ساخت یک رزین که درحضور آب به فمو تبدیل شود

با سلام
میدانم که تشکیل فوم حاصل واکنش ایزوسیانات والکل است. اما زمانی که این دو را درحضور کاتالیست وآب قرار میدهم فوم بسیار ضعیفی می دهد با خلل وفرج بزرگ اما من فوم با استحکام بیشتر مخواهم .
ممنون
 

Similar threads

بالا