روش استخراج - VCR ] Vertical Crater Retreat ]

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مقدمه
یکی از روش های خاص استخراج از طبقات فرعی و روش انبارهای ،روش VCR می باشد. این روش در کانسار های پر شیبی مورد استفاده قرار می گیرد، که بتوان در بالا و پایین ماده معدنی یک برش افقی ایجاد کرد. در این روش نیازی به رفتن پرسنل به داخل کارگاه نیست ، آماده سازی ها از راهروهای پایینی و بالایی انجام می شود . یک سری چال از بالا زده میشود و از راهروهای بالایی توسط طناب فتیله انفجاری، ماده منفجره به پایین فرستاده می شود، قسمتی از ماده معدنی توسط آتشکاری جدا شده ومی توان آنها را از راهروی پایینی بارگیری کرد.


Vertical-Crater-Retreat-1.jpg

آماده سازی و استخراج
در ابتدا یک تونل باربری اصلی به صورت موازی لایه در کمر پایین حفر و با استفاده از میانبرهایی در بالا و پایین بلوک ، برشهای پایینی و بالایی به ضخامت لایه احداث می شود و در کف بلوک نیز سیستم تخلیه را در نظر می گیرند. وقتی دو برش ایجاد شدند، در مرحله بعد از سمت برش بالایی چالهایی به سمت برش پایینی حفر می شود. پس از عملیات چالزنی، چالها توسط دو گوه در ته چال بسته می شوند. ابتدا یک گوه بوسیله یک فتیله انفجاری که به آن بسته شده است تا ارتفاع مورد نظر از کف چال فرستاده می شود وسپس گوه بعدی به ته چال انداخته می شود و باعث مسدود شدن چال می گردد .سپس روی آن تراشه های چالزنی و روی تراشه ها با مواد منفجره خرجگذاری انجام میشود. نسبت طول خرج گذاری به قطر آن حدود ۶ به۱ است.در انتها نیز روی ماده منفجره را نیز گل گذاری می کنند. برای خردایش بهتر، چالها را با تاخیر منفجر می کنند. پس از خرد کردن مواد معدنی ،فقط آن مقدار از ماده معدنی از کارگاه بیرون کشیده میشود که فضای کافی برای آتشکاری بعدی به وجود آید. بقیه مواد معدنی خرد شده به منزله نگهداری دیواره ها در کارگاه باقی می مانند. بعد از آن ، برش بعدی با ضخامتی حدود ۴.۵ متر آتشکاری می شود. پس از بیرون کشیدن کل ماده معدنی راهروی پایینی بسته شده و کارگاه استخراج را می توان برای جلوگیری از نشست منطقه پر کرد.


Vertical-Crater-Retreat-2.jpg

مزایا
۱. در کانسارهای توده ای راندمان روش بالاست .
۲. روش ، قابلیت مکانیزاسیون خوبی دارد .
۳. توان تولید روش، بالاست و به بیش از ۳۵ تن بر نفر شیفت نیز می رسد .
۴. در حین استخراج پایداری دیواره ها با انبار کردن مواد خرد شده تامین می شود .
۵. روش ایمن است و کارگران در زیر سقفی که کاملا نگهداری شده است، کار می کند .
۶. آماده سازی آسان است .
۷. امکان استفاده از DTH با قطر زیاد وجود دارد .
۸. خرد شوندگی مناسب است .


معایب
۱. نیاز به چالزنی بسیار زیاد است .
۲. طراحی قبل از اتشکاری و استخراج ضروری است .
۳. زمان آماده سازی طولانی است .
۴. به دلیل انبار کردن مواد معدنی خرد شده در داخل کارگاه به منظور تامین نگهداری، سرمایه بلوکه می شود .
۵. برای بعضی از مواد معدنی مشکلات فرآوری وجود دارد .
۶. امکان معدنکاری انتخابی وجود ندارد .
۷. انحراف چال های استخراجی موجب تخریب سنگ باطله می شود لذا عملیات چالزنی به دقت زیادی نیاز دارد .
۸. جهت مطمئن شدن از خردایش مطلوب، نیاز به آتشکاری دقیق و کنترل شده است .
۹. کنترل عیار ماده معدنی انجام نمی شود .
۱۰. خرج گذاری و آتشکاری مشکل است .
 

Similar threads

بالا