[صــنایع دستی] - تاپیک جامع کُتُـب و مقالات صنایع دستی

ahoo_fr

عضو جدید
کاربر ممتاز


فهرست :

1- کتاب آموزش کار با چوب ............................................................#1
2- مقاله بررسي و شناخت صنايع دستي (قاليبافي) در روستاهاي حاشيه غربي دشت كوير به منظور توسعه و احياي آن مطالعه...#2
3-
مقالهارزشیابی آموزش های فنی حرفه ای زنان روستایی در زمینه ی صنایع دستی.............#3

4- مقالهعوامل موثر بر کمیت و کیفیت تولید صنایع دستی.................#4
5- مقالهارزیابی و ارزشیابی فرش...................................................#5
6-
7-
8-
9-

.
.
.
.


 
آخرین ویرایش:

saba2810

اخراجی موقت
[دانلود] -آموزش کار با چوب

[دانلود] -آموزش کار با چوب
سال 2004 | 448 صفحه | ISBN: 9781890621797 | 74,6 MB

توضیحات: آموزش کار با چوب از شناخت چوب گرفته تا پرداخت چوب و تجهیزات و وسائل مرتبط با نجاری و هنر استفاده از چوب.
آموزش‌ها شامل دایرةالمعارف چوب، نجاری و درودگری، خراطی، پرداخت چوب، منبت کاری، ساخت کابینت و کمد و قفسه، ساخت مبلمان و تزئینات چوبی، نحوه‌ی کار با ابزارها و تجهیزات، ترمیم چوب، ماشین‌های نجاری، تکنیک‌های اره‌کاری، صاف‌کاری سطوح چوب، ساخت وسایل کلاسیک، ساخت درهای ساختمان، ساخت تابلوهای برجسته، ساخت جام‌های زیبا و اجسام هنری از چوب می‌باشد.
دانلود کتاب های خودآموز
منبع: بر بال های کتاب


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اتاق بدون کتاب، همچون بدن بدون روح است. "سیسرو"
اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی‌شود و اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی‌یابد. "پلوتارک"
بهترین دوست من کسی است که کتابهایی را به من هدیه کند که تا به حال نخوانده باشم. "لینکلن"
 

D I S A

عضو جدید
تاپیک جامع - کتب و مقالات صنایع دستی

تاپیک جامع - کتب و مقالات صنایع دستی

نشریه پژوهشهاي جغرافيايي اسفند 1380; 33(41):1-11.
بررسي و شناخت صنايع دستي (قاليبافي) در روستاهاي حاشيه غربي دشت كوير به منظور توسعه و احياي آن مطالعه موردي: روستاهاي بخش ايوانكي در استان سمنان
مهدوي حاجيلويي مسعود*
* گروه جغرافيا، دانشگاه تهران


چکیده :
بخش ايوانكي يكي از سه بخش شهرستان گرمسار است. در اين بخش، يازده روستا با حدود 2000 نفر جمعيت استقرار يافته اند. روستاهاي اين بخش در سه گروه اقتصادي بر اساس يافته هاي تحقيق طبقه بندي مي شوند: گروه اول، از لحاظ سطح زندگي از يك رفاه نسبي برخوردار مي باشند؛ گروه دوم از لحاظ سطح زندگي در درجه دوم قرار دارند و گروه سوم را روستاهاي نسبتاً محروم تشكيل مي دهند. محدوديت آب، خاك، اقليم، فناوري، علم، سرمايه و مديريت موجب گرديده كه توسعه روستايي در اين بخش، در حداقل خود تجلي نمايد. صنايع دستي كه مي تواند بخشي از اقتصاد روستايي را پوشش دهد، متاسفانه در سال هاي اخير به جهت افزايش قيمت مواد اوليه و پايين بودن كيفيت توليد از رونق افتاده و در حال منسوخ شدن مي باشد. در اين تحقيق ضمن شناخت محيط طبيعي، انساني و اقتصادي ناحيه مورد مطالعه، راهكارهايي به منظور تعالي و توسعه صنايع روستايي بخصوص قاليبافي، در روستاهاي موردنظر ارايه گرديده است.


