فوری

darvag88

عضو جدید
سلام
استاد رنگرزی الیاف مصنوعی از ما خواسته اجزای تشکیل دهنده رنگزای نساجی را براش ببریم
با توضیحاتی راجع به آگزوکروم.کروموفر.حلقه بنزنی.رادیکال اسید سولفوریک
ممنون می شم اگه کسی کمکم کنه.چون دو روز بیشتر وقت ندارم
 

ghazalmarjan

عضو جدید
دوستم شما بهتر که از کتاب های شیمی رنگ و فیزیک رنگ استفاده کنید
 

ghazalmarjan

عضو جدید
سلام
استاد رنگرزی الیاف مصنوعی از ما خواسته اجزای تشکیل دهنده رنگزای نساجی را براش ببریم
با توضیحاتی راجع به آگزوکروم.کروموفر.حلقه بنزنی.رادیکال اسید سولفوریک
ممنون می شم اگه کسی کمکم کنه.چون دو روز بیشتر وقت ندارم

دوستم شما بهتر که از کتاب های شیمی رنگ و فیزیک رنگ استفاده کنید
 

nafise_3000

عضو جدید
سلام
استاد رنگرزی الیاف مصنوعی از ما خواسته اجزای تشکیل دهنده رنگزای نساجی را براش ببریم
با توضیحاتی راجع به آگزوکروم.کروموفر.حلقه بنزنی.رادیکال اسید سولفوریک
ممنون می شم اگه کسی کمکم کنه.چون دو روز بیشتر وقت ندارم
سلام به نظرم کمکت میکنه :
http://mpnet.ir/data/file/2011-12-21-f.pptx
 

Similar threads

بالا