مجموعه‌هايي‌ از تاول‌هاي‌ جديد به‌ وجود مي‌آيند.
در بزرگسالان‌ يك‌ سري‌ علايم‌ شبيه‌ آنفلوآنزا وجود دارد.
علل‌
عفونت‌ با ويروس‌ هرپس‌ زوستر. اين‌ ويروس‌ از راه‌ قطره‌هاي‌ ريز در هوا يا تماس‌ با ضايعات‌ پوستي‌، از فرد بيمار انتقال‌ مي‌يابد. دوره‌ نهفته‌ پيش‌ از آغاز علايم‌ بيماري‌ 21-7 روز است‌.
اگر مادر يك‌ نوزاد قبلاً يا در حين‌ حاملگي‌ آبله‌ مرغان‌ گرفته‌ باشد، كودك‌ وي‌ تا چندين‌ ماه‌ در برابر آبله‌ مرغان‌ ايمني‌ دارد. اما اين‌ ايمني‌ در عرض‌ 12-4 ماه‌ پس‌ از تولد كاهش‌ مي‌يابد.
عوامل‌ افزايش‌ دهنده‌ خطر
استفاده‌ از داروهاي‌ سركوب‌كننده‌ دستگاه‌ ايمني‌ بدن‌
پيشگيري‌
در حال‌ حاضر نمي‌توان‌ از آن‌ پيشگيري‌ به‌ عمل‌ آورد. سرم‌ حاوي‌ پادتن‌ عليه‌ اين‌ ويروس‌ براي‌ افرادي‌ كه‌ خطر ايجاد بيماري‌ خطرناك‌ در آنها زياد است‌ (مثل‌ كساني‌ كه‌ داروهاي‌ ضدسرطان‌ يا سركوب‌كننده‌ ايمني‌ دريافت‌ مي‌كنند) استفاده‌ مي‌شود. اخيراً يك‌ واكسن‌ جديد براي‌ اين‌ بيماري‌ مورد تأييد قرار گرفته‌ است‌.
عواقب‌ مورد انتظار
بهبود خود به‌ خودي‌. كودكان‌ معمولاً در عرض‌ 10-7 روز بهبود مي‌يابند، در بزرگسالان‌ اين‌ مدت‌ بيشتر است‌ و احتمال‌ بروز عوارض‌ در آنها بيشتر است‌.
پس‌ از بهبود، فرد براي‌ تمام‌ عمر در مقابل‌ آبله‌ مرغان‌ ايمني‌ دارد.
گاهي‌ پس‌ از طي‌ شدن‌ سير بيماري‌ آبله‌ مرغان‌، ويروس‌ در بدن‌ به‌ حالت‌ خفته‌ باقي‌ مي‌ماند (احتمالاً در ريشه‌ اعصاب‌ نزديك‌ نخاع‌). اين‌ ويروس‌ خفته‌ ممكن‌ است‌ سال‌ها بعد دوباره‌ بيدار شود و بيماري‌ زونا را ايجاد كند.
عوارض‌ احتمالي‌
عفونت‌ باكتريايي‌ ثانويه‌ برروي‌ تاول‌هاي‌ آبله‌ مرغان‌
عفونت‌ ويروسي‌ چشم‌
ندرتاً آنسفاليت‌ (التهاب‌ يا عفونت‌ مغز)
احتمال‌ بروز زونا سال‌ها بعد در دوران‌ بزرگسالي‌
ندرتاً باقي‌ماندن‌ جاي‌ تاول‌، در صورتي‌ كه‌ تاول‌ عفوني‌ شود
ميوكارديت‌ (التهاب‌ عضله‌ قلب‌)
آرتريت‌ (التهاب‌ مفصل‌) به‌ طور گذرا
ذات‌الريه‌
نشانگان‌ راي‌
درمان‌
اصول‌ كلي‌
تشخيص‌ معمولاً با ظهور تاول‌هاي‌ پوستي‌ داده‌ مي‌شود و بنابراين‌ انجام‌ آزمايش‌ ضرورتي‌ ندارد.
درمان‌ با هدف‌ تخفيف‌ علايم‌ انجام‌ مي‌گيرد.
براي‌ كاهش‌ خارش‌ از پارچه‌، حوله‌، يا كمپرس‌ آب‌ سرد استفاده‌ كنيد.
بيمار را تا حدامكان‌ آرام‌ و خنك‌ نگهداريد. گرما و تعريق‌ باعث‌ بروز خارش‌ مي‌شوند.
ناخن‌ها را كوتاه‌ داريد تا بيمار نتواند خود را بخاراند. خاراندن‌ تاول‌ها مي‌تواند باعث‌ عفونت‌ ثانويه‌ شود.
داروها
- داروهاي‌ زير ممكن‌ است‌ خارش‌ را كم‌ كنند: بي‌حس‌كننده‌هاي‌ موضعي‌ و آنتي‌هيستامين‌هاي‌ موضعي‌. اين‌ داروها موجب‌ تخفيف‌ خارش‌ به‌ سرعت‌ و در كوتاه‌ مدت‌ مي‌شوند. محصولاتي‌ كه‌ حاوي‌ ليدوكايين‌ و پراموكسين‌ هستند كمترين‌ احتمال‌ بروز واكنش‌هاي‌ آلرژي‌ را دارند. لوسيون‌هاي‌ حاوي‌ فنول‌، منتول‌ و كافور (مثل‌ لوسيون‌ كالامين‌) نيز شايد توصيه‌ شود. دستور دارويي‌ را در مورد محصولات‌ فوق‌ رعايت‌ كنيد.
- اگر تب‌ وجود دارد، از استامينوفن‌ استفاه‌ كنيد. به‌ هيچ‌ عنوان‌ از آسپيرين‌ استفاده‌ نكنيد زيرا اين‌ دارو ممكن‌ است‌ در بروز نشانگان‌ راي‌ (يك‌ نوع‌ آنسفاليت‌) در كودكاني‌ كه‌ دچار عفونت‌ ويروسي‌ هستند نقش‌ داشته‌ باشد.
- امكان‌ دارد آسيكلووير تجويز شود.
فعاليت‌
استراحت‌ در رختخواب‌ ضروري‌ نيست‌. بيمار مي‌تواند فعاليت‌ آرام‌ در يك‌ محيط‌ خنك‌ داشته‌ باشد. اگر هوا خوب‌ باشد، كودك‌ مي‌تواند بيرون‌ از خانه‌ و در سايه‌ بازي‌ كند.
تا زماني‌ كه‌ تمام‌ تاول‌ها دلمه‌ نبسته‌ باشند و تاول‌ جديدي‌ تشكيل‌ نشود، كودك‌ بايد از سايرين‌ جدا باشد و مدرسه‌ نيز نبايد برود.
رژيم‌ غذايي‌
رژيم‌ خاصي‌ توصيه‌ نمي‌شود.
در اين‌ شرايط‌ به‌ پزشك‌ خود مراجعه‌ نماييد
اگر شما يا كودكتان‌ علايم‌ آبله‌ مرغان‌ را داريد.
اگر بي‌حالي‌، سردرد، يا حساسيت‌ به‌ نور روشن‌ رخ‌ دهد.
اگر تب‌ بالاي‌ 3/38 درجه‌ سانتيگراد وجود داشته‌ باشد.
اگر ضايعات‌ آبله‌ مرغان‌، سرفه‌ نيز به‌ علايم‌ اضافه‌ شود.
 

Spectrum

کاربر فعال تالار زبان انگلیسی ,

[h=1]مروری بر بیماری اسکلرودرمی‌[/h]

● شرح بیماری
اسکلرودرمی‌ یک‌ بیماری‌ منتشر بافت‌ هبمند که‌ در آن‌ پوست و سایر قسمت‌های‌ بدن‌ به‌تدریج‌ تحلیل‌ رفته‌، ضخیم‌ شده‌ و سفت‌ می‌گردند. این‌ بیماری‌ می‌تواند پوست‌، مفاصل‌؛ دستگاه‌ گوارش‌ و به‌خصوص‌ مری، قلب، کلیه ها، ریه ها، عروق‌ خونی‌، انگشتان‌ دست‌ و پا را درگیر سازد. این‌ اختلال‌ در بزرگسالان‌ از هر دو جنس‌ دیده‌ می‌شود ولی‌ در خانم‌های‌ سنین‌ ۵۰-۳۰ سال‌ شایعتر است‌.