كليد واژه: گرمسار، ايوانكي، ايوانكسيف، شور قاضي، چشمه نادي، قاليبافي، ورامين، زمرود، حبله رود، جاده شاه عباسي، تعالي قاليبافي
 

D I S A

عضو جدید
[مقالات صنایع دستی] - ارزشیابی آموزش های فنی حرفه ای زنان روستایی در زمینه ی صنایع دستی

[مقالات صنایع دستی] - ارزشیابی آموزش های فنی حرفه ای زنان روستایی در زمینه ی صنایع دستی

نویسندگان: عبدالحمید پاپ زن - خوشقدم خالدی - عادل سلیمانی
مشخصات فایل: (نوع: PDF حجم: 196KB)
نشریه:جامعه شناسی زنان دانشگاه آزاد واحد مرودشت سال دوم پاییز 1390 شماره 3 (پیاپی 7)

چکیده:
آموزش زنان روستایی گامی اثربخش در راستای توسعه ی پایدار روستایی است. هدف کلی این پژوهش توصیفی – پیمایشی، ارزشیابی آموزش های فنی حرفه ای غیررسمی زنان روستایی بود. جامعه ی آماری این پژوهش را زنان روستاهای شهرستان سنندج در استان کردستان تشکیل دادند و با محاسبه ی حجم نمونه ای معادل120 نفر با استفاده از جدول کرسجی و مورگان KrejcE،1980 ) Morgan &) از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شد. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن به وسیله ی پانل متخصصین تایید گردید. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش آزمون مجدد استفاده شد و پایایی آزمون مورد تایید قرار گرفت. بر اساس یافته ها، تفاوتی معنادار بین مهارت پیشین و کنونی پاسخگویان در زمینه ی صنایع دستی پس از شرکت در برنامه های آموزش فنی و حرفه ای بدست آمد. بررسی تفاوت در تغییر دانش زنان روستایی بر حسب سطح تحصیلات، حاکی از آن بود که اختلافی معنی دار بین تغییر دانش زنان روستایی در سطوح گوناگون تحصیلی وجود دارد. با توجه این که هدف از اجرای این آموزش ها اشتغال زایی در راستای توسعه ی اقتصادی روستا می باشد، اما متاسفانه به علت محدودیت اعتبارات، نبود صرفه ی اقتصادی تولید در سطح خرد و... امکان اشتغال زنان روستایی در زمینه ی صنایع دستی بسیار محدود است. جهت برطرف شدن این معضل، تشکیل شرکت-های تعاونی زنان روستایی و شرکت های تعاونی فرش بافی در روستا پیشنهاد می شود.

کلمه های کلیدی:
• ارزشیابی • زنان روستایی • توسعه ی روستایی • صنایع دستی • آموزش های فنی حرفه ای
 

پیوست ها

 • 20120419200354-8061-47.pdf
  195.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

D I S A

عضو جدید
[مقالات صنایع دستی] - عوامل موثر بر کمیت و کیفیت تولید صنایع دستی

[مقالات صنایع دستی] - عوامل موثر بر کمیت و کیفیت تولید صنایع دستی

نویسندگان:فیروزه نواب اکبر نوذر منفرد علیرضا رضایی
عنوان مقاله:عوامل موثر بر کمیت و کیفیت تولید صنایع دستی مطالعه موردی: زنان عشایر نیمه اسکان یافته مرند افزر
مشخصات فایل : (نوع: PDF حجم: 1480KB)
نشریه :اقتصاد کشاورزی و توسعه 1379 شماره 31

