علايم بيماري هاي خواب

Sogol1681

مدیر تالار روانشناسی
مدیر تالار
کاربر ممتاز

اگر شما بعد از خواندن متن زير ، حتي به وجود 2 گزينه از مراتب زير در وجود خودتان متوجه شديد حتما" به يك متخصص بيماري هاي خواب مراجعه كنيد .
1- در طول روز من اغلب خسته و خواب آلود مي باشم .
2- من نمي توانم بخاطر بياورم كه يك خواب شبانه كامل و راحت يعني چه؟
3- به من گفته مي شود كه من در خواب خروپف مي كنم .
4- من احساس افزايش وزن در اين اواخر دارم .
5- من بعضي وقت ها مشكل تمركز حواس دارم .
6- مردم به من مي گويند ، خيلي بد قول شده ام .
7- هم بستر من ، مي گويد كه من بعضي وقت ها ايست تنفسي دارم .
8- هنگام رانندگي احساس عميق خواب آلودگي مي كنم .
9- هنگام خواب ، روياهاي نامناسب و عذاب آوري مي بينم .
10- بعضي وقت ها كه از خواب بيدار مي شوم ، احساس سستي و زمين گيري مي كنم .
11- احساس ضعف مي كنم و يا وقتي كه بشدت مي خندم و يا گريه مي كنم زانوهايم خم مي شود .
12- بعضي وقت ها هم كه مي خواهم بخوابم و يا به خواب بروم پاهايم به طور غير قابل كنترل شروع به لرزيدن مي كند .
13- هم بسترم مي گويد هنگام خواب ، من شروع به لگد انداختن و خروپف كردن مي كنم .
14- دائما" و هر شب خواب هاي ترسناك و وحشتناك مي بينم .
15- اغلب در طول شب كه بيدار مي شوم ، مجددا" نمي توانم بخوابم .
16- اغلب براي به خواب رفتن مشكل دارم .
17- در مفاصل بدنم احساس دردي مي كنم كه نمي گذارد بخوابم .
18- اغلب با سوزش قلب و يا با طعم بسيار بد دهان از خواب بيدار مي شوم .
19- اغلب با سردرد هاي شديد از خواب بيدار مي شوم .
20- غرايض جنسي در من كاهش يافته است .
21- اخيرا" در من فشار خون بالا تشخيص داده شده است .


 

Similar threads

بالا