● علایم‌ شایع‌
الف) انگشتان‌: سفت‌ و ضخیم‌ شدن‌ پوست‌، خشکی‌، اختلال‌ گردش‌ خون‌، کرختی‌ و زخم‌ شدن‌ نوک‌ انگشتان‌
ب) دستگاه‌ گوارش‌: دشواری‌ بلع‌، اختلال‌ جذب‌ غذا، نفخ‌ پس‌ از غذا خوردن‌، کاهش‌ وزن‌، سوزش‌ سر دل‌ و احساس‌ ماندن‌ غذا در پشت‌ جناغ‌
ج) پوست‌: سفت‌ و ضخیم‌ شدن‌ (به‌خصوص‌ در ناحیه‌ صورت‌) که‌ باعث‌ از دست‌ رفتن‌ نرمی‌ و انعطاف‌پذیری‌ آن‌ می‌گردد.
د) درد عضلانی‌
و) ضعف‌ و خستگی‌
هـ) درد، خشکی‌ و تورم‌ مفاصل‌
ی) کم خونی
● علل‌
علت‌ این‌ اختلال‌ ناشناخته‌ است‌، ولی‌ ممکن‌ است‌ یک‌ اختلال‌ خودایمنی‌ باشد. بافت‌ همبند (چارچوب‌ زمینه‌ای‌ همه‌ بافت‌ها و عروق‌ خونی‌) ضخیم‌، سفت‌ و غیرقابل‌ انعطاف‌ می‌گردد.
●عوامل تشدید کننده بیماری
‌ناشناخته‌.
● پیشگیری‌
‌در حال‌ حاضر قابل‌ پیشگیری‌ نیست‌.
● عواقب‌ موردانتظار
‌سیر این‌ اختلال‌ متغیر و غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ است‌. اغلب‌ سیر پیشرفت‌ آهسته‌ای‌ داشته‌ و قلب، ریه ها و کلیه ها را درگیر می‌سازد.
● عوارض‌ احتمالی‌
الف) اختلال‌ در ترمیم‌ زخم‌ها و گانگرن‌
ب) استعداد خونریزی‌
ج) اختلالات‌ ریتم‌ قلب‌
د) نارسایی احتقانی قلب
و) نارسایی کلیه
هـ) فشار خون بالا
ی) تخریب‌ ریه‌ها
● درمان‌
الف) اصول‌ کلی‌
۱) بررسی‌های‌ تشخیصی‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ آزمایش‌های‌ خون‌ جهت‌ شناسایی‌ کم‌خونی‌ و اندازه‌گیری‌ پادتن ها؛ آزمایش‌ ادرار برای‌ شناسایی‌ گلبول‌های‌ قرمز در ادرار؛ نوار قلب؛ رادیوگرافی دست‌ها، مری و قفسه‌ سینه‌؛ آزمون‌های‌ عملکرد ریه‌؛ باریم انما؛ و نمونه‌برداری‌ پوست‌ باشد.
۲) مراقبت‌ بیماران‌ معمولاً در منزل‌ انجام‌ می‌شود. به‌ندرت‌ بستری‌ کردن‌ بیماران‌ در بیمارستان‌ به‌علت‌ عوارض‌ قلبی‌، ریوی‌ یا کلیوی‌ یا جهت‌ اقدامات‌ جراحی‌ (نظیر جراحی‌ مری‌) ضرورت‌ می‌یابد.
۳) برنامه‌ درمانی‌ بسته‌ به‌ نوع‌ و شدت‌ علایم‌ متفاوت‌ است‌.
۴) به‌دلیل‌ اختلال‌ گردش‌ خون‌ در این‌ بیماری‌، از لباس‌های‌ گرم‌ به‌خصوص‌ دستکش‌ و جوراب‌ استفاده‌ کنید. از تماس‌ با سرمای‌ شدید اجتناب‌ کنید. وضعیت‌ آب‌ و هوا را نیز در نظر داشته‌ و احتیاط‌های‌ لازم‌ را به‌کار برید.
۵) از ایجاد سوختگی‌ و بریدگی‌ بدن‌ خود را حفظ‌ کنید.
۶) هنگام‌ خواب‌ زیر سر خود ۲ یا ۳ بالش‌ بگذارید یا سر خود را ۲۰-۱۵ سانتی‌متر بالاتر از سطح‌ بدن‌ قرار دهید تا از پس‌ زدن‌ اسید معده‌ به‌ داخل‌ مری‌ جلوگیری‌ شود.
۷) از روشهای‌ بازخورد زیستی‌ برای‌ افزایش‌ جریان‌ خون‌ انگشتان‌ استفاده‌ کنید.
۸) از استعمال‌ دخانیات‌ خودداری‌ کنید.
۹) برای‌ تطبیق‌ دادن‌ خود با یک‌ بیماری‌ غیرقابل‌ علاج‌ و مادام‌العمر، روان‌درمانی‌ یا مشاوره‌ با روانپزشک‌ توصیه‌ می‌شود.
۱۰) برای‌ تخفیف‌ خشکی‌ مفاصل‌، آنها را گرم‌ کنید.
ب) داروها
۱) برای‌ تسکین‌ سوزش‌ سر دل‌ یا سوءهاضمه‌ می‌توان‌ از آنتی اسیدهای‌ بدون‌ نسخه‌ و برای‌ تخفیف‌ درد عضلانی‌ و مفصلی‌ از آسپیرین یا ایبوبروفن استفاده‌ کرد.
۲) برای‌ نرمی‌ پوست‌ می‌توان‌ از محلول‌ها، نرم‌کننده‌ها و چرب‌ کردن‌ با روغن‌ استفاده‌ کرد.
۳) داروهای‌ کورتونی‌ برای‌ تخفیف‌ علایم‌ التهابی‌، آنتی بیوتیک ها برای‌ مقابله‌ با عفونت ها یا داروهایی‌ برای‌ پایین‌ آوردن‌ فشار خون‌ ممکن‌ است‌ تجویز شود.
۴) داروهای‌ دیگری‌ نیز مرتبط‌ با عوارض‌ بیماری‌ ممکن‌ است‌ تجویز شوند.
ج) فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
۱) تا حد توان‌ به‌ فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های‌ طبیعی‌ خود ادامه‌ دهید ولی‌ خود را خسته‌ نکنید.
۲) نرمش‌ با حرکت‌ دادن‌ منظم‌ ممکن‌ است‌ به‌ حفظ‌ انعطاف‌پذیری‌ پوست‌، حفظ‌ جریان‌ خون در حد مطلوب‌ و پیشگیری‌ از جمود مفصلی‌ کمک‌ کند.
د) رژیم‌ غذایی‌
برای‌ به‌ حداقل‌ رسیدن‌ نفخ‌، سوزش‌ سر دل‌ و ناراحتی‌ گوارشی‌ از وعده‌های‌ غذایی‌ کم‌حجم‌ ولی‌ متعدد استفاده‌ کنید. رژیم‌ غذایی‌ نرم‌ گاهی‌ توصیه‌ می‌شود. برای‌ کمک‌ به‌ بلع‌ لقمه‌ غذا همراه‌ آن‌ مایعات‌ مصرف‌ کنید. از یک‌ کارشناس‌ تغذیه‌ برای‌ طرح‌ریزی‌ یک‌ رژیم‌ مغذی‌ کمک‌ بگیرید.
● درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
الف) اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان دارای‌ علایم‌ اسکلرودرمی‌ باشید.
ب) بروز موارد زیر در طی‌ درمان‌:
۱) کبودشدگی‌ یا خونریزی‌ زیرپوستی‌ بدون‌ علت‌
۲) کُندی‌ ترمیم‌ زخم‌ها
۳) هرگونه‌ علامت‌ عفونت‌ ( تب، چرک‌ کردن‌ زخم‌ و غیره‌)
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
دیابت مخفی چیست ؟

چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۴۷
دیابت آنقدر در جامعه شیوع یافته است و آنقدر در حال گسترش و یكه تازی است كه هر چند ماه یكبار متقاعد می‌شوم، مطلبی در مورد آن بنویسم.
عرش نیوز:
یكی از مشكلات مهم در تشخیص بیماری دیابت، بی‌سروصدا بودن آن است. وقتی قند خون ناشتا از 126 بیشتر می‌شود، عوارض دیابت شروع به پدیدار‌شدن می‌كند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم؛ قند روی رشته‌های عصبی ریز تاثیر می‌گذارد و بیماری نوروپاتی كم‌كم شروع می‌شود. از آن مهم‌تر رگ‌های ریز قلب و مغز است كه با همین مقدار قند مورد هجوم قرار گرفته و دچار آسیب می‌شود.

ثابت شده است كه حتی بیماران دچار پره دیابت (یعنی آنان كه قند ناشتای بیشتر از 100 و كمتر از 126 دارند یا قند بعد از خوردن غذای 140 تا 200 دارند) هم دچار آسیب‌های قلبی و عروقی بوده و نسبت به افراد دیگر بیشتر دچار سكته قلبی و نارسایی قلب می‌شوند.

اكنون پرسش این است كه چگونه می‌توان بیماری دیابت را به موقع تشخیص داد. راه‌حل البته ساده است: اندازه‌گیری قند خون ناشتا در افراد بالاتر از 30 سال بیماری را تشخیص می‌دهد.

متاسفانه افراط و تفریط در این مورد زیاد صورت می‌گیرد. از طرفی افرادی را می‌بینیم كه در سن 45 تا 50 سالگی هستند و هنوز هیچ آزمایشی را انجام نداده‌اند و از طرف دیگر كسانی هستند كه بیماری خاصی ندارند، ولی هر سه تا شش ماه درخواست چك آپ كامل دارند.

باید دانست كه انجام برخی آزمایش‌های كبدی یا اسید اوریك و مثلا سطح آهن خون و بسیاری آزمایش‌های دیگر در افرادی كه هیچ علائم و بیماری ندارند، اصلا توصیه نمی‌شود.

