شیر فرا دما ( نمونه سوالات )

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]سئوال 1: دما و زمان لازم برای سترون سازی شیر فرادما به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟
الف: 75 درجه سانتیگراد – 5 تا 8 ثانیه
ب: 120 درجه سانتیگراد – 3 تا 5 ثانیه
پ: 135 تا 150 درجه سانتیگراد- 1 تا 2 ثانیه
ت: 135 تا150 درجه سانتیگراد – 3 تا 5 ثانیه
[/FONT] [FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]

سئوال 2: در مقایسه فرایندهای فرادما و کنسروسازی کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف: حل مشکلات فساد در فراورده های فرادما پیچیده تر است.
ب: کیفیت حسی فراورده های فرادما بهتر است.
پ: هزینه انرژی در کنسروسازی 30 درصد کمتر است.
ت: قابلیت ردیابی در کنسروسازی آسانتر است.

سئوال 3: تفاوت طعم گرما دیده و طعم سترون کدام است؟
الف: طعم سترون مربوط به تقلیب پروتئین های سرمی شیر است.
ب: طعم گرما دیده در دمای بالاتر از 90 درجه سانتیگراد ایجاد می شود.
پ: طعم گرما دیده ناپایدار و طعم سترون پایدار است.
ت: طعم گرما دیده مربوط به واکنش میلارد است.

سئوال 4: در فرایند فرادما با روش غیر مستقیم، ماده گرمازا کدام است؟
الف: آب داغ
ب: بخار تحت فشار
پ: شیر داغ برگشتی
ت: بخار اشباع

سئوال 5: "زمان لازم برای یک سیکل لگاریتمی کاهش در تعداد ریززیستمندان در فرایند سترون سازی حرارتی در یک ماده غذایی" تعریف کدامیک از اعداد زیر است؟
الف: عدد D
ب: عدد Z
پ: عدد F
ت: عدد W

سئوال 6: کدامیک از موارد زیر در مقایسه فرایند گرمایش مستقیم و غیر مستقیم درست است؟
الف: در روش غیر مستقیم، طعم پختگی کمتر است.
ب: در روش غیر مستقیم تولید ژل بیشتر است.
پ: در روش مستقیم، هزینه دستگاه ها کمتر است.
ت: در روش مستقیم، اسید فولیک و ویتامین C بیشتر حفظ می شوند.

سئوال 7: کدامیک از باکتری های زیر در شیرهای فرادما بیشتر یافت می شوند؟
الف: اشریشیا کلی
ب: سالمونلا
پ: باسیلوس استئاروترموفیلوس و باسیلوس لیکنی فورمیس
ت: لیستریا مونوسیتوژنز

سئوال 8: هاگ کدامیک از باکتری های زیر، رایجترین هاگ جدا شده از شیرهای سترون است؟
الف: باسیلوس اسپوروترمودورانس
ب: سودوموناس ها
پ: باسیلوس سوبتیلیس
ت: باسیلوس سرئوس

سئوال 9: داخلی ترین لایه در تماس با شیر در بسته بندی های با ماندگاری بالا کدام است؟
الف: پوشش آلمینیومی
ب: پلی اتیلن با چگالی کم یا خیلی کم
پ: لایه مقوایی
ت: لایه چسبنده

سئوال 10: کدامیک از عبارات زیر در مورد باقیماندن فعالیت آنزیمی در تیمار گرمایی صحیح است؟
الف: درصد باقیماندن فعالیت آنزیمی در تیمار فرادما، بیشتر از پاستوریزاسیون است.
ب: درصد باقیماندن فعالیت آنزیمی در تیمار فرادما و پاستوریزاسیون یکسان است.
پ: درصد باقیماندن فعالیت آنزیمی در تیمار فرادما گاهی بیشتر و گاهی کمتر از پاستوریزاسیون است.
[/FONT]
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif] ت: درصد باقیماندن فعالیت آنزیمی در پاستوریزاسیون، بیشتر از تیمار فرادما است.[/FONT]
منبع: مجله نظام دامپزشکی
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
scorpion_tur نمونه گیری از شیر دامپزشکی 1
scorpion_tur تب شیر یا فلج ناشی از زایمان دامپزشکی 0

Similar threads

بالا