فلدسپار

Vajihe Tehrani

عضو جدید
عوامل موثر بر روی رنگ فلدسپار چیست ؟ آیا رطوبت و یا آفتاب بر آن اثر دارد ؟
منظور از رنگ فلدسپار، رنگ خاک آن است نه رنگ بعد از پخت.
اگر فلدسپار بیشتر به رنگ قرمز بزند، تحت اثر عامل خاصی است ؟ یا نه مربوط به آنالیز آن می شود ؟
با تشکر
 

abolfazl akbari

عضو جدید
رنگ فلدسپات در درجه اول به ناخالصی های ان مثل اکسید اهن و تیتان بستگی دارد

اگر منظور شما از رنگ قرمز رنگ صورتی باشد فلدسپات پتاسیک است
 

niknam_maryam

عضو جدید
سلام شما کتاب سرامیک های ظریفو بخونید و کتاب محمد رستم خانی . پتاسیک ها معروف به فلدسپارهای صورتی هستندوسدیک ها معروف به سفید هستند
 
بالا