از طرف دیگر آزمایش دوره‌ای قند و چربی خون به ترتیب در سنین بالای 30 سال و بالای 20 سال توصیه می‌شود و بعد از طبیعی بودن ‌باید هر سه سال آنها را تكرار كرد و تكرار مرتب و هر چند ماه یكبار فقط هزینه جامعه را بالا می‌برد.

البته كسانی كه دچار قند خون بالاتر از صد می‌شوند، بهتر است روند كنترل قندشان سریع‌تر باشد و كسانی كه دیابتشان شروع شده یعنی قند ناشتای بالاتر از 126 دارند، ‌باید تحت درمان قرار گرفته و با گلوكومتر هر روز یا هر چند روز قندشان را كنترل كنند.

اكنون نوبت به توضیح این مطلب رسیده است كه علائم كلاسیك دیابت یعنی خشك‌شدن دهان، ادرار مكرر در طول شب و خوردن آب زیاد چه زمانی ظاهر می‌شود؟

جواب این سوال مستلزم دانستن فیزیولوژی طبیعی بدن است. تا زمانی كه قند خون از 180 بالاتر نرفته است كلیه‌ها به قند اجازه خروج و دفع ادرار را نمی‌دهد، بنابراین فردی كه دچار دیابت است، ولی در طول شبانه‌روز قند خونش در محدوده كمتر از 180 است، هیچ‌یك از یافته‌های سه‌گانه بالا را ندارد و ممكن است تا سال‌ها متوجه بیماری نشود و زمانی كه عوارض كلیوی، چشمی یا قلبی دیابت سراغش آمد، متوجه دیابت می‌شود.

در تجربه ما درصد زیادی از افراد وقتی به دلیل دیگر بستری می‌شوند تازه در آزمایش‌ها متوجه بالا بودن قند خون می‌شوند و در این مرحله گاهی سال‌ها از شروع دیابت گذشته است.
 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
Constipation

Constipation

توضیح‌ کلی‌

یبوست‌ عبارت‌ است‌ از اجابت‌ مزاج‌ دشوار، ناراحت‌کننده‌، یا با فاصله‌ زیاد، که‌ سفت‌ و خشک‌ باشد. در بسیاری‌ از مردم‌، یبوست‌ خطری‌ به‌ همراه‌ ندارد، اما گاهی‌ شاید نشان‌ دهنده‌ یک‌ بیماری‌ زمینه‌ای‌ باشد.

علایم‌ شایع‌
اجابت‌ مزاج‌ در افراد مختلف‌، متفاوت‌ است‌. هر کدام‌ از موارد زیر می‌تواند علامت‌ یبوست‌ باشد:
سفتی‌ مدفوع‌
زور زدن‌ به‌ هنگام‌ اجابت‌ مزاج‌
درد یا خونریزی‌ به‌ هنگام‌ اجابت‌ مزاج‌
احساس‌ عدم‌ دفع‌ کامل‌ پس‌ از اجابت‌ مزاج‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

علل‌
ناکافی‌ بودن‌ نوشیدن‌ مایعات‌
ناکافی‌ بودن‌ فیبر در رژیم‌ غذایی‌. فیبر باعث‌ حجیم‌ شدن‌ مدفوع‌ و نگهداری‌ آب‌ در آن‌ می‌شود و به‌ این‌ ترتیب‌ مدفوع‌ نرم‌ و به‌ راحتی‌ دفع‌ می‌شود.
عدم‌ فعالیت‌؛ افسردگی‌
کم‌کاری‌ تیرویید؛ زیاد شدن‌ کلسیم‌ خون‌
شقاق‌ و زخم‌ مقعدی‌
نارسایی‌ مزمن‌ کلیه‌
کمردرد
سرطان‌ روده‌ بزرگ‌ یا راست‌ روده‌
نشانگان‌ روده‌ تحریک‌پذیر (کولیت‌ عصبی‌) ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر
استرس‌
وجود یک‌ بیماری‌ که‌ نیازمند استراحت‌ کامل‌ در رختخواب‌ باشد.
مصرف‌ بعضی‌ از داروها، از جمله‌ بلادونا، مسدودکننده‌های‌ کانال‌ کلسیم‌، مسدودکننده‌های‌ بتا آدرنرژیک‌، ضدافسردگی‌های‌ سه‌ حلقه‌ای‌، مخدرها، آتروپین‌، آهن‌، و داروهای‌ ضد اسید
پشت‌ میزنشینی‌ و عدم‌ تحرک‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

پیشگیری‌
یک‌ رژیم‌ غذایی‌ متعادل‌ و پر از فیبر غذایی‌ داشته‌ باشید.
به‌ طور منظم‌ ورزش‌ کنید.
روزانه‌ حداقل‌ 8 لیوان‌ آب‌ بنوشید. ‌

عواقب‌ مورد انتظار
معمولاً با ورزش‌، رژیم‌ غذایی‌، و نوشیدن‌ مایعات‌ به‌ اندازه‌ کافی‌، خوب‌ می‌شود.

عوارض‌ احتمالی‌
بواسیر؛ وابستگی‌ به‌ مسهل‌ها (یعنی‌ بدون‌ آنها بیمار همواره‌ یبوست‌ دارد).
فتق‌ به‌ علت‌ زورزدن‌ بیش‌ از حد
افتادگی‌ رحم‌ یا راست‌ روده‌
کولیت‌ اسپاستیک‌؛ انسداد روده‌
یبوست‌ مزمن‌ ‌ ‌

درمان‌

اصول‌ کلی‌
خود را به‌ یک‌ وقت‌ مشخص‌ در روز برای‌ اجابت‌ مزاج‌ عادت‌ دهید. بهترین‌ موقع‌ معمولاً در عرض‌ یک‌ ساعت‌ پس‌ از صبحانه‌ است‌. به‌ هنگام‌ اجابت‌ مزاج‌ عجله‌ نکنید. حداقل‌ 10 دقیقه‌ بنشینید، بدون‌ توجه‌ به‌ این‌ که‌ اجابت‌ مزاج‌ انجام‌ گرفته‌ است‌ یا خیر.
نوشیدن‌ آب‌ داغ‌، چای‌، یا قهوه‌ ممکن‌ است‌ به‌ تحریک‌ روده‌ کمک‌ کند.
اگر یبوست‌ 4-3 روز ادامه‌ پیدا کند، می‌توانید از تنقیه‌ یک‌ بار مصرف‌ برای‌ رفع‌ موقتی‌ آن‌ استفاده‌ کنید. اگر مایل‌ نیستید از محصولات‌ تنقیه‌ تجاری‌ استفاده‌ کنید، می‌توانید این‌ کار را بکنید: ـ یک‌ حصیر یا کفی‌ را در وان‌ یا کف‌ حمام‌ پهن‌ کنید؛ ـ یک‌ کیسه‌ تنقیه‌ را با آب‌ ولرم‌ پر کنید؛ ـ کیسه‌ تنقیه‌ را طوری‌ آویزان‌ کنید که‌ ارتفاع‌ آن‌ بیشتر از حدود 75 سانتیمتر از کف‌ حمام‌ نباشد؛ ـ به‌ پهلوی‌ چپ‌، روی‌ حصیر یا کفی‌ دراز بکشید؛ ـ نوک‌ تنقیه‌ را به‌ ملایمت‌ در مقعد فرو کنید؛ ـ اجازه‌ دهید آب‌ به‌ آهستگی‌ وارد شود. اگر احساس‌ ناراحتی‌ کردید، جریان‌ آب‌ را موقتاً قطع‌ کنید تا درد بر طرف‌ شود. سپس‌ جریان‌ آب‌ را دوباره‌ برقرار سازید؛ ـ اجازه‌ دهید حدود یک‌ لیتر آب‌ وارد شود؛ ـ اجازه‌ دهید مایع‌ بماند تا زمانی‌ که‌ احساس‌ ناراحتی‌ کنید، سپس‌ برای‌ اجابت‌ مزاج‌ بنشینید.

داروها
برای‌ یبوست‌ گاه‌گاهی‌ می‌توانید از نرم‌کننده‌ مدفوع‌، یا مسهل‌ها یا تنقیه‌های‌ با اثر خفیف‌ استفاده‌ کنید. از مسهل‌ها یا تنقیه‌ها مرتب‌ استفاده‌ نکیند، زیرا پس‌ از مدتی‌ ممکن‌ است‌ بدون‌ مصرف‌ آنها همواره‌ یبوست‌ داشته‌ باشید. از مصرف‌ مسهل‌های‌ قوی‌ مثل‌ نمک‌های‌ اپسوم‌ خودداری‌ کنید. بهترین‌ مواد مسهل‌، حجیم‌کننده‌های‌ مدفوع‌ مثل‌ سبوس‌، پسیلیوم‌، پلی‌کاربوفیل‌، و متیل‌ سلولز هستند.

فعالیت‌
ورزش‌ منظم‌ و آمادگی‌ جسمانی‌ مناسب‌ می‌تواند باعث‌ تحریک‌ روده‌ شوده‌ و به‌ حفظ‌ یک‌ برنامه‌ منظم‌ اجابت‌ مزاج‌ کمک‌ کند.

