علل بیماری های روانی کدامند ؟

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
_ بیماری های روانی به دلایل مختلفی ایجاد می شوند که عبارتند از :

- تغییرات مغـزی : هر نوع تغییری که در ساختار یا کارکرد مغـز ایجاد می شود ، می تواند باعث بیماری شود . عفونت ، ضربه ، نرسیدن خون ، تومور مغزی ، مصرف حشیش و الکل ، کمبود مواد غذایی ، صـرع درمان نشده و بیـماری های پیشرونـده مـغـزی در ضایعـات ساختمانی مـغـز نقـش اساسی دارند.


- عوامل ارثی : استعداد ابتلا به بیماری روانی از والدین به کودکان منتقل می شود ، اما بروز و ظهور ابتلا و بیماری با عوامل زیادی ارتباط دارد که ممکن است فرد مستعد مبتلا به بیماری بشود یا نشود . به بیان دیگر استعداد زمینه ابتلا به بیماری منتقل می شود نه بیماری


- تجارب دوران کودکی : برای رشد سالم یک فرد، محبت و عشق متعادل ، اهنمایی مناسب ، تشویق و نظم و انضباط از ضروریات دوران کودکی است.اگر کودک در برابر تجارب ناخوشایند بسیار قرار گیرد ، امکان ابتلا به بیماری روانی در آینده اش زیاد است .- فضای خانوادگی : نزاع خانوادگی، سوتفاهم مستمر بین اغضای خانواده، عدم وجود صمیمیت و صداقت ، باعث ایجاد اثرات نامساعد بر افراد و به خصوص کودک می شود .- عوامل اجتماعی : فقـر ، بیکاری ، بی عدالتی ، نا امنـی، نبـود ارزش های انسانی ، اعتقادی مذهبی- عوامل شناختی : امروزه روان شناسان نقـش عمده ای را بـرای ایـن عوامل در ایجاد بـیـماری های روانی قائل هستند . آنان معتـقـدنـد ، وقتی در فـکـر ، بـاور و شناخت های افـراد ، انحراف و خطای پایدار و مداومی ایجاد شود ، او به تدریج دچار بیماری روانی می شود .


منبع: تبیان

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Similar threads

بالا