سازه های پارکینگی

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
عکس ها مربوط به یک سازه با قابلیت نصب سریع است، که اخیرا در تبریز به اجرا درآمده و جهت نصب در مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری و غیره می باشد که برای پارک خودرو به کار گرفته میشود.
این سازه در مقابل باران و نور خورشید دارای مقاومت خوبی است و به دلیل طراحی ِ خاص آن در مقابل فشار های جانبی، باد و ضربه، استحکام لازم را دارا می باشد.

در حال حاضر چند نمونه به طور آزمایشی در تبریز نصب شده است .برگرفته از : mataleb.iiiwe
 
بالا