رژیم‌ غذایی‌
روزانه‌ حداقل‌ 8 لیوان‌ آب‌ بنوشید. در رژیم‌ غذایی‌ خود موادی‌ مثل‌ سبوس‌، و میوه‌ها و سبزیجات‌ خام‌، که‌ باعث‌ حجیم‌ شدن‌ مدفوع‌ می‌شوند، را بگنجانید. از مصرف‌ غلات‌ و نان‌ تصفیه‌ شده‌ (بدون‌ سبوس‌)، نان‌ روغنی‌ یا شیرینی‌ آردی‌، و شکر خودداری‌ کنید.

در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید
اگر یبوست‌ علی‌رغم‌ مراقبت‌های‌ معمول‌ ادامه‌ یابد، خصوصاً اگر تغییری‌ در الگوی‌ طبیعی‌ اجابت‌ مزاج‌ شما به‌ وجود آمده‌ باشد. توجه‌ داشته‌ باشید که‌ تغییر در الگوی‌ اجابت‌ مزاج‌ ممکن‌ است‌ یکی‌ از علایم‌ اولیه‌ سرطان‌ روده‌ بزرگ‌ باشد.
اگر به‌ همراه‌ یبوست‌، علایمی‌ مثل‌ تب‌ یا درد شدید شکمی‌ وجود داشته‌ باشد.
 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
Sleep apnea

Sleep apnea

توضیح‌ کلی‌

وقفه‌ تنفسی‌ هنگام‌ خواب‌ دوره‌های‌ توقف‌ تنفس‌ در طی‌ خواب‌ که‌ 10 ثانیه‌ یا بیشتر طول‌ می‌کشد. این‌ اختلال‌ در همه‌ سنین‌ دیده‌ می‌شود ولی‌ در بزرگسالان‌ بالای‌ 60 سال‌ شایعتر است‌.

علایم‌ شایع‌
دوره‌های‌ طولانی‌ قطع‌ تنفس‌ در طی‌ خواب‌. وقفه‌ تنفسی‌ هنگام‌ خواب‌ توسط‌ اطرافیان‌ فرد قابل‌ مشاهده‌ است‌. مستندترین‌ راه‌ اثبات‌ این‌ عارضه‌ بررسی‌ آن‌ در یک‌ آزمایشگاه‌ خواب‌ است‌.
انسداد راه‌ تنفسی‌ هنگام‌ خواب‌ در اثر انسداد پشت‌ حلق‌ به‌وسیله‌ زبان‌ کوچک‌ و سایر بافت‌های‌ نرم‌ مجاور. این‌ حالت‌ باعث‌ ایجاد چرخه‌ تکرارشونده‌ خواب‌، حالت‌ خفگی‌، از خواب‌ پریدن‌، خواب‌آلودگی‌ و خواب‌ دوباره‌ می‌شود. این‌ چرخه‌ اغلب‌ در سراسر روز ادامه‌ می‌یابد زیرا خواب‌ نامناسب‌ شبانه‌ باعث‌ خواب‌آلودگی‌ مزمن‌ می‌گردد.
خستگی‌ شدید مزمن‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

علل‌
ناشناخته‌ (اغلب‌)
انسداد راه‌ هوایی‌ به‌خصوص‌ در افراد چاق‌
بیماری‌های‌ مزمن‌ دستگاه‌ تنفس‌
اختلالات‌ دستگاه‌ عصبی‌ مرکزی‌، نظیر تومور مغزی‌، عفونت‌های‌ ویروسی‌ مغز یا سکته‌ مغزی‌ ‌ ‌

عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر
استرس‌، از قبیل‌ اضطراب‌ یا افسردگی‌
وجود فشار خون‌ بالا، بیماری‌های‌ قلبی‌ ـ عروقی‌ یا بیماری‌های‌ شریانی‌
سن‌ بالا
چاقی‌
استعمال‌ دخانیات‌
سوء مصرف‌ الکل‌
مصرف‌ داروهای‌ روان‌گردان‌
کم‌کاری‌ تیرویید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

پیشگیری‌
در صورت‌ وجود بیماری‌های‌ زمینه‌ای‌ فهرست‌ شده‌ در قسمت‌ «علل‌»، به‌منظور کاهش‌ احتمال‌ شعله‌ور شدن‌ این‌ اختلال‌ تا حد امکان‌ از عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر اجتناب‌ کنید. ‌

عواقب‌ مورد انتظار
اقدامات‌ درمانی‌ موجود در این‌ زمینه‌، غیر از جراحی‌ و کاهش‌ وزن‌ در افراد چاق‌، با هدف‌ کنترل‌ وقفه‌ تنفسی‌ هنگام‌ خواب‌ و نه‌ علاج‌ آن‌ انجام‌ می‌گیرند. معمولاً پایبندی‌ مادام‌العمر به‌ درمان‌ لازم‌ است‌.

عوارض‌ احتمالی‌
خواب‌آلودگی‌ بیش‌ از حد روزانه‌ ناشی‌ از بی‌خوابی‌ شبانه‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌ تصادفات‌، فقدان‌ تمرکز و توجه‌ و کاهش‌ بازده‌ کاری‌ گردد.
آسیب‌ دایمی‌ مغزی‌ ناشی‌ از دوره‌های‌ مکرر کاهش‌ اکسیژن‌ مغزی‌
نامنظمی‌ ضربان‌ قلب‌ و نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌ ‌

درمان‌

اصول‌ کلی‌
- مشاهده‌ علایم‌ توسط‌ اطرافیان‌ بیمار معمولاً اولین‌ نشانه‌ است‌. بررسی‌های‌ تشخیصی‌ طبی‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ آزمایش‌هایی‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ میزان‌ اکسیژن‌ خون‌، حرکات‌ قفسه‌ سینه‌ و جریان‌ هوا از راه‌ بینی‌؛ نوار مغزی‌ (الکتروانسفالوگرافی‌ ـ بررسی‌ مغز به‌وسیله‌ اندازه‌گیری‌ فعالیت‌ الکتریکی‌ آن‌ [ امواج‌ مغزی‌ ] )؛ و بررسی‌ در یک‌ آزمایشگاه‌ خواب‌ باشد.
- انتخاب‌ نوع‌ درمان‌ به‌شدت‌ اختلال‌، هرگونه‌ اختلال‌ طبی‌ دیگر، و سطح‌ عملکرد روزانه‌ فرد بستگی‌ دارد.
- اگر وقفه‌ تنفسی‌ تنها هنگام‌ خوابیدن‌ به‌ پشت‌ ایجاد می‌شود، یک‌ توپ‌ پینگ‌پونگ‌ یا توپ‌ تنیس‌ را به‌ قسمت‌ پشت‌ لباس‌ خواب‌ بدوزید. این‌ کار شما را مجبور می‌کند که‌ در طی‌ خواب‌ در حالت‌ به‌ پهلو بمانید.
- در جهت‌ درمان‌ مشکلات‌ طبی‌ زمینه‌ای‌، نظیر اختلالات‌ قلبی‌ یا تنفسی‌ باید اقدام‌ شود.
- از مصرف‌ داروهایی‌ نظیر آرامبخش‌ها، خواب‌آورها، باربیتورات‌ها، داروهای‌ مخدر و الکل‌ باید اجتناب‌ شود. در مورد قطع‌ مصرف‌ داروهایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ وقفه‌ تنفسی‌ هنگام‌ خواب‌ گردد با پزشک‌ مشورت‌ نمایید.
- برنامه‌ کاهش‌ وزن‌ برای‌ افراد دارای‌ اضافه‌ وزن‌ توصیه‌ می‌شود.
- یک‌ وسیله‌ دندانی‌ مخصوص‌ ممکن‌ است‌ تجویز شود.
- برقراری‌ فشار مثبت‌ مداوم‌ راه‌ هوایی‌ (CPAP) ـ بیمار در طی‌ خواب‌ یک‌ دستگاه‌ را بر روی‌ بینی‌ و دهان‌ می‌گذارد و از این‌ طریق‌، پمپ‌ دستگاه‌ هوا را با فشار به‌ داخل‌ مجاری‌ بینی‌ می‌فرستد تا راه‌ هوایی‌ را باز نگه‌ دارد. این‌ روش‌ درمان‌ مؤثری‌ در بسیاری‌ از بیماران‌ است‌.
- درمان‌ جراحی‌ به‌ندرت‌ ممکن‌ است‌ توصیه‌ گردد (برداشت‌ لوزه‌ها؛ ترمیم‌ ناحیه‌ زبان‌ کوچک‌، کام‌ و حلق‌ یا برقراری‌ راه‌ تنفسی‌ بر روی‌ نای‌ [ تراکئوستومی‌ ] ).

داروها
برای‌ این‌ اختلال‌ معمولاً دارویی‌ نیاز نیست‌، با این‌ حال‌، پروتریپتیلین‌ ممکن‌ است‌ در تعداد اندکی‌ از بیماران‌ برای‌ کمک‌ به‌ کنترل‌ خواب‌آلودگی‌ روزانه‌ سودمند باشد. مدروکسی‌ پروژسترون‌ ممکن‌ است‌ در مورد نشانگان‌ کمبود تهویه‌ ناشی‌ از چاقی‌ استفاده‌ شود.