چکیده:
صنایع دستی یکی از سازو کارهای اقتصادی به شمار می آید. برای تولید این صنایع، از منابع داخلی استفاده می شود منابعی مانند: نیروی کار، مواد اولیه و ابزار کار که هشتاد درصد تولید را فراهم می کنند. تولید صنایع دستی اثر مستقیم بر درآمد ناخالص ملی دارد و هرگونه افزایش در میزان تولید و بهبود کیفیت، در افزایش آن تاثیر می گذارد.زنان در جوامع عشایری نقش اقتصادی بسیار مهمی دارند و در این میازن زنان عشایر اسکان یافته، به دلیل داشتن وقت بیشتر، در رونق یافتن صنایع دستی نقش مهمتری را ایفا می کنند. بر همین اساس باید گفت که کالاهای حاصل دسترنج زنان نیمه اسکان یافته منطقه مرند افزر، بویژه گلیم، کمیت و کیفیت بالایی دارد تا جایی که مورد تقاضای بازارهای داخلی و خارجی قرار گرفته است.این پژوهش در منطقه مرند افزر، که در دشت خلیلی افزر بخش قیرو کارزین شهرستان فیروز آباد واقع شده انجام گرفته است. در این منطقه، صنایع دستی تولید شده از سوی زنان به طور عمده گلیم، جاجیم، قالیچه و خوابگاه را در بر می گیرد. جامعه آماری، کل خانوارهای موجود در منطقه 57 خانوار را تشکیل می دهد. این پژوهش به روش پیمایشی و در دو بخش مشاهده ای و میدانی انجام گرفته و ابزار طرح، پرسشنامه است که از راه مصاحبه اطلاعات مورد نیاز آن گرد آوری شده است. برای اجرای این پژوهش، متغیرهای مستقل مشخصات پاسخگویان و صنایع دستی به کار رفته که آثار این متغیرها بر متغیر وابسته درآمد، هزینه و ارزش افزوده مربوط به صنایع دستی نیز سنجیده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفته است.نتایج آزمونهای آماری، که به دو روش رگرسیون گام به گام و تعیین همبستگی میان متغیرها (ضریب همبستگی اسپیرمن رو و kendall's Tau c)به دست آمد، نشان می دهد که: 87.7 درصد خلاقیت طرح و رنگ از«ذهنیات و تجارب شخصی» خود بافندگان برخاسته است؛ 84.2 درصد پاسخگویان معتقدند که «اسکان» برای بافندگی آنها بهتر است؛ محصولات 82.5 درصد بافندگان از نوع «درجه یک» است، 78.9 درصد بافندگان از مهارت در حد «بالایی» برخوردارند؛ 75.4 درصد «گلیم» می بافند و سرانجام 50.9 درصد، علت بافندگی را «نیاز اقتصادی» اعلام کردند.میان متغیرهای روابسته مربوط به درآمدها، هزینه ها و ارزش افزوده و همچنین متغیر مستقل گلیم بافی، روابط، معنی دار بوده است. نتایج نشان می دهد که «گلیم بافی» با وجود نداشتن هزینه چندانی برای بافندگان در «ارزش افزوده»، «درآمد ناخالص خانوار درسال» و «مجموع کل درآمدها» موثر بوده است.
 

پیوست ها

 • 20101025145914-54713793112.pdf
  1.4 مگایابت · بازدیدها: 0

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
[فرش] - ارزیابی و ارزشیابی فرش

[فرش] - ارزیابی و ارزشیابی فرش


عنوان :
ارزیابی و ارزشیابی فرش

نویسنده : محسن حاج سید جوادی

نمایش جلد :

Arzyabi-arzeshyabi-farsh.jpgمنبع : ParsBook
 

پیوست ها

 • Arzyabi-arzeshyabi-farsh.pdf
  723.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

ahoo_fr

عضو جدید
کاربر ممتاز
نویسنده: سیروس پرهام
.
در سال 1949 میلادی از گورهای سکاهای ایرانی‌تبار در منطقه‌ی «پازیریک» (دامنه‌های جنوبی جبال آلتایی در سیبری) قالیچه‌ای یافته شد با قدمتی 2500 ساله، بسیار ظریف و ریزبافت و به همان اسلوب قالی‌بافی زمان ما. کاشف قالی مذکور پس از بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق اسلوب بافت و نقش‌مایه‌ها و سنجیدن آن‌ها با با دیگر آثار بازیافته‌ی آن دوران، این مهم‌ترین سند تاریخ فرش‌بافی را از بافته‌های ایران هخامنشی به شمار آورد و وجود آن را در گور بزرگان سکایی آلتایی به اقتضای هدیه بودن و یا مبادله شدن آن در کار دادوستد دانست. باوجود این، در طی چند دهه‌ی اخیر جریانات ایران‌ستیز سخت کوشیده‌اند که این نماد و نمود هنر برجسته‌ی ایران را به اقوام غیرایرانی و چادرنشین آسیای مرکزی نسبت دهند.

