فیلم آموزشی آشنایی با واحدهای حجم در فیزیک و تبدیل آن ها

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
1000011866.jpg

در فیزیک، حجم یک اندازه‌گیری از مقدار فضایی است که توسط یک شی سه‌بعدی یا ماده اشغال شده است. واحدهای مختلفی به توجه به حوزه و سیستم اندازه‌گیری مورد استفاده، برای اندازه‌گیری حجم استفاده می‌شود.

دستگاه بین‌المللی یکاها یا SI، واحدهای اندازه‌گیری است که توسط کمیت‌های فیزیکی بین‌المللی تعریف شده‌اند. SI توسط کنفرانس بین‌المللی وزن و اندازه (General Conference on Weights and Measures) تنظیم شده است و به عنوان استاندارد اصلی برای اندازه‌گیری‌های فیزیکی، فنی، مهندسی و علوم دقیق در سراسر جهان شناخته می‌شود. از جمله واحدهای متداول در SI می‌توان از متر برای طول، کیلوگرم برای جرم، ثانیه برای زمان و آمپر برای جریان الکتریکی و متر مکعب برای حجم نام برد. SI با توجه به سادگی، دقت و قابلیت انتقال بین کشورها، به عنوان سیستم استاندارد اصلی در اندازه‌گیری های علمی و صنعتی شناخته می‌شود.

واحدهای حجم استاندارد در فیزیک شامل مترمکعب (m³)، لیتر (L) برای اندازه‌گیری حجم مایعات و سانتیمترمکعب (cm³ یا cc) هستند که یک متر مکعب معادل حجم یک مکعب با اضلاع ۱ متر، یک لیتر حجم یک مکعب با اضلاع ۰.۱ متر، ۱۰ سانتیمتر یا ۱۰۰ میلی‌متر و سانتی‌مترمکعب معادل حجم یک مکعب با اضلاع ۱ سانتیمتر است. گالن، اونس فلوید و برمل سایر واحدهای حجمی هستند که هرکدام در حوزه‌ای خاص برای اندازه‌گیری حجم کاربرد دارند. در این آموزش واحدهای مختلف حجمی و نحوه تبدیل این واحدها به هم را یکدیگر را یاد می‌گیریم.

سرفصل‌ها​

 • فصل یکم: واحدهای حجم
  • درس ۱: معرفی واحدهای استاندارد و سایر واحدها
 • فصل دوم: تبدیل واحد حجم
  • درس ۲: تبدیل واحدهای حجمی مختلف به همراه مثال
 

پیوست ها

 • Volume.zip
  11 مگایابت · بازدیدها: 0
 • Convert volume.zip
  8.2 مگایابت · بازدیدها: 0
Similar threads
بالا