فعالیت‌
محدودیتی‌ وجود ندارد. شرکت‌ در تمرین‌های‌ ورزشی‌ منظم‌ برای‌ ایجاد تناسب‌ فیزیکی‌ سودمند است‌ ولی‌ ورزش‌ سنگین‌ قبل‌ از خواب‌ توصیه‌ نمی‌گردد.

رژیم‌ غذایی‌
رژیم‌ لاغری‌ در صورت‌ چاق‌ بودن‌.

در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید
اگر شما احتمال‌ می‌دهید که‌ دچار وقفه‌ تنفسی‌ هنگام‌ خواب‌ باشید.
اگر شما علایم‌ وقفه‌ تنفسی‌ را در یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان مشاهده‌ می‌کنید.
تداوم‌ یا تشدید وقفه‌ تنفسی‌ هنگام‌ خواب‌ پس‌ از شروع‌ درمان‌
 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
Varicose veins

Varicose veins

توضیح‌ کلی‌

بیماری‌ وریدهای‌ واریسی‌ عبارت‌ است‌ از اتساع‌ و پیچ‌خوردگی‌ دایمی‌ وریدها (معمولاً در پا). در بزرگسالان‌ شایعتر است‌ و می‌تواند وریدهای‌ سطحی‌، عمقی‌ و رابط‌ بین‌ وریدهای‌ سطحی‌ و عمقی‌ را درگیر کند. وریدهای‌ لب‌های‌ مهبل‌ در طول‌ بارداری‌ و وریدهای‌ اطراف‌ مقعد (هموروئیدها) نیز ممکن‌ است‌ واریسی‌ شوند.

علایم‌ شایع‌
وریدهای‌ بزرگ‌، بدشکل‌، شبیه‌ مار و کبود که‌ در حال‌ ایستاده‌ از زیر پوست‌ قابل‌ رؤیت‌ هستند. بیشتر در پشت‌ ساق‌ یا داخل‌ پا از مچ‌ تا کشاله‌ ران‌ ظاهر می‌شوند.
ناراحتی‌ مبهم‌ و درد در پاها به‌ویژه‌ پس‌ از ایستادن‌
خستگی‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

علل‌
وریدهای‌ پاها در هر چند سانتیمتر دریچه‌هایی‌ یک‌طرفه‌ دارند که‌ به‌ بازگشت‌ خون‌ به‌ قلب‌ برخلاف‌ نیروی‌ جاذبه‌ کمک‌ می‌کنند. اگر دریچه‌ها نشت‌ کنند، فشار خون‌ در وریدها مانع‌ از تخلیه‌ مناسب‌ خون‌ می‌گردد. دریچه‌ها ممکن‌ است‌ به‌ خاطر سابقه‌ بیماری‌ وریدی‌ مثل‌ ترومبوفلبیت‌، ایستادن‌ طولانی‌ یا فشار بر روی‌ وریدهای‌ لگن‌ در اثر بارداری‌، تومورها یا مایعات‌ شکم‌ از کار بیفتند. ‌ ‌

عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر
بارداری‌
چرخه‌ قاعدگی‌. علایم‌ قبل‌ و در حین‌ قاعدگی‌ بدتر می‌شوند.
سابقه‌ خانوادگی‌ وریدهای‌ واریسی‌
شغل‌های‌ مستلزم‌ ایستادن‌ طولانی‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

پیشگیری‌

ورزش‌ منظم‌ به‌ویژه‌ پیاده‌روی‌، شنا یا دوچرخه‌سواری‌ برای‌ حفظ‌ سلامت‌ گردش‌ خون‌ ‌

عواقب‌ مورد انتظار
با درمان‌ قابل‌ کنترل‌ و با جراحی‌ قابل‌ علاج‌ است‌.

عوارض‌ احتمالی‌
زخم‌ نزدیک‌ مچ‌ پا در اثر خونرسانی‌ نامناسب‌ به‌ پوست‌. ممکن‌ است‌ بهبودی‌ آن‌ کند باشد.
لخته‌ خونی‌ ورید عمقی‌
خونریزی‌ زیر پوست‌ یا خونریزی‌ خارجی‌
مشکلات‌ پوست‌ مجاور وریدهای‌ واریسی‌ که‌ شبیه‌ اگزما هستند. ‌

درمان‌

اصول‌ کلی‌
روش‌های‌ محافظه‌کارانه‌: دوره‌های‌ استراحت‌ زیاد با بلند کردن‌ پا، جوراب‌ فشاری‌ کشی‌ و سبک‌ (بهتر است‌ قبل‌ از بیرون‌ آمدن‌ از بستر پوشیده‌ شود)، اجتناب‌ از کمربند و سایر لباس‌های‌ تنگ‌، استفاده‌ از لباس‌ گرم‌ و مرطوب‌ در صورت‌ ایجاد خارش‌
روش‌های‌ جراحی‌ و غیره‌ (در صورت‌ وجود درد، فلبیت‌ عودکننده‌، تغییرات‌ پوستی‌ یا برای‌ زیبایی‌): بستن‌ و بریدن‌ ورید صافن‌، تزریق‌ محلول‌ اسکلروزدهنده‌، فلبکتومی‌ (برداشتن‌ ورید با چاقو (اقدامی‌ جدیدتر با زمان‌ بهبودی‌ کوتاه‌تر). ممکن‌ است‌ برای‌ جوشگاه‌ها، برداشت‌ تمام‌ ناحیه‌ و سپس‌ پیوند (گرافت‌) پوست‌ لازم‌ باشد.
وریدهای‌ عنکبوتی‌ (تلانژکتازی‌ ایدیوپاتیک‌) که‌ ممکن‌ است‌ وسیع‌ و بدمنظره‌ باشند: تزریق‌ داخل‌ مویرگی‌ محلول‌ 1% سدیم‌ تترادسیل‌ سولفات‌ (یا محلول‌ نمکی‌ هیپرتونیک‌ 4/23%) با استفاده‌ از یک‌ سوزن‌ ظریف‌. تا به‌ دست‌ آوردن‌ نتایج‌ بهینه‌، ممکن‌ است‌ درمان‌های‌ دیگری‌ لازم‌ باشند.

داروها
برای‌ این‌ اختلال‌ معمولاً دارو لازم‌ نیست‌. البته‌ ممکن‌ است‌ یک‌ پزشک‌ یک‌ ماده‌ شیمیایی‌ را در وریدهای‌ واریسی‌ تزریق‌ کند تا آنها را لخته‌ کند و جوش‌ بزند (گاهی‌). سایر وریدها گردش‌ خون‌ ناحیه‌ را به‌ عهده‌ خواهند گرفت‌.

فعالیت‌
از ایستادن‌ به‌ مدت‌ طولانی‌ بپرهیزید.
یک‌ برنامه‌ ورزشی‌ مناسب‌ روزمره‌ را به‌عنوان‌ بخشی‌ از درمان‌ محافظه‌کارانه‌ اختیار کند.
برنامه‌ پیاده‌روی‌ بعد از اسکلروتراپی‌ برای‌ کمک‌ به‌ پیشبرد بهبودی‌، مهم‌ است‌.
قبل‌ از پایین‌ آوردن‌ پا از تخت‌، جوراب‌های‌ کشی‌ (در صورت‌ استفاده‌) را بپوشید.

رژیم‌ غذایی‌
رژیم‌ غذایی‌ خاصی‌ ندارد.
در صورتی‌ که‌ چاقی‌ یک‌ مشکل‌ باشد، کاهش‌ وزن‌ توصیه‌ می‌گردد.

در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید
اگر خود یا عضوی‌ از خانواده‌تان‌ وریدهای‌ واریسی‌ داشته‌ باشید.
اگر پس‌ از تشخیص‌، وریدهای‌ واریسی‌ شروع‌ به‌ ایجاد مشکلاتی‌ در گردش‌ خون‌ پاهایتان‌ بکنند.
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]آنوریسم؛ بادکردن دیواره سرخرگ[/h]

آنوریسم‌ (Aneurysm)‏ عبارت است از اتساع (باد کردن) یا بیرون‌زدگی دیواره یک سرخرگ در اثر ضعف دیواره سرخرگ‌. آنوریسم معمولاً در آئورت (سرخرگ بزرگی که از قلب منشا گرفته و در سینه و شکم به سمت پایین حرکت می‌کند) یا سرخرگ‌هایی که مغز، پاها، یا دیواره قلب را تغذیه می‌کنند، ایجاد می‌شود.


علایم آنوریسم‌
- آنوریسم در قفسه سینه باعث درد قفسه سینه، گردن، کمر و شکم می‌شود. درد ممکن است ناگهانی و تیز باشد.

- آنوریسم در شکم باعث درد کمر (گاهی شدید)، بی‌اشتهایی و کاهش وزن و وجود یک توده ضربان‌دار در شکم می‌شود.