حق تکثیر:
مجله نشر دانش، فروردین و اردیبهشت 1373، شماره 81


» حجم: 0.37 مگابایت؛ زمان لازم برای دریافت 55.32 ثانیه با Dial-up
» نوع فایل کتاب: PDF
» تعداد صفحات: 8


 

پیوست ها

 • Wonderful.story.Pazyryk.Carpet.pdf
  378.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

ahoo_fr

عضو جدید
کاربر ممتاز
نویسنده: رضا ترابی اصفهانی» حجم: 0.59 مگابایت؛ زمان لازم برای دریافت 1 دقیقه و 28 ثانیه با Dial-up
» نوع فایل کتاب: PDF
» تعداد صفحات: 34
 

پیوست ها

 • kashi-kari.pdf
  604.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

ahoo_fr

عضو جدید
کاربر ممتاز

نویسنده: علی اصغر مقتدائی

حق تکثیر: استاد علی اصغر مقتدائی

انتشار کتاب رایگان است


» حجم: 0.3 مگابایت؛ زمان لازم برای دریافت 44.32 ثانیه با Dial-up
» نوع فایل کتاب: PDF
» تعداد صفحات: 64
 

پیوست ها

 • 123433.pdf
  303 کیلوبایت · بازدیدها: 0

yalda125

عضو جدید
کار با چوب؛ راهنمای گام به گام تصویری نجاری موفق

کار با چوب؛ راهنمای گام به گام تصویری نجاری موفق
سال 2010 | 400 صفحه | ISBN: 9780756643065 | 55,6 MB |

معرفی:
در عصر ماشین لذت خاصی در کار با چوب است.
در این کتاب با دستورالعمل‌های ساده و قابل اجرا برای تسلط بر مهارت‌های اصلی کار با چوب و پروژه‌هایی که در پایان کتاب موجود است، چگونگی پیاده‌سازی این مهارت‌ها را در عمل نشان می‌دهد.
در فصل اول کتاب کار با چوب اطلاعات لازم در مورد تصمیم‌گیری آگاهانه برای انتخاب و تطبیق کیفیت چوب با پروژه در نظر گرفته شده و در ادامه معرفی تمامی ابزارهای ضروری برای کار روی چوب آورده شده است. در فصل‌های دیگر کتاب کار با چوب، دستورالعمل‌های گام به گام و دقیق برای مهارت استفاده از ابزار و ماشین‌آلات و انجام کار روی چوب با این ابزار آورده شده است.


مطالعه، یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرن ها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند. "دکارت"
 
آخرین ویرایش:

yalda125

عضو جدید
خراطی تقسیم بندی شده چوب

خراطی تقسیم بندی شده چوب
سال 2007 | 64 صفحه | ISBN: 9780764316012 | 10 MB |
معرفی:
در کتاب “خراطی تقسیم بندی شده چوب” یک جنبه جدید و هیجان انگیز خراطی چوب ارائه شده است که به سبک سنتی آن، بدون شکاف باقی ماننده میان هر بخش؛ شباهت دارد.
دستورالعمل های گام به گام و تصاویر رنگی، یک پروژه پایه ای گلدان را به تصویر می کشد که می تواند در یک آخر هفته به اتمام برسد. شما نیاز به هیچ تجهیزات و یا ابزار حرفه ای خراطی بیش از یک ابزار ساده ندارید.
در این کتاب، انتخاب و آماده سازی چوب، ابزارها، چسب، ابزارهای خراطی، پرداخت کاری ها و تکنیک های پیشرفته همگی توضیح و شرح داده شده اند. چوب ها و الگوهای متنوعی برای تولید گلدان ها، جعبه ها و قطعات مجسمه ای زیبا با هم ترکیب شده اند.


برگ های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند. "فرانسوا ولتر"
 

ahoo_fr

عضو جدید
کاربر ممتاز
نویسنده: پرین لیبترا
مترجم: عبدالله احراری
منشا مقاله: ق‍ال‍ی‌ ای‍ران‌، ش‌ ۵۵، (خ‍رداد و ت‍ی‍ر ۱۳۸۳): ص‌ ۱۹ - ۲۰.
نام کتاب : سبک های تولید فرش » حجم: 1.36 مگابایت؛ زمان لازم برای دریافت 3 دقیقه و 23 ثانیه با Dial-up
» نوع فایل کتاب: PDF
» تعداد صفحات: 78

دریافت کتاب

 
بالا