عناصر اصلی در رسم یک نمودار فرایند کسب و کار

gandomnami

عضو جدید
[FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif]نمودار فرایند کسب و کار از مجموعه عناصر گرافیکی آسانی تشکیل شده است که رسم دیاگرام‌های ساده و قابل فهم را ممکن می‌سازد. برای سادگی بیشتر، عناصر گرافیکی به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که بیشتر تجزیه و تحلیل‌کنندگان با آن‌ها آشنا باشند. به عنوان مثال از نماد لوزی برای نمایش تصمیم‌گیری‌ها و از نماد مستطیل جهت نشان دادن فعالیت‌ها استفاده شده است. [/FONT][FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif]گروه توسعه دهنده BPMN به دنبال یافتن مکانیزمی آسان برای مدلسازی پیچیدگی‌های ذاتی موجود در فرآیندهای کسب و کار بودند و به منظور فراهم کردن این دو مقصود متناقض‌ از روش سازمان‌دهی علائم استفاده کردند. [/FONT][FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif] بدین ترتیب که علائم گرافیکی را به مقوله‌‌های مشخصی تقسیم‌بندی نمودند. با دانستن مجموعه‌ای کوچک از گروه‌های عناصر، کاربر با مشاهده‌ی یک نمودار فرآیند کسب وکار می‌تواند به سهولت عناصر اصلی و مقدماتی را تشخیص داده و نمودار را درک کند.[/FONT][FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif]چهار گروه اصلی تشکیل‌دهنده‌ی یک نمودار فرایند کسب و کار (BPD) به شرح زیر می‌باشند:[/FONT][FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif]• اشیاء جریان (Flow Objects)[/FONT][FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif]• اشیاء ارتباط دهنده (Connecting Objects)[/FONT][FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif]• خطوط شناوری یا مسیرهای جریان (Swim lanes)[/FONT][FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif]• مصنوعات (Artifacts[FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif]) [/FONT][/FONT]
bpm_flowchart_300x264_e1357749545277.jpg

برای مطالعه مطالب بیشتر در این خصوص اینجا را کلیک نمایید.
 
بالا