- آنوریسم در یک سرخرگ پا باعث نرسیدن خون به مقدار کافی به نقاط مختلف پا می‌شود. در نتیجه پا دچار ضعف و رنگ‌پریدگی می‌شود، یا اینکه متورم شده، رنگ آن به کبودی تغییر می‌کند. امکان دارد یک توده ضربان‌دار در ناحیه کشاله ران یا پشت زانو وجود داشته باشد.

- آنوریسم در سرخرگ مغزی باعث سردرد (اغلب ضربان‌دار)، ضعف، فلج یا کرختی، درد پشت چشم، تغییر بینایی یا نابینایی نسبی و مساوی نبودن اندازه مردمک‌های چشم می‌شود.

- آنوریسم در عضله قلب باعث نامنظم شدن ضربان قلب و علایم نارسایی احتقانی قلب می‌شود.
اگر پارگی آنوریسم درمان نشود، می‌تواند به مرگ بیانجامد


علل آنوریسم‌ - شایع‌ترین علت آنوریسم، افزایش فشارخون است که سرخرگ را ضعیف می‌کند.
- آترواسکلروز (سخت شدن رگ‌ها)
- ضعف مادرزادی سرخرگ (به خصوص در مورد آنوریسم‌های سرخرگ‌هایی که به مغز می‌روند)
- صدمه فیزیکی
- عفونت آئورت در اثر بیماری سیفلیس (نادر است‌)
- عفونت آئورت دراثر بیماری اندوکاردیت (درمورد آنوریسم سرخرگ‌هایی که به مغز می‌روند)
- عفونت آئورت بعد از جراحی آئورت

عوامل خطر آنوریسم‌
- سن بیشتر از 60 سال
- سابقه حمله قلبی
- فشار خون بالا
- سیگار کشیدن
- چاقی
- سابقه خانوادگی ابتلا به تصلب شرایین
- پلی آرتریت گره‌ای


انواع آنوریسم
1- آنوریسم کیسه ای: تشکیل یک کیسه در یک طرف دیواره رگ خونی است.
2- آنوریسم دوکی شکل: اتساع و باد کردن دیواره سرخرگ از همه طرف و به شکل دوک است.
3- آنوریسم پاره شده: ترکیدن آنوریسم و خونریزی به داخل بافت های اطراف است.

پیشگیری از آنوریسم‌
- ترک سیگار
- ورزش منظم
- تغذیه مناسب و رژیم کم‌چربی
- در صورت وجود سیفلیس، درمان زودهنگام
- کنترل فشار خون
- کاهش استرس

عوارض آنوریسم‌
- سکته مغزی
- پاره‌شدن آنوریسم‌. علایم پارگی بسته به مکان آنوریسم عبارت‌اند از: سردرد شدید، درد شدید و تند و تیز در قفسه سینه، شکم یا پا و از دست دادن هوشیاری‌. اگر پارگی آنوریسم درمان نشود، می‌تواند به مرگ بیانجامد.

تشخیص آنوریسم‌
تشخیص زودهنگام و درمان قبل از اینکه آنوریسم پاره شود، ضروری است‌.
بررسی‌های تشخیصی عبارت‌اند از:
آزمایش خون از لحاظ انعقادی، نوار قلب، آنژیوگرافی، سایر عکس‌برداری‌ها، سی تی اسکن و سونوگرافی.
علائم خونریزی ناشی از آنوریسم مغزی به صورت سردرد بسیار شدید و ناگهانی است و معمولا بدون سابقه قبلی است


درمان آنوریسم آنوریسم اغلب به کمک جراحی درمان‌پذیر است‌.
در جراحی، رگ مصنوعی به جای آن قسمت از رگ که آنوریسم دارد، گذاشته می‌شود.

جراحی در مورد آنوریسم قلبی می‌تواند باعث بر طرف شدن بی نظمی ضربان قلب شود و عمر را طولانی‌تر کند. گاهی آنوریسم عود می‌کند.

آنوریسم مغزی نیاز به جراحی اورژانس دارد.
جراحی برای سایر انواع آنوریسم را می‌توان در میزان مناسب انجام داد.

پس از جراحی، کنترل فشارخون را جدی است.
ترمیم جراحی آنوریسم بستگی به محل و اندازه آن دارد.

داروهای ضدانعقادی برای جلوگیری از تشکیل لخته و داروهای ضددرد، پس از جراحی تجویز می‌شوند.
امکان دارد برای جلوگیری از عفونت، آنتی بیوتیک تجویز شود.

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنیم؟
- اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم آنوریسم را دارید، به خصوص وجود یک توده ضربان‌دار در شکم یا پا، یا درد قفسه سینه یا شکمی این یک فوریت پزشکی است‌! کمک بخواهید و تا زمان رسیدن آمبولانس در تخت استراحت کنید.

- اگر حمله قبلی داشته‌اید و بعد از آن دچار بی نظمی ضربان قلب یا علایم نارسایی احتقانی قلب شده‌اید.

- اگر پس از جراحی، هر کدام از علایم دوباره رخ دهد.


آنوریسم مغزی چیست؟
آنوریسم عروق مغزی ناشی از یک ضعف در جدار شریان های (سرخرگ) مغزی است که به تدریج به علت بالا بودن فشار در داخل عروق، سبب برجستگی و ایجاد حباب می شود و چون جدار آن ها ضعیف تر از جدار طبیعی شریان ها است ممکن است پاره شود و سبب خونریزی مغزی شود.

علائم آنوریسم مغزی
علائم خونریزی ناشی از آنوریسم مغزی به صورت سردرد بسیار شدید و ناگهانی است و معمولا بدون سابقه قبلی است و در بیمارانی که قبلا سردرد های معمولی داشته اند، این سردرد بسیار شدیدتر و متفاوت است.

علائم دیگر شامل تغییر سطح هوشیاری و حتی کوما، اختلالات حرکتی در دست و پا، استفراغ و تشنج می باشد.

تشخیص آنوریسم مغزی
اولین اقدام تشخیصی انجام سی تی اسکن مغزی است.

در موارد مشکوک بررسی مایع مغزی نخاعی (CSF) نیاز است و وقتی پزشک به ضایعه عروق مغزی شک کند، اقدامات بعدی مثل سی تی اسکن و آنژیوگرافی ضروری است.

درمان آنوریسم مغزی
امروزه روش درمان در آنوریسم های مغزی به دو نوع تقسیم می شود:
1- روش اندوواسکولار: در این روش از طریق عروق مغزی، بدون عمل جراحی باز و بدون باز کردن جمجمه، با استفاده از کاتتر و مواد مخصوص وارد شریان شده و آنوریسم را پیدا کرده و با تزریق مواد خاص یا بالون، این ضایعه عروق را مسدود می کنند.

2- روش عمل جراحی باز: در این روش با عمل جراحی، ضایعه عروق را پیدا کرده و با استفاده از کلیپس های مخصوص، آنوریسم را می بندند.
فرآوری: نیره ولدخانی
بخش سلامت تبیان

منابع:
آی آر طب
سایت دکتر مسعود شیروانی - جراح و متخصص مغز و اعصاب
daviddarling.info
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]واسکولیت؛ ورم رگ‌های خونی[/h]

واسکولیت به معنای التهاب و ورم رگ ها و عروق خونی است. التهاب رگ ها می تواند باعث ورم دیواره رگ ها و در نتیجه کاهش جریان گردش خون و حتی انسداد رگ ها و عدم خون رسانی به بافت ها و اندام های مختلف بدن شود.



این بیماری می تواند در هر قسمتی از بدن، رگ های خونی را تحت تاثیر قرار دهد و علائم گوناگونی را بوجود بیاورد و دارای عوارض بالقوه ای نیز می باشد.

انواع واسکولیت
واسکولیت ها دو نوع هستند:
الف: واسکولیت اولیه که هیچ زمینه ای برای آن پیدا نمی شود و از لحاظ شیوع نادر است.
ب: واسکولیت ثانویه که در اثر بیماری روماتیسمی مانند لوپوس و غیره ایجاد می شود. این نوع واسکولیت شیوع بالاتری دارد.
بیماری کاوازاکی (کاواساکی)، سندرم چرگ اشتراوس و بیماری پورپورا از انواع بیماری واسکولیت می باشند.

آسیب ناشی از واسکولیت
آسیبی که این بیماری می تواند بوجود بیاورد بستگی به این دارد که در چه عضوی از بدن باعث التهاب شده باشد.
هر چقدر رگ ها و عروقی که تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته باشند بزرگ تر باشند، آسیب بیشتری را وارد می کنند و هر چقدر این رگ ها در نقاط حساس و مهم بدن و یا در بافت های حیاتی بدن باشند، آسیب بوجود آمده جدی تر خواهد بود.
دیواره رگ ها بر اثر این بیماری ورم کرده و بصورت محدب در می آیند (که به آن آنوریسم نیز می‌گویند) و حتی بعضی مواقع، باعث پاره شدن رگ ها و خونریزی داخلی نیز می شود

غیر از آسیبی که این بیماری به رگ ها وارد می کند، می تواند باعث آسیب به اندام و بافت هایی شود که نیازمند تامین خون بوسیله این رگ ها می باشند.

علائم بیماری واسکولیت
علامت اصلی این بیماری التهاب و درد می باشد. با توجه به اینکه در اکثر مواقع این التهابات در اعضای داخلی بدن رخ می دهد، شما نمی توانید آنها را ببینید.
این بیماری دارای علائم گوناگونی می باشد که در افراد مختلف متفاوت است.
بیشتر افرادی که دچار این بیماری هستند دارای احساس ناخوشایند به همراه تب، تعرق، خستگی مفرط و کاهش وزن می شوند. اینها علائم اولیه بیماری هستند که شما در صورت مواجهه با آن حتماً باید به پزشک مراجعه نمایید.

علائم این بیماری در نقاط مختلف بدن به قرار زیر می باشد:
پوست : ایجاد لکه های قرمز بر روی پوست که برجسته هستند. همچنین خونریزی سطحی پوست و یا باز شدن زخم های سطح پوست
بینی : خشک شدن داخل بینی و خونریزی بینی
چشم ها : بعضی از گونه های واسکولیت باعث تغییراتی ناگهانی در دید و یا قرمزی و دردناک شدن چشم شما می شوند (در صورت مواجهه با این حالت سریعاً به پزشک مراجعه نمایید)
عضلات : درد عضلات و همچنین ضعیف شدن آنها
ریه ها : سرفه و تنگی نفس
اعصاب : سوزش و یا ضعف در بازوها و پاها
کلیه ها : مشکل در دفع ادرار و یا ادرار خونی
انگشتان دست و پا : رنگ انگشتان سفید و یا آبی می شود، احساس سوزش در سرما بوجود می آید و اگر بدون پوشش (دستکش و جوراب) در سرما قرار گیرید صدمه می بینند.
سردرد، درد فک ها و مشکلات بینایی (دوبینی یا تاری دید) از علائم گونه ای از واسکولیت هستند که به آن آرتریت سلول بزرگ گفته می شود.

علل واسکولیت
اکثر مواقع علت دقیق بوجود آمدن آن ناشناخته می باشد.
واسکولیت از نسلی به نسل دیگر منتقل نمیشود، اما عوامل ژنتیکی در پیدایش این بیماری موثر می باشد.
با وجود سابقه این بیماری در یک خانواده احتمال ابتلا به این بیماری و پیشرفت آن بیشتر وجود دارد و یک عامل کوچک مثل عفونت و مصرف یک دارو می تواند باعث ابتلا فرد به این بیماری شود

علت بعضی از انواع واسکولیت عفونت ها می باشد، مخصوصا هپاتیت.
در بعضی موارد، داروهای خاصی نیز باعث بوجود آمدن این بیماری می شوند، برای مثال آلوپورینول که جهت درمان بیماری نقرس استفاده می شود.
این فرضیه وجود دارد که اکثر انواع بیماری واسکولیت گونه ای از بیماری های خودایمنی می باشند. در بیماری های خودایمنی، مکانیسم دفاعی بدن، کار عادی خود را که مقابله با عفونت ها می باشد انجام نمی دهد و به جای آن، به قسمت های سالم بدن حمله کرده و باعث التهاب می گردد.

راه های تشخیص واسکولیت
اگر احساس می کنید دچار علائم واسکولیت شده اید، هرچه سریع تر به پزشک متخصص مراجعه نمایید. پزشک از شما درباره استفاده از داروها و یا درمان های پزشکی که در چند هفته گذشته داشته اید، سوال خواهد کرد و انجام آزمایش های زیر را برای شما تجویز خواهد کرد.
- آزمایش خون
- عکسبرداری با اشعه X
- سی تی اسکن و MRI
- بیوپسی یا نمونه برداری از بافت بدن
- آزمایش ادرار
- آزمایشات مربوط به عملکرد کبد
- اکوکاردیوگرام و الکتروکاردیوگرام (نوار قلب) برای بررسی صحت عملکرد قلب
- هنگامی که اندام های داخل شکم مانند کلیه و روده تحت تاثیر این بیماری قرا می گیرند، از فرآیندی به نام آنژیوگرام برای بررسی تاثیر بیماری در این اندام ها استفاده می شود.


درمان واسکولیت
- استفاده از قرص های استروئیدی
- تزریق داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی
- تزریق ایمونوگلوبولین برای بیماران مبتلا به نوع کاوازاکی
- معالجات ضد ویروسی برای افراد مبتلا به هپاتیت و واسکولیت
- تعویض پلاسمای خون که به شستشوی خون نیز معروف می باشد.
- دیالیز و تصفیه خون که در مواردی که کلیه ها دچار آسیب جدی شده باشند صورت می گیرد.

توصیه های لازم
1- تمرینات بدنی : واسکولیت باعث خستگی بدن می شود و بسیار مهم است که در صورت نیاز، شما استراحت کافی داشته باشید. اگرچه باید بوسیله تمرینات بدنی منظم، عضلات و مفاصل خود را فعال و سالم نگه دارید. با تمرینات معتدل و آرام شروع نمایید و به طور منظم مقدار و زمان آن را زیاد کنید. با پزشک خود درباره مقدار و نحوه انجام تمرینات بدنی مشورت نمایید.
سیگار باعث باریک تر شدن رگ ها و دیواره داخلی آنها و در نتیجه وخامت مشکل می گردد


2- تغذیه : واسکولیت نیازمند رعایت رژیم غذایی خاصی نیست، مگر آنکه بیماری شما با مصرف برخی غذاها تشدید شود. داشتن یک رژیم غذایی سالم برای هر فردی مهم می باشد، مخصوصا اگر از قرص های استروئیدی استفاده می نمایید، زیرا استفاده از این قرص ها باعث زیاد شدن اشتها و در نتیجه افزایش وزن می گردد. هنگام استفاده از قرص‌های استروئیدی در معرض خطر ابتلا به پوکی استخوان می باشید که استفاده فراوان از کلسیم در رژیم غذایی از این مشکل جلوگیری خواهد کرد.

3- کشیدن سیگار را ترک کنید. سیگار باعث باریک تر شدن رگ ها و دیواره داخلی آنها و در نتیجه وخامت مشکل می گردد.

4- بدن خود را گرم نگه دارید. اگر انگشتان دست و یا پاهای شما در اثر سرما کبود می شوند، می تواند به علت عارضه رینود باشد. پوشیدن لباس گرم و استفاده از جوراب و دستکش در سرما باعث هرچه بهتر شدن گردش جریان خون در اعضای بدن و گشادی رگ ها می گردد.
بخش سلامت تبیان

منبع: کلینیک آنلاین روماتولوژی
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]سیروز صفراوی اولیه چیست؟[/h]

سیروز صفراوی اولیه (Primary biliary cirrhosis) یک بیماری پیشرونده مزمن کبدی می باشد که باعث تخریب مجاری صفراوی، کاهش تولید اسید صفراوی، سیروز و در نهایت نقص عملکرد کبدی می شود.


سیروز صفراوی اولیه (PBC) یک بیماری توقف مزمن صفراست که به دلیل انهدام پیشرونده مجاری کوچک و متوسط صفراوی داخل کبد، به وجود می‌آید. در این بیماری مجاری صفراوی بزرگ‌تر کناری، سالم باقی می‌مانند.

این بیماری به کندی پیشرفت می‌کند تا اینکه نهایتا منجر به سیروز کبدی (مرگ سلول‌های کبدی و به حالت پلاستیکی درآمدن کبد)، افزایش فشار خون ورید باب، نیاز به پیوند کبد و مرگ می‌گردد.

علت سیروز صفراوی اولیه
دلیل مشخصی برای بروز سیروز صفراوی اولیه وجود ندارد، اما به نظر می رسد که این بیماری جزء بیماری های خودایمنی می باشد.
افرادی که دچار این مشکل می باشند، اغلب به مشکلاتی مانند آرتریت روماتوئید، بیماری خودایمنی تیروئید (هاشیموتو)، اسکلرودرما و سندروم شوگرن نیز مبتلا هستند.

میزان شیوع سیروز صفراوی اولیه
حدود 95 درصد از مبتلایان به سیروز صفراوی اولیه را زنان بین سنین 30 تا 60 سال تشکیل می دهند که ممکن است یک زمینه خانوادگی برای ابتلا به این بیماری در آنها وجود داشته باشد، هر چند که این بیماری جزء بیماری های ارثی محسوب نمی شود.
این سیروز در افراد الکلی نیز فراوان مشاهده می‌شود.
خارش شدید بدن معمولاً جزء علایم این بیماری می باشد، طوری که در اثر خارش زیاد، پوست بدن زخم می شود


علائم سیروز صفراوی اولیه در ابتدا بسیاری از مبتلایان به این بیماری، بدون علامت می باشند و چندین علامت اولیه مانند خستگی، خشکی چشم ها و دهان در آنها مشاهده می شود.
خارش شدید بدن معمولاً جزء علایم این بیماری می باشد، طوری که در اثر خارش زیاد، پوست بدن زخم می شود.
مبتلایان ممکن است درجاتی از درد مفاصل و یا درد استخوان، تهوع مکرر، وجود درد در سمت راست بالای شکم و احتباس مایعات را بیان کنند.
علایــم پیشرونده سیروز صفراوی اولیه شامل ادرار تیره رنگ، مدفوع کم رنگ یا خاکی رنگ، افزایش کبودی و خونریزی، واریس مری و زردی یا یرقان می باشد.

عوارض سیروز صفراوی اولیه
در بیماری سیروز صفراوی اولیه، کاهش اسید صفراوی لازم برای هضم مواد غذایی منجر به سوء جذب ویتامین های محلول در چربی (آ، د، ای و کا) و گاهی اوقات باعث کمبود ویتامین، افزایش سطح کلسترول خون، افزایش چربی خون، استئاتوره (مدفوع چرب) و پوکی استخوان می شود.
افزایش سطح سمی آمونیاک در نتیجه کاهش عملکرد کبدی و کاهش تجزیه مواد نیتروژنی مانند پروتئین ها، باعث ایجاد آنسفالوپاتی در حد کاهش شدید سطح هوشیاری و کما می شود.


راه های تشخیص سیروز صفراوی اولیه
تست های آزمایشگاهی نشان دهنده افزایش سطح سرمی آلکالین فسفاتاز و افزایش ترانس آمیناز و همچنین افزایش غلظت آنتی بادی ضد سلولی می باشد.
در این بیماران سطح بیلی روبین خون تا مراحل انتهایی بیماری ممکن است درحد طبیعی خود باقی بماند.
تشخیص نهایی سیروز صفراوی اولیه، بر اساس بیوپسی (نمونه برداری) از کبد می باشد.
درمان سیروز صفراوی اولیه
درمان قطعی برای بیماری سیروز صفراوی اولیه وجود ندارد، هر چند که پیوند کبد در مبتلایان به نوع پیشرفته بیماری موثر بوده است.
درمان بر اساس افزایش کیفیت زندگی و کاهش احتیاج به پیوند کبد پایه گذاری می شود.

داروهای سیروز صفراوی اولیه
داروهایی مثل کولشی‌سین و متوتروکسات در افزایش عملکرد کبد موثرند.
نتایـج نهایی تحقیقات نشان می دهند که تنها دارویی به نام ursodeoxycholic acid در کاهش میزان پیشرفت این بیماری تاثیر دارد

کلستیرامین رزین و ریفامپین در کنترل خارش پوستی موثرند.
داروهای موضعی مثل سارنا (Sarna) و استحمام کوتاه مدت در کاهش و تسکین علائم بیماری موثرند.

توصیه غذایی در سیروز صفراوی اولیه
بیماران باید از مصرف غذاهای حاوی ادویه و همچنین غذاهای تند اجتناب کنند و جهت کاهش خارش از لباس های نخی گشاد با رنگ روشن و سبک استفاده کنند.
بعضی بیماران نیازمند جایگزینی ویتامین های A و D و K و همچنین کلسیم ناشی از سوء جذب و کمبود این مواد می باشند.
تخریب مسیر صفراوی باعث اختلال در هضم غذاهای چرب می شود. در نتیجه بیماران باید رژیم غذایی کم چرب را رعایت کنند.
مبتلایان باید از مصرف الکل به جهت احتمال آسیب کبدی پرهیز نمایند.
شرکت در گروههای حمایتــی باعـث کاهش اضطراب در بیماران می شود.
فرآوری: نیره ولدخانی
بخش سلامت تبیان

منابع:
پزشکان بدون مرز
زندگی آنلاین
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]بیماری کولیت اولسراتیو یا التهاب روده زخمی[/h]

کولیت اولسراتیو (Ulcerative Colitis) یا کولیت زخمی یکی از انواع بیماری های التهابی روده می باشد که به علت التهاب مزمن سلول های لایه مقعد و روده بزرگ رخ می دهد. این التهاب باعث زخمی شدن روده می شود که به نام اولسر (زخم) خوانده می شود. این زخم باعث خونریزی روده می گردد و با هضم غذا تداخل دارد.




علائم هشداردهنده
- درد شکم : درد شکم و اسهال خونی یکی از مهمترین علائم هشداردهنده این بیماری می باشد.
- کاهش وزن: التهاب مزمن روده بزرگ باعث مشکلات گوارشی می شود. این مشکلات باعث کاهش وزن، کاهش اشتها، تهوع و کاهش رشد در کودکان می شود.
- درد مفاصل
- زخم های پوستی
- خستگی
- کم خونی
- تب های مکرر

کولیت زخمی یا کورون یا سندرم روده تحریک‌پذیر؟
علائم بیماری کولیت زخمی بسیار شبیه علائم یکی از بیماری های التهابی روده به نام کورون می باشد. تفاوت این دو بیماری در این است که کولیت اولسراتیو فقط در روده بزرگ رخ می دهد، در حالی که بیماری کورون در محل های مختلف دستگاه گوارش رخ می دهد، از دهان تا روده کوچک.
سندرم روده تحریک پذیر یکی از بیماری های روده است که با درد شکم و اسهال مشخص می شود، اما باعث التهاب و یا زخم روده نمی شود.

افراد در معرض خطر
این بیماری در کشورهای توسعه یافته زیادتر می باشد و بیشتر در مناطق شهری می باشد.
این بیماری در سن 15 تا 25 سالگی شایع تر است.
افراد سفیدپوست بیشتر دچار آن می شوند.
پزشکان معتقدند این بیماری در نتیجه استرس و یا رژیم غذایی بوجود نمی آید، گرچه این عوامل باعث بدتر شدن علائم این بیماری می گردند


علت علت دقیق این بیماری هنوز ناشناخته است، اما محققان بر این باورند که در این بیماری، سیستم ایمنی بدن درگیر می شود.
در افراد بیمار، سلول های ایمنی ممکن است نسبت به باکتری طبیعی موجود در دستگاه گوارش عکس‌العمل غیرعادی نشان دهند. ولی معلوم نیست که آیا نتیجه این عکس العمل باعث این بیماری می شود یا نه.
پزشکان بر این باورند که این بیماری در نتیجه استرس و یا رژیم غذایی بوجود نمی آید، گرچه این عوامل باعث بدتر شدن علائم این بیماری می گردند.

راه های تشخیص
کولونوسکوپی یکی از بهترین روش ها برای تشخیص این بیماری می باشد. در این روش، یک دوربین کوچک را به راست روده (مقعد) وارد می کنند و با آن داخل روده بزرگ را می بینند.
کولونوسکوپی هر گونه التهاب و یا زخمی را که وجود داشته باشد، نشان می دهد.
کولونوسکوپی می تواند برای تشخیص بیماری های کورون، دیورتیکولیت و سرطان روده بزرگ نیز مفید باشد.

دوره کولیت اولسراتیو
علائم این بیماری می روند و می آیند.
در طول دوره بهبودی، ممکن است هیچ گونه ناراحتی فرد نداشته باشد.
این دوره ممکن است ماه ها و یا سال ها طول بکشد، اما علائم در نهایت برمی گردند.

درمان فوری
برخی از بیماران مشکلات زیادی دارند و لازم است در بیمارستان بستری شوند. این مشکلات شامل موارد زیر است:
زخم روده که باعث خونریزی زیادی می شود؛ و یا اسهال شدید که باعث کم آبی بدن می گردد.
در این موارد، پزشک کمک می کند تا کاهش خون و مایعات بدن متوقف شود.
اگر پارگی در روده بزرگ رخ دهد، ممکن است نیاز به جراحی باشد.
حدود 5 درصد از بیماران دچار کولیت اولسراتیو، دچار سرطان روده بزرگ می شوند. سرطان، باعث افزایش طول مدت بیماری و تخریب بیشتر روده بزرگ می شود


عوارض بیماران مشکلات جدی در بیرون روده بزرگ دارند.
مشکلات دیگر شامل: پوکی استخوان، آرتریت، سنگ کلیه و در موارد نادر بیماری کبدی می باشد.
محققان معتقدند که عوارض ناشی از التهاب گسترده روده ، بوسیله سیستم ایمنی ایجاد می شوند.
این مشکلات ممکن است با مصرف داروهای ضد التهابی بهبود یابند.

کولیت اولسراتیو و سرطان روده بزرگ
حدود 5 درصد از بیماران دچار کولیت اولسراتیو، دچار سرطان روده بزرگ می شوند. سرطان، باعث افزایش طول مدت بیماری و تخریب بیشتر روده بزرگ می شود.
اگر شما حداقل 8 سال به کولیت اولسراتیو مبتلا باشید، پزشک پیشنهاد می کند که کولونوسکوپی را انجام دهید تا سلول های پیش سرطانی را ببیند. این کار از سرطان جلوگیری نمی کند، اما می تواند در کشف زودهنگام سرطان خیلی موثر باشد.

کولیت اولسراتیو در کودکان
این کودکان دارای اشتهای کمی می باشند.
آنها یا کم غذا می خورند و یا دارای مشکلات گوارشی می باشند.
برای جلوگیری از مشکلات رشد، پزشک و یا متخصص تغذیه یک رژیم حاوی کالری زیاد به این کودکان توصیه می کند.
مریم سجادپور
بخش سلامت تبیان
 
بالا